Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Symboly obce


Symboly obce - prapor a znak, vznikly na přelomu roku 2000 a 2001. Autorem těchto symbolů je známý a uznávaný heraldik Jiří Louda. Kromě našich symbolů vytvořil i znak a standartu České republiky a znak Olomouckého kraje. Konečnou podobu znaku a praporu schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání 6. června 2001. Parlament České republiky schválil symboly naší obce dne 22. listopadu 2001 a zástupci obce je převzali při slavnostním aktu dne 21. ledna v Praze z rukou tehdejšího předsedy Parlamentu, dnes prezidenta republiky Václava Klause.

 

Symboly obce využívají jako základního motivu zejména vzory starých pečetidel obcí Lutína a Třebčína, jejichž tvary jsme si zvykli pravidelně vídat v hlavičce našeho Obecního zpravodaje. Málokdo však patrně zná jejich historický původ. Písemné zmínky o Lutínu sahají do 13. století, přesně do roku 1234, avšak rok vzniku pečetidla není znám. Zachovaly se jen dva otisky z 18. století, na nichž jsou v kruhovém poli zobrazeny tři kužele s hroty do středu, po stranách jsou dvě hvězdičky, jejichž význam se nepodařilo zjistit. Lutín náležel od svého počátku až do roku 1850 k biskupskému, později arcibiskupskému chrámu sv. Václava v Olomouci, a proto je velice pravděpodobné, že tyto kužele pocházejí ze znaku biskupství, který měl těchto kuželů ve znaku celkem šest, stříbrných v červeném poli. Ve znaku obce jsou tyto tři kužely umístěny do jeho nejčestnější části, v heraldice zvané „hlava štítu“, a to v barvách stříbrné a červené.

 

Písemná zmínka o Třebčínu je dokonce z roku 1131 a i jeho pečeť je zřejmě velmi starého původu, z konce 15. století. Je na ní ve štítu vyobrazena husa jako symbol zemědělství a snad i úrodnosti a bohatosti hanáckých polí a vesnic. Ve znaku naší obce je tato husa stříbrná se zlatým zobákem a nohama, pole pod ní je zelené, což zdůrazňuje zemědělský ráz obou obcí. Nad husou je ve volném prostoru umístěn zlatý trojzubec, symbol římského boha vod Neptuna. Je to připomínka toho, že zdejší výroba vodních čerpadel proslavila Lutín na celém světě již v předminulém století.

Barvy praporu jsou identické s barvami znaku a tvoří ho čtyři svislé pruhy - červený, bílý, zelený a žlutý.

Při stanovování dne slavnostního aktu žehnání symbolů obce byl vybrán termín lutínských hodů, které připadají na druhou neděli po velikonočních svátcích. A tak v sobotu 24. dubna 2004 došlo v naší obci k události, která od svěcení rekonstruované kaple Nanebevzetí Panny Marie v roce 1999 neměla obdoby. Požehnat obecním symbolům přijel otec arcibiskup Jan Graubner za doprovodu duchovních okolních farností.

Z pozvaných osobností společenského života přijali pozvání a aktu se zúčastnili senátor dr. Vítězslav Vavroušek, autor symbolů obce heraldik Jiří Louda, Ing. Milan Šimonovský, předseda představenstva Sigma Group, Mgr. Pavel Michalík, ředitel SOUs Lutín, ing. Ivo Hošek, ředitel lázní Slatinice, starostové okolních obcí a mnoho občanů naší obce. Slavnostního průvodu se kromě církevních hodnostářů, hostů a představitelů obce zúčastnili také členové Sboru dobrovolných hasičů z Třebčína, kteří ve slavnostních uniformách nesli prapor a dělali mu čestnou jednotku, a také skupina dětí ze ZŠ Lutín v hanáckých krojích, která průvodu dodala lidový ráz.

Do průvodu se samozřejmě zapojili i občané obce. Žehnání obecním symbolům vykonal otec arcibiskup Jan Graubner před kaplí Nanebevzetí Panny Marie a po něm následovala mše svatá uvnitř kaple. Po skončení mše svaté odešel průvod za zvuku pochodů dechové hudby Jřího Pavlíčka zpět k obecnímu úřadu a slavnostní žehnání bylo zakončeno neformální rozpravou v aule ZŠ.

 

Slavnostní žehnání symbolů obce proběhlo v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Lutíně dne 24. 4. 2004.

 

Antonín Bábek - t. č. starosta obce

Znak obce:

znak obce

V zeleném štítě pod červenou hlavou se třemi stříbrnými kužely stříbrná kráčející husa se zlatou zbrojí provázená vpravo nahoře zlatým trojzubcem.

 

Výtvarný odkaz heraldika Jiřího Loudy - autor textu: Stanislav Vaněk otevření odkazu v novém okně...

