Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Územně plánovací dokumentace obce Lutín


| kategorie: Stavební úřad → Stavební úřadÚzemně plánovací dokumentace obce Lutín | nahoru | 

Územně plánovací dokumentace obce Lutín


Územní plán Lutín z roku 2022: 

text:

I. textová část Územního plánu Lutín otevření odkazu v novém okně...

II. odůvodnění Územního plánu Lutín otevření odkazu v novém okně...

 

grafika:

Hlavní výkres otevření odkazu v novém okně...

Výkres koncepce dopravní infrastruktury otevření odkazu v novém okně...

Výkres koncepce technické infrastruktury otevření odkazu v novém okně...

Koordinační výkres otevření odkazu v novém okně...

Výkres širších vztahů otevření odkazu v novém okně...

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu otevření odkazu v novém okně...

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací otevření odkazu v novém okně...

Výkres základního členění území otevření odkazu v novém okně...

 

Územní studie

Územní studie Lutín, X05 LUTÍN lokality P03 a P04 otevření odkazu v novém okně...

Územní studie Lutín, k.ú. TŘEBČÍN, lokalita 2.07 otevření odkazu v novém okně...

Územní studie Lutín lokalita U mlýnku otevření odkazu v novém okně...

Územní studie Lutín Na Záhumení otevření odkazu v novém okně...

Územní studie Lutín Třebčínská, Za rybníčkem a Třebčín Za Nádražím a Olšanská otevření odkazu v novém okně...

 

 

Důležité odkazy

Služba UtilityReport na podávání žádostí o vyjádření k existenci sítí

Studie rekonstrukcí a výstaveb v Lutíně...

Územně plánovací dokumentace obce Lutín...

Informace k prováděcím vyhláškám ke stavebnímu zákonu... otevření odkazu v novém okně...

 

 

| kategorie: Stavební úřad → Stavební úřadStudie rekonstrukcí a výstaveb | nahoru |