Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Elektronická úřední deska - posledních 20 dokumentů...


|  Aktuálních je 70 dokumentů | admin | 

Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 1/2022, dne 21. 1. 2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-14 | bude sejmuto: 2022-01-24


Krajský úřad Olomouckého kraje - veř. vyhláška č.j. 125612/2021 - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 4 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-12 | bude sejmuto: 2022-01-28


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 22 Zastupitelstva obce Lutín, 5.1.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-11 | bude sejmuto: 2022-01-27


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Rozhodnutí č. 4/22 prodloužení platnosti územního rozhodnutí otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-10 | bude sejmuto: 2022-01-26


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 5/22 ze dne 10.1.2022 "Optická síť Luběnice" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-10 | bude sejmuto: 2022-01-26


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2022 - Pravidla rozpočtového provizoria otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-07 | bude sejmuto: 2022-04-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 12/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-07 | bude sejmuto: 2022-03-31


PROKONZULTA - Oznámení o konání opakované dražby - el. dražby dobrovolné č. 22DR000006 ze dne 6. 1. 2022, datum dražby 28.1.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-07 | bude sejmuto: 2022-01-29


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška č. ev. 6340/OOL/2021-OOLM otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-12-22 | bude sejmuto: 2022-01-22


Magistrát města Olomouce, č.j. SMOL/313278/2021/ODUR/UUP/Sch, veřejná vyhláška - návrh územního plánu Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-12-17 | bude sejmuto: 2022-01-20


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Obec Lutín x SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebčín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-12-17 | bude sejmuto: 2024-12-17


Magistrát města Olomouce, č.j. SMOL/313342/2021/ODUR/UUP/Sch Přizvání k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-12-15 | bude sejmuto: 2022-01-20


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č.11/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-12-13 | bude sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 10/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-11-22 | bude sejmuto: 2022-03-31


ARKO TECHNOLOGY, a.s. Brno - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-11-18 | bude sejmuto: 2022-11-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 9/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-11-03 | bude sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Olomoucký kraj - Poskytnutí dotace z programu podpory pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-11-03 | bude sejmuto: 2022-11-03


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 8/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-10-06 | bude sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 7/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-22 | bude sejmuto: 2022-03-31


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - veř. vyhláška č.j. MZE-49892/2021-16212, Opatření obecné povahy otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-15 | bude sejmuto: 2022-12-31


všechny dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Elektronická úřední deska - posledních 20 dokumentů...


|  Aktuálních je 70 dokumentů | admin | 

Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 1/2022, dne 21. 1. 2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-14 | bude sejmuto: 2022-01-24


Krajský úřad Olomouckého kraje - veř. vyhláška č.j. 125612/2021 - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 4 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-12 | bude sejmuto: 2022-01-28


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 22 Zastupitelstva obce Lutín, 5.1.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-11 | bude sejmuto: 2022-01-27


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Rozhodnutí č. 4/22 prodloužení platnosti územního rozhodnutí otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-10 | bude sejmuto: 2022-01-26


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 5/22 ze dne 10.1.2022 "Optická síť Luběnice" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-10 | bude sejmuto: 2022-01-26


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2022 - Pravidla rozpočtového provizoria otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-07 | bude sejmuto: 2022-04-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 12/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-07 | bude sejmuto: 2022-03-31


PROKONZULTA - Oznámení o konání opakované dražby - el. dražby dobrovolné č. 22DR000006 ze dne 6. 1. 2022, datum dražby 28.1.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-07 | bude sejmuto: 2022-01-29


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška č. ev. 6340/OOL/2021-OOLM otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-12-22 | bude sejmuto: 2022-01-22


Magistrát města Olomouce, č.j. SMOL/313278/2021/ODUR/UUP/Sch, veřejná vyhláška - návrh územního plánu Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-12-17 | bude sejmuto: 2022-01-20


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Obec Lutín x SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebčín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-12-17 | bude sejmuto: 2024-12-17


Magistrát města Olomouce, č.j. SMOL/313342/2021/ODUR/UUP/Sch Přizvání k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-12-15 | bude sejmuto: 2022-01-20


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č.11/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-12-13 | bude sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 10/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-11-22 | bude sejmuto: 2022-03-31


ARKO TECHNOLOGY, a.s. Brno - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-11-18 | bude sejmuto: 2022-11-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 9/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-11-03 | bude sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Olomoucký kraj - Poskytnutí dotace z programu podpory pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-11-03 | bude sejmuto: 2022-11-03


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 8/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-10-06 | bude sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 7/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-22 | bude sejmuto: 2022-03-31


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - veř. vyhláška č.j. MZE-49892/2021-16212, Opatření obecné povahy otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-15 | bude sejmuto: 2022-12-31


všechny dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |