Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

 

  • Lutín
  • Třebčín
  • Lutín
  • Třebčín

Úřední deska - všechny aktuální dokumenty


|  Aktuálních je 121 dokumentů | admin | 

Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu Obce Lutín za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2019, IČ 00299189 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-08 | bude sejmuto: 2021-06-30


HZS Olomouckého kraje - Vypalování trávy a klestí otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-08 | bude sejmuto: 2020-10-31


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/9 v k. ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-07 | bude sejmuto: 2020-06-08


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/10 v k. ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-07 | bude sejmuto: 2020-06-08


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/11 v k. ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-07 | bude sejmuto: 2020-06-08


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/13 v k.ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-07 | bude sejmuto: 2020-06-08


Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy MZeCR otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-06 | bude sejmuto: 2020-12-31


Vláda ČR - Opaření obecné povahy z 1.4.2020 - o dočasném znouzavedení ochrany vnitřních hranic ČR  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-03 | bude sejmuto: 2020-12-31


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-31 | bude sejmuto: 2023-04-01


KHS Olomouckého kraje - veř. vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- Nařízení mimořádného opatření při epidemii, č.j. KHSOC/10123/2020/RED ze dne 29.3.2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-31 | bude sejmuto: 2020-12-31


MZ ČR - Mimořádné opatření č.j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-31 | bude sejmuto: 2020-12-31


Sbírka zákonů ČR - Částka 51 - 140 - 142/2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-31 | bude sejmuto: 2020-12-31


MZ ČR - Mimořádné opatření Příloha č. 1 - 3 usnesení vlády ze dne 30. 3. 2020 č. 348 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-31 | bude sejmuto: 2020-12-31


Finanční úřad-bezkontaktní podání daňového přiznání otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-30 | bude sejmuto: 2020-06-30


KHS Olomouckého kraje - Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-Co V-2 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-25 | bude sejmuto: 2020-12-31


MZ ČR - Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-25 | bude sejmuto: 2020-12-31


MZ ČR - Doporučení k používání některých ochranných prostředků otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-25 | bude sejmuto: 2020-12-31


HZS ČR - Informace o speciálních stránkách HZS_CR otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-25 | bude sejmuto: 2020-12-31


OÚ Lutín - informace - splatnost poplatku za komunální odpad otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-25 | bude sejmuto: 2020-12-31


KHS Olomouckého kraje - veř. vyhl. Opatření obecné povahy, č.j. KHSOC/09649/2020/RED ze dne 24.3.2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-24 | bude sejmuto: 2020-12-31


Sbírka zákonů ČR - Částka 45 - zákon č. 122 - 128/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-24 | bude sejmuto: 2020-12-31


KHS Olomouckého kraje - veř. výzva č.j. KHSOC/09759/2020/RED zaměstnanci - doplnění otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-24 | bude sejmuto: 2020-12-31


KHS Olomouckého kraje - formulář - karanténa otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-24 | bude sejmuto: 2020-12-31


Sbírka zákonů ČR - Částka 42 - zákon č. 109 - 110/2020 - o přijetí krizového opatření, zákon 111/2020 - o zrušení usnesení vlády ze dne 18. 3. 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb., zákon č. 112/2020 - o přijetí krizového opatření otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-20 | bude sejmuto: 2020-12-31


Obec Lutín - Likvidace hygienických roušek otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-20 | bude sejmuto: 2020-12-31


MV ČR - Stanovisko MV k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-20 | bude sejmuto: 2020-12-31


MZ ČR - Mimořádné opatření, č.j. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN ze dne 19.3.2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-20 | bude sejmuto: 2020-12-31


Česká pošta - oznámení otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-19 | bude sejmuto: 2020-12-31


Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


Sbírka zákonů ČR - Částka 40 - zákon č. 104/2020 - o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS -Co V-2, zákon č. 105/2020 - o přijetí krizového opatření  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


MV ČR - Dotazy obcí k dopadům krizového opatření vlády ze dne 16.3.2020, č. 85/2020 Sb. o omezení volného pohybu osob, na činnost obecních orgánů otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


Olomoucký kraj - Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje č. 1/2020 - O přijetí regulačních opatření v dopravě za krizových stavů otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 17.3.2020 č. 2/2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 247 opřijetí krizového opatření otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 249 o přijetí krizového opatření otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 244 o omezení provozu dálkových vlaků Českých drah otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 245 o finančním krytí nákladů otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 246 o změně usnesení č. 237 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 250 k zajištění zvýšené ochrany obyvatel - trasování otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 248 o přijetí krizového opatření otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 251 o doporučení provádět dezinfekci v některých veřejně přístupných prostorech otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 252 - lázeňská léčebně rehabilitační péče otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 253 k vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


KHS Olomouckého kraje, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Nařízení mimořádného opatření při epidemii, č.j. KHSOC/09179/2020/RED otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-17 | bude sejmuto: 2020-12-31


Sbírka zákonů ČR - Částka 37 - zákon č. 96 - 99/2020 - o přijetí krizového opatření otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-17 | bude sejmuto: 2020-12-31


DOPORUČENÍ - OSOBÁM 70 LET otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-17 | bude sejmuto: 2020-12-31


Finanční úřad pro Olomoucká kraj - Opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-17 | bude sejmuto: 2020-12-31


Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Nařízení vlády ze dne 15. 3. 2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Vláda ČR - Opatření obecné povahy - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR, Praha 15.3.2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


KHS Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/09068/2020/RED, veř. vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Nařízení mimořádného opatření při epidemii otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Sbírka zákonů č. 84/2020-89/2020 o přijetí krizového opatření, sbírka zákonů č. 90/2020 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Oznámení OÚ Lutín - Sběrný dvůr Lutín je od 16.3.2020 uzavřen otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Oznámení starosty obce - uzavření Mateřské školy v Lutíně otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Obecní úřad Lutín - upozornění seniorům otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Obecní úřad Lutín - oznámení uzavření Fyzioterapie a regenerace Lutín - Bc. Pavlína Šolcová otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Obecní úřad Lutín - oznámení o omezeném provozu pro veřejnost na Obecním úřadě a Stavebním úřadě v Lutíně otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Oznámení Zdravotního střediska Lutín - lékaři otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Obecní úřad Lutín - Informace přehledně - epitemie koronaviru otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 12. 3. 2020, Sbírka zákonů č. 69/2020 - NOUZOVÝ STAV otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-13 | bude sejmuto: 2020-12-31


Sbírka zákonů ČR - Částka 31, - 70. Usnesení vlády ČR o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, 71. - 74. Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-13 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MV ČR - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR, č.j. MV-48168-1/OAM-2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-13 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MV ČR - příloha - hraniční obce otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-13 | bude sejmuto: 2020-12-31


ROZPOČET OBCE LUTÍN NA ROK 2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-11 | bude sejmuto: 2021-03-31


Mimořádné opatření MZČR - akce, č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-10 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MZČR - školy, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-10 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MZ - karanténa osoby blízké - nařízení poskytovatelům zdrav. služeb PLPDD, PLPD  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-09 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MZ ČR - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí, č.j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-09 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MZČR - prodej osobních ochranných prostředků třídy FFP3 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-07 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MZČR - zastavení příjmu žádostí o víza Irán otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-07 | bude sejmuto: 2020-12-31


Ukončení mimořádného opatření MZČR - vyjímka pro pracující v dopravě otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-07 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MZČR - karanténa po návratu z Itálie otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-07 | bude sejmuto: 2020-12-31


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb., č.j. UZSVM/OOL/1450/2020-OOLM otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-05 | bude sejmuto: 2030-12-31


Obecní úřad Lutín - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-02-28 | bude sejmuto: 2021-03-01


Obec Lutín - Výkaz FIN 2-12M za 2019 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-02-21 | bude sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Výkaz zisku a ztráty 2019 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-02-21 | bude sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Rozvaha 2019 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-02-21 | bude sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Příloha 2019 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-02-21 | bude sejmuto: 2021-06-30


OMEXON GA Energo s.r.o. - Oznámení - kompletní rekonstrukce na vybraných stožárech, vedení VVN V560/555 HO vč. odboček, 110 kV otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-02-13 | bude sejmuto: 2020-07-31


Mikroregion Kosířsko - Rozpočet Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-12-19 | bude sejmuto: 2020-12-31


Ministerstvo zemědělství - veř. vyhláška - Opatření obecné povahy, č.j. 63920/2019-MZE-16212 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-12-10 | bude sejmuto: 2022-12-31


Ministerstvo zemědělství - Příloha č. 1 k veř. vyhlášce č.j. 63920/2019-MZE-16212 Opatření obecné povahy otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-12-10 | bude sejmuto: 2022-12-31


Obec Lutín - Střednědobý výhled rozpočtu obce Lutín/v tis. Kč otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-10-22 | bude sejmuto: 2023-03-31


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Olomouc - Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení §64 odst. 2 z. 256/2013 Sb. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-09-04 | bude sejmuto: 2029-12-31


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veř. vyhláška, Opatření obecné povahy, č.j. 41508/2019-MZE-16212 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-09-02 | bude sejmuto: 2022-12-31


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 - podpora výstavby a rekonstrukcí otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-07-15 | bude sejmuto: 2020-07-15


Obec Lutín - Poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-07-10 | bude sejmuto: 2020-07-10


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-07-10 | bude sejmuto: 2020-07-10


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z Olomouckého kraje v roce 2019 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-07-03 | bude sejmuto: 2020-07-03


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019 - Obnova kulturních památek otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-07-03 | bude sejmuto: 2020-07-03


Obec Lutín - Osvědčení o úspoře emisí 2018 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-06-10 | bude sejmuto: 2020-05-31


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, FBC Lutín, z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-05-07 | bude sejmuto: 2022-05-08


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Rodinné centrum Klásek z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-05-07 | bude sejmuto: 2022-05-08


Obec Lutín - Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-05-06 | bude sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2018, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2018, IČ 00299189 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-05-06 | bude sejmuto: 2020-06-30


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veř. vyhl. - Opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-04-04 | bude sejmuto: 2022-12-31


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, Obec Lutín x TJ Sigma Lutín z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-04-02 | bude sejmuto: 2022-04-03


Mikroregion KOSÍŘSKO - Závěrečný účet svazku obcí MK za rok 2018 - I. část otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-03-29 | bude sejmuto: 2020-06-30


Mikroregion KOSÍRSKO - Závěrečný účet svazku obcí MK za rok 2018 - II. část otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-03-29 | bude sejmuto: 2020-06-30


Mikroregion KOSÍŘSKO - Závěrečný účet svazku obcí MK za rok 2018 - III. část otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-03-29 | bude sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Výkaz FIN 2-12M za 2018 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-03-04 | bude sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Rozvaha 2018 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-03-04 | bude sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Výkaz zisku a ztráty 2018 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-03-04 | bude sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Příloha 2018 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-03-04 | bude sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – TJ Sigma Lutín z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2018-10-17 | bude sejmuto: 2021-10-18


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2018-08-29 | bude sejmuto: 2028-12-31


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2018-05-25 | bude sejmuto: 2021-05-26


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Rodinné centrum Klásek z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2018-04-05 | bude sejmuto: 2021-04-06


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FBC Lutín, z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2018-04-05 | bude sejmuto: 2021-04-06


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2018-04-05 | bude sejmuto: 2021-04-06


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Olomouc - Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2017-09-11 | bude sejmuto: 2027-12-31


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebčín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2017-07-12 | bude sejmuto: 2020-07-13


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín x Rodinné centrum Klásek z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2017-07-03 | bude sejmuto: 2020-07-04


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Lutín a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Třebčín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2017-05-05 | bude sejmuto: 2020-05-06


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s., Růžová 298, Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2017-04-20 | bude sejmuto: 2020-04-21


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ust. § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2017-02-23 | bude sejmuto: 2027-12-31


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2016-09-12 | bude sejmuto: 2026-09-13


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2016-03-03 | bude sejmuto: 2026-12-31


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované přehledy otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2015-12-03 | bude sejmuto: 2025-12-31


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované přehledy otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2015-08-24 | bude sejmuto: 2025-08-25


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2015-05-12 | bude sejmuto: 2025-05-13


všechny dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Úřední deska - všechny aktuální dokumenty


|  Aktuálních je 121 dokumentů | admin | 

Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu Obce Lutín za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2019, IČ 00299189 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-08 | bude sejmuto: 2021-06-30


HZS Olomouckého kraje - Vypalování trávy a klestí otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-08 | bude sejmuto: 2020-10-31


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/9 v k. ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-07 | bude sejmuto: 2020-06-08


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/10 v k. ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-07 | bude sejmuto: 2020-06-08


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/11 v k. ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-07 | bude sejmuto: 2020-06-08


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/13 v k.ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-07 | bude sejmuto: 2020-06-08


Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy MZeCR otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-06 | bude sejmuto: 2020-12-31


Vláda ČR - Opaření obecné povahy z 1.4.2020 - o dočasném znouzavedení ochrany vnitřních hranic ČR  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-04-03 | bude sejmuto: 2020-12-31


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-31 | bude sejmuto: 2023-04-01


KHS Olomouckého kraje - veř. vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- Nařízení mimořádného opatření při epidemii, č.j. KHSOC/10123/2020/RED ze dne 29.3.2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-31 | bude sejmuto: 2020-12-31


MZ ČR - Mimořádné opatření č.j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-31 | bude sejmuto: 2020-12-31


Sbírka zákonů ČR - Částka 51 - 140 - 142/2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-31 | bude sejmuto: 2020-12-31


MZ ČR - Mimořádné opatření Příloha č. 1 - 3 usnesení vlády ze dne 30. 3. 2020 č. 348 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-31 | bude sejmuto: 2020-12-31


Finanční úřad-bezkontaktní podání daňového přiznání otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-30 | bude sejmuto: 2020-06-30


KHS Olomouckého kraje - Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-Co V-2 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-25 | bude sejmuto: 2020-12-31


MZ ČR - Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-25 | bude sejmuto: 2020-12-31


MZ ČR - Doporučení k používání některých ochranných prostředků otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-25 | bude sejmuto: 2020-12-31


HZS ČR - Informace o speciálních stránkách HZS_CR otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-25 | bude sejmuto: 2020-12-31


OÚ Lutín - informace - splatnost poplatku za komunální odpad otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-25 | bude sejmuto: 2020-12-31


KHS Olomouckého kraje - veř. vyhl. Opatření obecné povahy, č.j. KHSOC/09649/2020/RED ze dne 24.3.2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-24 | bude sejmuto: 2020-12-31


Sbírka zákonů ČR - Částka 45 - zákon č. 122 - 128/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-24 | bude sejmuto: 2020-12-31


KHS Olomouckého kraje - veř. výzva č.j. KHSOC/09759/2020/RED zaměstnanci - doplnění otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-24 | bude sejmuto: 2020-12-31


KHS Olomouckého kraje - formulář - karanténa otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-24 | bude sejmuto: 2020-12-31


Sbírka zákonů ČR - Částka 42 - zákon č. 109 - 110/2020 - o přijetí krizového opatření, zákon 111/2020 - o zrušení usnesení vlády ze dne 18. 3. 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb., zákon č. 112/2020 - o přijetí krizového opatření otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-20 | bude sejmuto: 2020-12-31


Obec Lutín - Likvidace hygienických roušek otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-20 | bude sejmuto: 2020-12-31


MV ČR - Stanovisko MV k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-20 | bude sejmuto: 2020-12-31


MZ ČR - Mimořádné opatření, č.j. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN ze dne 19.3.2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-20 | bude sejmuto: 2020-12-31


Česká pošta - oznámení otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-19 | bude sejmuto: 2020-12-31


Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


Sbírka zákonů ČR - Částka 40 - zákon č. 104/2020 - o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS -Co V-2, zákon č. 105/2020 - o přijetí krizového opatření  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


MV ČR - Dotazy obcí k dopadům krizového opatření vlády ze dne 16.3.2020, č. 85/2020 Sb. o omezení volného pohybu osob, na činnost obecních orgánů otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


