Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu


Vybraná fotogalerie


Sázíme budoucnost - Obec Lutín a místní část Třebčín

Sázíme budoucnost


NPŽP-výzva č.9/2019 Třebčín Realizováno dle odborného posudku "Výsadba stromořadí v Třebčíně" za finanční podpory SFŽP z NPŽP č. 9/2019. V rámci realizace bylo vysazeno 30 ks habrů podél obecní polní cesty na pozemku p.č. 472/2 v k.ú. Třebčín, který je místní částí Obce Lutín. Vlastní výsadbu stromů provedli zaměstnanci Obce Lutín za odborného dohledu Ing. Malíka z Brodku u Prostějova.

NPŽP-výzva č.9/2019 Lutín Realizováno dle odborného posudku "Obnova parku v Lutíně - listnaté stromy za finanční podpory SFŽP z NPŽP č. 9/2019. V rámci realizace byl doplněn park v Obci Lutín na ulici Jana Sigmunda na pozemcích p.č. 189/1 a 189/4 oba v k.ú. Lutín o 33 listnatých stromů. Podnět k využití dotačního titulu dala lutínská občanka paní Pavla Začalová. Vlastní výsadbu stromů provedli zaměstnanci Obce Lutín za odborného dohledu Ing. Malíka z Brodku u Prostějova.  


odkaz na NPŽP-výzva č.9/2019 Třebčín

odkaz na NPŽP-výzva č.9/2019 Lutín


 vloženo: 2021-06-04


| zpět na přehled | nahoru | 

Sázíme budoucnost


NPŽP-výzva č.9/2019 Třebčín Realizováno dle odborného posudku "Výsadba stromořadí v Třebčíně" za finanční podpory SFŽP z NPŽP č. 9/2019. V rámci realizace bylo vysazeno 30 ks habrů podél obecní polní cesty na pozemku p.č. 472/2 v k.ú. Třebčín, který je místní částí Obce Lutín. Vlastní výsadbu stromů provedli zaměstnanci Obce Lutín za odborného dohledu Ing. Malíka z Brodku u Prostějova.

NPŽP-výzva č.9/2019 Lutín Realizováno dle odborného posudku "Obnova parku v Lutíně - listnaté stromy za finanční podpory SFŽP z NPŽP č. 9/2019. V rámci realizace byl doplněn park v Obci Lutín na ulici Jana Sigmunda na pozemcích p.č. 189/1 a 189/4 oba v k.ú. Lutín o 33 listnatých stromů. Podnět k využití dotačního titulu dala lutínská občanka paní Pavla Začalová. Vlastní výsadbu stromů provedli zaměstnanci Obce Lutín za odborného dohledu Ing. Malíka z Brodku u Prostějova.  


odkaz na NPŽP-výzva č.9/2019 Třebčín

odkaz na NPŽP-výzva č.9/2019 Lutín


 vloženo: 2021-06-04


| zpět na přehled | nahoru |