 

Prapor obce:

prapor obce

List tvoří čtyři svislé pruhy, červený, bílý, zelený a žlutý. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

prapor se znakem obce

 

Pečetidla obou částí obce - Lutín a Třebčín:

pečetidlo obce Lutín  pečetidlo obce Třebčín


| kategorie: Naše obec → Symboly obce  | nahoru | 

Symboly obce


Symboly obce - prapor a znak, vznikly na přelomu roku 2000 a 2001. Autorem těchto symbolů je známý a uznávaný heraldik Jiří Louda. Kromě našich symbolů vytvořil i znak a standartu České republiky a znak Olomouckého kraje. Konečnou podobu znaku a praporu schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání 6. června 2001. Parlament České republiky schválil symboly naší obce dne 22. listopadu 2001 a zástupci obce je převzali při slavnostním aktu dne 21. ledna v Praze z rukou tehdejšího předsedy Parlamentu, dnes prezidenta republiky Václava Klause.

 

Symboly obce využívají jako základního motivu zejména vzory starých pečetidel obcí Lutína a Třebčína, jejichž tvary jsme si zvykli pravidelně vídat v hlavičce našeho Obecního zpravodaje. Málokdo však patrně zná jejich historický původ. Písemné zmínky o Lutínu sahají do 13. století, přesně do roku 1234, avšak rok vzniku pečetidla není znám. Zachovaly se jen dva otisky z 18. století, na nichž jsou v kruhovém poli zobrazeny tři kužele s hroty do středu, po stranách jsou dvě hvězdičky, jejichž význam se nepodařilo zjistit. Lutín náležel od svého počátku až do roku 1850 k biskupskému, později arcibiskupskému chrámu sv. Václava v Olomouci, a proto je velice pravděpodobné, že tyto kužele pocházejí ze znaku biskupství, který měl těchto kuželů ve znaku celkem šest, stříbrných v červeném poli. Ve znaku obce jsou tyto tři kužely umístěny do jeho nejčestnější části, v heraldice zvané „hlava štítu“, a to v barvách stříbrné a červené.

 

Písemná zmínka o Třebčínu je dokonce z roku 1131 a i jeho pečeť je zřejmě velmi starého původu, z konce 15. století. Je na ní ve štítu vyobrazena husa jako symbol zemědělství a snad i úrodnosti a bohatosti hanáckých polí a vesnic. Ve znaku naší obce je tato husa stříbrná se zlatým zobákem a nohama, pole pod ní je zelené, což zdůrazňuje zemědělský ráz obou obcí. Nad husou je ve volném prostoru umístěn zlatý trojzubec, symbol římského boha vod Neptuna. Je to připomínka toho, že zdejší výroba vodních čerpadel proslavila Lutín na celém světě již v předminulém století.

Barvy praporu jsou identické s barvami znaku a tvoří ho čtyři svislé pruhy - červený, bílý, zelený a žlutý.

Při stanovování dne slavnostního aktu žehnání symbolů obce byl vybrán termín lutínských hodů, které připadají na druhou neděli po velikonočních svátcích. A tak v sobotu 24. dubna 2004 došlo v naší obci k události, která od svěcení rekonstruované kaple Nanebevzetí Panny Marie v roce 1999 neměla obdoby. Požehnat obecním symbolům přijel otec arcibiskup Jan Graubner za doprovodu duchovních okolních farností.

Z pozvaných osobností společenského života přijali pozvání a aktu se zúčastnili senátor dr. Vítězslav Vavroušek, autor symbolů obce heraldik Jiří Louda, Ing. Milan Šimonovský, předseda představenstva Sigma Group, Mgr. Pavel Michalík, ředitel SOUs Lutín, ing. Ivo Hošek, ředitel lázní Slatinice, starostové okolních obcí a mnoho občanů naší obce. Slavnostního průvodu se kromě církevních hodnostářů, hostů a představitelů obce zúčastnili také členové Sboru dobrovolných hasičů z Třebčína, kteří ve slavnostních uniformách nesli prapor a dělali mu čestnou jednotku, a také skupina dětí ze ZŠ Lutín v hanáckých krojích, která průvodu dodala lidový ráz.

Do průvodu se samozřejmě zapojili i občané obce. Žehnání obecním symbolům vykonal otec arcibiskup Jan Graubner před kaplí Nanebevzetí Panny Marie a po něm následovala mše svatá uvnitř kaple. Po skončení mše svaté odešel průvod za zvuku pochodů dechové hudby Jřího Pavlíčka zpět k obecnímu úřadu a slavnostní žehnání bylo zakončeno neformální rozpravou v aule ZŠ.

 

Slavnostní žehnání symbolů obce proběhlo v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Lutíně dne 24. 4. 2004.

 

Antonín Bábek - t. č. starosta obce

Znak obce:

znak obce

V zeleném štítě pod červenou hlavou se třemi stříbrnými kužely stříbrná kráčející husa se zlatou zbrojí provázená vpravo nahoře zlatým trojzubcem.

 

Výtvarný odkaz heraldika Jiřího Loudy - autor textu: Stanislav Vaněk otevření odkazu v novém okně...

 

Prapor obce:

prapor obce

List tvoří čtyři svislé pruhy, červený, bílý, zelený a žlutý. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

prapor se znakem obce

 

Pečetidla obou částí obce - Lutín a Třebčín:

pečetidlo obce Lutín  pečetidlo obce Třebčín


| kategorie: Naše obec → Symboly obce  | nahoru |