Olomoucký kraj - Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje č. 1/2020 - O přijetí regulačních opatření v dopravě za krizových stavů otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 17.3.2020 č. 2/2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 247 opřijetí krizového opatření otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 249 o přijetí krizového opatření otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 244 o omezení provozu dálkových vlaků Českých drah otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 245 o finančním krytí nákladů otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 246 o změně usnesení č. 237 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 250 k zajištění zvýšené ochrany obyvatel - trasování otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 248 o přijetí krizového opatření otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 251 o doporučení provádět dezinfekci v některých veřejně přístupných prostorech otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 252 - lázeňská léčebně rehabilitační péče otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 253 k vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-18 | bude sejmuto: 2020-12-31


KHS Olomouckého kraje, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Nařízení mimořádného opatření při epidemii, č.j. KHSOC/09179/2020/RED otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-17 | bude sejmuto: 2020-12-31


Sbírka zákonů ČR - Částka 37 - zákon č. 96 - 99/2020 - o přijetí krizového opatření otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-17 | bude sejmuto: 2020-12-31


DOPORUČENÍ - OSOBÁM 70 LET otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-17 | bude sejmuto: 2020-12-31


Finanční úřad pro Olomoucká kraj - Opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-17 | bude sejmuto: 2020-12-31


Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Nařízení vlády ze dne 15. 3. 2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Vláda ČR - Opatření obecné povahy - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR, Praha 15.3.2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


KHS Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/09068/2020/RED, veř. vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Nařízení mimořádného opatření při epidemii otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Sbírka zákonů č. 84/2020-89/2020 o přijetí krizového opatření, sbírka zákonů č. 90/2020 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Oznámení OÚ Lutín - Sběrný dvůr Lutín je od 16.3.2020 uzavřen otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Oznámení starosty obce - uzavření Mateřské školy v Lutíně otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Obecní úřad Lutín - upozornění seniorům otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Obecní úřad Lutín - oznámení uzavření Fyzioterapie a regenerace Lutín - Bc. Pavlína Šolcová otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Obecní úřad Lutín - oznámení o omezeném provozu pro veřejnost na Obecním úřadě a Stavebním úřadě v Lutíně otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Oznámení Zdravotního střediska Lutín - lékaři otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


Obecní úřad Lutín - Informace přehledně - epitemie koronaviru otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-16 | bude sejmuto: 2020-12-31


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 12. 3. 2020, Sbírka zákonů č. 69/2020 - NOUZOVÝ STAV otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-13 | bude sejmuto: 2020-12-31


Sbírka zákonů ČR - Částka 31, - 70. Usnesení vlády ČR o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, 71. - 74. Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-13 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MV ČR - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR, č.j. MV-48168-1/OAM-2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-13 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MV ČR - příloha - hraniční obce otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-13 | bude sejmuto: 2020-12-31


ROZPOČET OBCE LUTÍN NA ROK 2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-11 | bude sejmuto: 2021-03-31


Mimořádné opatření MZČR - akce, č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-10 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MZČR - školy, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-10 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MZ - karanténa osoby blízké - nařízení poskytovatelům zdrav. služeb PLPDD, PLPD  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-09 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MZ ČR - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí, č.j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-09 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MZČR - prodej osobních ochranných prostředků třídy FFP3 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-07 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MZČR - zastavení příjmu žádostí o víza Irán otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-07 | bude sejmuto: 2020-12-31


Ukončení mimořádného opatření MZČR - vyjímka pro pracující v dopravě otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-07 | bude sejmuto: 2020-12-31


Mimořádné opatření MZČR - karanténa po návratu z Itálie otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-07 | bude sejmuto: 2020-12-31


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb., č.j. UZSVM/OOL/1450/2020-OOLM otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-03-05 | bude sejmuto: 2030-12-31


Obecní úřad Lutín - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-02-28 | bude sejmuto: 2021-03-01


Obec Lutín - Výkaz FIN 2-12M za 2019 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-02-21 | bude sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Výkaz zisku a ztráty 2019 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-02-21 | bude sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Rozvaha 2019 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-02-21 | bude sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Příloha 2019 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-02-21 | bude sejmuto: 2021-06-30


OMEXON GA Energo s.r.o. - Oznámení - kompletní rekonstrukce na vybraných stožárech, vedení VVN V560/555 HO vč. odboček, 110 kV otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2020-02-13 | bude sejmuto: 2020-07-31


