Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Povinné informace - Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.


1. Název Obec Lutín - části Lutín a Třebčín
2. Důvod a způsob založení Obec Lutín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura Personální a agendová struktura

Starosta: Ing. Jakub Chrást - statutární zástupce obce
Místostarosta: Mgr. Dalibor Kolář

3.1 Organizace zřízené obcí Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace
4. Kontaktní údaje viz obecní úřad
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Lutín

Školní 203, 783 49  Lutín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - Školní 203, 783 49  Lutín

- Olomoucká 131, 783 49  Lutín

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny v Lutíně:

Pondělí:  8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 17.00 hod.

Středa:    8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 17.00 hod.

Úřední hodiny místostarosty v Třebčíně:

Středa:    13.00 - 17.00 hod.

4.4 Telefonní čísla +420 585 944 323 - další viz obecní úřad
4.5 Číslo faxu +420 585 944 323
4.6 Adresa internetové stránky www.lutin.cz
4.7 Adresa e-podatelny: e-podatelna.ou@lutin.cz
4.8 Další elektronické adresy: viz obecní úřad

4.9 Datová schránka ID:

4hjbcve

5. Bankovní spojení 288541497/0300
6. IČ 00299189 (plátce DPH od 1. 3. 2010)
7. DIČ CZ00299189
8. Dokumenty

- Usnesení a zápisy Zastupitelstva Obce otevření odkazu v novém okně...

- Usnesení Rady obce otevření odkazu v novém okně...

- Vyhlášky a nařízení

- Ostatní dokumenty

9. Žádosti o informace - soubor PDF otevření odkazu v novém okně...
10. Příjem žádostí a dalších podání - soubor PDF otevření odkazu v novém okně...
11. Opravné prostředky - soubor PDF otevření odkazu v novém okně...
12. Formuláře Formuláře jsou k dispozici v sídle OÚ Lutín
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Informace pro řešení životních situací můžete získat v sídle OÚ Lutín
14. Nejdůležitější předpisy - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;

- zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách;

- zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách;

- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

- soubor PDF otevření odkazu v novém okně...

nebo jsou k nahlédnutí v sídle OÚ Lutín.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací - soubor PDF otevření odkazu v novém okně...
16. Licenční smlouvy - soubor PDF otevření odkazu v novém okně...
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- Výroční zprávy za předchozí období...

 

Informace o zpracování osobních údajů


Správce údajů: Obec Lutín

Kontakt na správce: adr.: Školní 203, Lutín

 

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (obec) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

 

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Adéla Poncová, tel.: 733 527 118, adela.poncova@sms-sluzby.cz - viz dokument zde... otevření odkazu v novém okně...
 

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

 

1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad otevření odkazu v novém okně.... Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

 

2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

 

3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

 

4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám otevření odkazu v novém okně... („účelům zpracování“).

 

5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. A ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu e-podatelna.ou@lutin.cz  zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

 

6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

 

7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

- viz soubor *.PDF... otevření odkazu v novém okně...

 

| kategorie: Obecní úřad → Povinné informace | nahoru | 

Povinné informace - Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.


1. Název Obec Lutín - části Lutín a Třebčín
2. Důvod a způsob založení Obec Lutín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura Personální a agendová struktura

Starosta: Ing. Jakub Chrást - statutární zástupce obce
Místostarosta: Mgr. Dalibor Kolář

3.1 Organizace zřízené obcí Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace
4. Kontaktní údaje viz obecní úřad
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Lutín

Školní 203, 783 49  Lutín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - Školní 203, 783 49  Lutín

- Olomoucká 131, 783 49  Lutín

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny v Lutíně:

Pondělí:  8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 17.00 hod.

Středa:    8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 17.00 hod.

Úřední hodiny místostarosty v Třebčíně:

Středa:    13.00 - 17.00 hod.

4.4 Telefonní čísla +420 585 944 323 - další viz obecní úřad
4.5 Číslo faxu +420 585 944 323
4.6 Adresa internetové stránky www.lutin.cz
4.7 Adresa e-podatelny: e-podatelna.ou@lutin.cz
4.8 Další elektronické adresy: viz obecní úřad

4.9 Datová schránka ID:

4hjbcve

5. Bankovní spojení 288541497/0300
6. IČ 00299189 (plátce DPH od 1. 3. 2010)
7. DIČ CZ00299189
8. Dokumenty

- Usnesení a zápisy Zastupitelstva Obce otevření odkazu v novém okně...

- Usnesení Rady obce otevření odkazu v novém okně...

- Vyhlášky a nařízení

- Ostatní dokumenty

9. Žádosti o informace - soubor PDF otevření odkazu v novém okně...
10. Příjem žádostí a dalších podání - soubor PDF otevření odkazu v novém okně...
11. Opravné prostředky - soubor PDF otevření odkazu v novém okně...
12. Formuláře Formuláře jsou k dispozici v sídle OÚ Lutín
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Informace pro řešení životních situací můžete získat v sídle OÚ Lutín
14. Nejdůležitější předpisy - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;

- zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách;

- zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách;

- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

- soubor PDF otevření odkazu v novém okně...

nebo jsou k nahlédnutí v sídle OÚ Lutín.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací - soubor PDF otevření odkazu v novém okně...
16. Licenční smlouvy - soubor PDF otevření odkazu v novém okně...
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- Výroční zprávy za předchozí období...

 

Informace o zpracování osobních údajů


Správce údajů: Obec Lutín

Kontakt na správce: adr.: Školní 203, Lutín

 

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (obec) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

 

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Adéla Poncová, tel.: 733 527 118, adela.poncova@sms-sluzby.cz - viz dokument zde... otevření odkazu v novém okně...
 

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

 

1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad otevření odkazu v novém okně.... Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

 

2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

 

3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

 

4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám otevření odkazu v novém okně... („účelům zpracování“).

 

5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. A ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu e-podatelna.ou@lutin.cz  zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

 

6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

 

7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

- viz soubor *.PDF... otevření odkazu v novém okně...

 

| kategorie: Obecní úřad → Povinné informace | nahoru |