Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín

Rozšiřujeme Door-to-door třídění o bioodpad - Obec Lutín a místní část Třebčín

Rozšiřujeme Door-to-door třídění o bioodpad

Rozšiřujeme Door-to-door třídění o bioodpad


Systém třídění odpadů se rozšiřuje o nádoby na Biologicky rozložitelný odpad. Proto vyzýváme občany, aby si vyzvedli očipované nádoby, které za tímto účelem obec zakoupila. Hromadný výdej bude probíhat v pondělí 26. 2. 2024 v Lutíně v areálu bývalých stavebnin Riedl a v Třebčíně ve středu 28. 2. na prostranství u KSZ, vždy v čase od 13:00 do 17:00. Mimo tento termín je třeba se na výdeji domluvit individuálně na obecním úřadě.

Svoz nádob bude probíhat 1 x za dva týdny vždy v úterý. První kolo svozu proběhne 2. 4. 2024. Stejně jako u nádob na plast a papír, budou nádoby zapůjčeny a po 5 letech přechází automaticky do majetku občanů.

Nádoby jsou vybaveny RFID čipem, který má jednoznačný identifikátor, jenž je přiřazen danému číslu popisnému domu. Identifikátor bude sloužit pro fakturaci svozové společnosti, kdy obce bude platit pouze za svezené nádoby. V budoucnu pak bude očipování nádob sloužit jako podklad pro zjištění množství produkce odpadů dané domácnosti, od toho se bude poté odvíjet výše poplatku za odpady.

V době uzávěrky zpravodaje jsou nádoby již nakoupeny a je tvořen harmonogram rozvážky. V momentě, kdy držíte zpravodaj v ruce by již nádoby měly být u Vás doma.
Vedení obce žádá občany, aby poskytnuté nádoby měly mezi svozy umístěné, tam kde je to možné, na vlastních pozemcích (stejně jako nádoby na SKO), tak aby naše pěkná udržovaná obec nebyla zbytečně hyzděna popelnicemi.

vloženo: 2024-02-16

  

 

| zpět na přehled | nahoru | 

Rozšiřujeme Door-to-door třídění o bioodpad


Systém třídění odpadů se rozšiřuje o nádoby na Biologicky rozložitelný odpad. Proto vyzýváme občany, aby si vyzvedli očipované nádoby, které za tímto účelem obec zakoupila. Hromadný výdej bude probíhat v pondělí 26. 2. 2024 v Lutíně v areálu bývalých stavebnin Riedl a v Třebčíně ve středu 28. 2. na prostranství u KSZ, vždy v čase od 13:00 do 17:00. Mimo tento termín je třeba se na výdeji domluvit individuálně na obecním úřadě.

Svoz nádob bude probíhat 1 x za dva týdny vždy v úterý. První kolo svozu proběhne 2. 4. 2024. Stejně jako u nádob na plast a papír, budou nádoby zapůjčeny a po 5 letech přechází automaticky do majetku občanů.

Nádoby jsou vybaveny RFID čipem, který má jednoznačný identifikátor, jenž je přiřazen danému číslu popisnému domu. Identifikátor bude sloužit pro fakturaci svozové společnosti, kdy obce bude platit pouze za svezené nádoby. V budoucnu pak bude očipování nádob sloužit jako podklad pro zjištění množství produkce odpadů dané domácnosti, od toho se bude poté odvíjet výše poplatku za odpady.

V době uzávěrky zpravodaje jsou nádoby již nakoupeny a je tvořen harmonogram rozvážky. V momentě, kdy držíte zpravodaj v ruce by již nádoby měly být u Vás doma.
Vedení obce žádá občany, aby poskytnuté nádoby měly mezi svozy umístěné, tam kde je to možné, na vlastních pozemcích (stejně jako nádoby na SKO), tak aby naše pěkná udržovaná obec nebyla zbytečně hyzděna popelnicemi.

vloženo: 2024-02-16


 

| zpět | nahoru |