Mikroregion Kosířsko - Rozpočet Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-12-19 | bude sejmuto: 2020-12-31


Ministerstvo zemědělství - veř. vyhláška - Opatření obecné povahy, č.j. 63920/2019-MZE-16212 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-12-10 | bude sejmuto: 2022-12-31


Ministerstvo zemědělství - Příloha č. 1 k veř. vyhlášce č.j. 63920/2019-MZE-16212 Opatření obecné povahy otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-12-10 | bude sejmuto: 2022-12-31


Obec Lutín - Střednědobý výhled rozpočtu obce Lutín/v tis. Kč otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-10-22 | bude sejmuto: 2023-03-31


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Olomouc - Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení §64 odst. 2 z. 256/2013 Sb. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-09-04 | bude sejmuto: 2029-12-31


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veř. vyhláška, Opatření obecné povahy, č.j. 41508/2019-MZE-16212 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-09-02 | bude sejmuto: 2022-12-31


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 - podpora výstavby a rekonstrukcí otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-07-15 | bude sejmuto: 2020-07-15


Obec Lutín - Poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-07-10 | bude sejmuto: 2020-07-10


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-07-10 | bude sejmuto: 2020-07-10


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z Olomouckého kraje v roce 2019 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-07-03 | bude sejmuto: 2020-07-03


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019 - Obnova kulturních památek otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-07-03 | bude sejmuto: 2020-07-03


Obec Lutín - Osvědčení o úspoře emisí 2018 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-06-10 | bude sejmuto: 2020-05-31


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, FBC Lutín, z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-05-07 | bude sejmuto: 2022-05-08


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Rodinné centrum Klásek z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-05-07 | bude sejmuto: 2022-05-08


Obec Lutín - Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-05-06 | bude sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2018, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2018, IČ 00299189 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-05-06 | bude sejmuto: 2020-06-30


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veř. vyhl. - Opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-04-04 | bude sejmuto: 2022-12-31


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, Obec Lutín x TJ Sigma Lutín z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-04-02 | bude sejmuto: 2022-04-03


Mikroregion KOSÍŘSKO - Závěrečný účet svazku obcí MK za rok 2018 - I. část otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-03-29 | bude sejmuto: 2020-06-30


Mikroregion KOSÍRSKO - Závěrečný účet svazku obcí MK za rok 2018 - II. část otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-03-29 | bude sejmuto: 2020-06-30


Mikroregion KOSÍŘSKO - Závěrečný účet svazku obcí MK za rok 2018 - III. část otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-03-29 | bude sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Výkaz FIN 2-12M za 2018 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-03-04 | bude sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Rozvaha 2018 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-03-04 | bude sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Výkaz zisku a ztráty 2018 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-03-04 | bude sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Příloha 2018 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2019-03-04 | bude sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – TJ Sigma Lutín z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2018-10-17 | bude sejmuto: 2021-10-18


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2018-08-29 | bude sejmuto: 2028-12-31


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2018-05-25 | bude sejmuto: 2021-05-26


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Rodinné centrum Klásek z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2018-04-05 | bude sejmuto: 2021-04-06


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FBC Lutín, z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2018-04-05 | bude sejmuto: 2021-04-06


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2018-04-05 | bude sejmuto: 2021-04-06


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Olomouc - Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2017-09-11 | bude sejmuto: 2027-12-31


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebčín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2017-07-12 | bude sejmuto: 2020-07-13


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín x Rodinné centrum Klásek z.s. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2017-07-03 | bude sejmuto: 2020-07-04


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Lutín a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Třebčín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2017-05-05 | bude sejmuto: 2020-05-06


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s., Růžová 298, Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2017-04-20 | bude sejmuto: 2020-04-21


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ust. § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2017-02-23 | bude sejmuto: 2027-12-31


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2016-09-12 | bude sejmuto: 2026-09-13


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2016-03-03 | bude sejmuto: 2026-12-31


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované přehledy otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2015-12-03 | bude sejmuto: 2025-12-31


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované přehledy otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2015-08-24 | bude sejmuto: 2025-08-25


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2015-05-12 | bude sejmuto: 2025-05-13


všechny dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |