Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín

Uzavírka silnic III/4354, 4344 Hrdibořice, průtah - Obec Lutín a místní část Třebčín

Uzavírka silnic III/4354, 4344 Hrdibořice, průtah

Uzavírka silnic III/4354, 4344 Hrdibořice, průtah


chtěli bychom Vás touto cestou informovat o plánované uzavírce silnic III/4354 a III/4344 v obci Hrdibořice při akci „III/4354, 4344 Hrdibořice, průtah“ v termínu od 13. 3. 2023 do 24. 7. 2023.

Dotčené linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780403, 780405 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 920403 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika úseků a termínů:

13. 3. 2023 – 26. 3. 2023 částečná uzavírka silnice III/4354 a III/4344 – mimo BUS
27. 3. 2023 – 24. 7. 2023 úplná uzavírka silnice III/4354 a III/4344 – včetně BUS


Popis změn:

V termínu 13. 3. 2023 – 26. 3. 2023 částečná uzavírka silnic III/4354 a III/4344 – mimo BUS
Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčených linek po volné části vozovky okolo dvou pracovních míst.

V termínu 27. 3. 2023 – 24. 7. 2023 úplná uzavírka silnic III/4354 a III/4344 – včetně BUS
Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780400
Spoje (č. 101, 43, 29, 2, 12, 103, 109, 105, 111, 113, 102, 104, 20, 22, 116, 110, 112, 106, 114 a 546) budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Vrbátky, žel. přejezd po III/4354 – III/3677 – II/150 – III/4344 k místnímu hřbitovu, ke se otočí na provizorním obratišti a obslouží náhradní zastávku Hrbibořice – zpět na II/150 a dále ve svých trasách směr Prostějov, případně Biskupice dle platného JŘ.
Vybrané spoje budou provádět závlek z Vrbátek po III/4354 do MČ Štětovice, kde budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou po MK okolo kaple sv. Floriána na plochu v blízkosti ČOV, kde se otočí – zpět na III/4354 s obsluhou stávající zastávky Vrbátky, Štětovice (pouze směr Vrbátky) – III/4354 Vrbátky – III/3677 – II/150 – III/4344 k místnímu hřbitovu, ke se otočí na provizorním obratišti a obslouží náhradní zastávku Hrbibořice – zpět na II/150 a dále ve svých trasách směr Prostějov, případně Biskupice dle platného JŘ.
Po konzultaci s dopravcem nebudou spoje 20 a 22 obsluhovat zastávky Vrbátky, Štětovice a Hrdibořice z důvodu nasazení vozidla o délce 15 m.

Linka 780403
Spoje (mimo sp. č. 4) budou ze zastávky Biskupice vedeny po III/4344 a dále obousměrnou objízdnou trasou vlevo II/150 (směr Prostějov) – vpravo III/4344, kde se otočí na náhradním obratišti u hřbitova a obslouží náhradní zastávku Hrdibořice – zpět na II/150 a dále ve svých trasách směr Kralice n. H. dle platného JŘ.

Linka 780405
Spoj č. 4 bude ze zastávky Biskupice veden po III/4344 a dále objízdnou trasou vlevo II/150 (směr Prostějov) – vpravo III/4344, kde se otočí na náhradním obratišti u hřbitova a obslouží náhradní zastávku Hrdibořice – zpět na II/150 a dále ve své trase směr Kralice n. H. dle platného JŘ.

Linka 920403
Spoje budou ze zastávky Biskupice vedeny po III/4344 a dále obousměrnou objízdnou trasou vlevo II/150 (směr Prostějov) – vpravo III/4344, kde se otočí na náhradním obratišti u hřbitova a obslouží náhradní zastávku Hrdibořice – zpět na II/150 a dále ve svých trasách směr Kralice n. H. dle platného JŘ.

Hlavní změny ve výlukovém jízdním řádu:

Linka 780400
• Spoj 105 – zrušena čekací doba na linku 920403 spoj 36, zrušena obsluha Hrdibořice a Vrbátky, Štětovice
• Spoj 111 – zrušena obsluha zastávek Hrdibořice a Vrbátky, Štětovice
• Spoj 113 – zrušena obsluha zastávek Hrdibořice a Vrbátky, Štětovice
• Spoj 106 – zrušena čekací doba na linku 780400 spoj 40
• Spoj 114 – zrušena čekací doba na linku 780400 spoje 30 a 40
• Spoj 20 – zrušena obsluha zastávek Vrbátky, Štětovice a Hrdibořice
• Spoj 22 – zrušena obsluha zastávek Vrbátky, Štětovice a Hrdibořice

Zastávka Vrbátky, Štětovice (směr Vrbátky) bude obsluhována i spoji ve směru Hrdibořice.
Zastávka Vrbátky, Štětovice (směr Hrdibořice) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce v opačném směru.
Zastávky Hrdibořice, čekárna a Hrdibořice nebudou obousměrně obsluhovány v původních polohách, ale budou přemístěny o cca 300 m dále v blízkosti místního hřbitova k jednomu společnému náhradnímu označníku

Upozorňujeme cestující, že z důvodu zajištění spojů v celém rozsahu s ohledem na délku objízdné trasy bude při přepravě cestujících ve směru na Olšany u Prostějova za spoj 111 využít spoj 110 a za spoj 113 využít spoj 112.

Na dotčenou linku 780400 byl vypracován návrh výlukového JŘ, ve kterém je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Děkujeme Vám za spolupráci a žádáme Vás o případné zaslání připomínek k návrhům jízdních řádů nejpozději do 6. 3. 2023.

Bližší informace o uzavírce naleznete zde...
přílohy:  

příloha v novém okně: 20230225_lV_0780400.pdf  20230225_lV_0780400.pdf | 44 kBvloženo: 2023-02-25

  

 

| zpět na přehled | nahoru | 

Uzavírka silnic III/4354, 4344 Hrdibořice, průtah


chtěli bychom Vás touto cestou informovat o plánované uzavírce silnic III/4354 a III/4344 v obci Hrdibořice při akci „III/4354, 4344 Hrdibořice, průtah“ v termínu od 13. 3. 2023 do 24. 7. 2023.

Dotčené linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780403, 780405 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 920403 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika úseků a termínů:

13. 3. 2023 – 26. 3. 2023 částečná uzavírka silnice III/4354 a III/4344 – mimo BUS
27. 3. 2023 – 24. 7. 2023 úplná uzavírka silnice III/4354 a III/4344 – včetně BUS


Popis změn:

V termínu 13. 3. 2023 – 26. 3. 2023 částečná uzavírka silnic III/4354 a III/4344 – mimo BUS
Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčených linek po volné části vozovky okolo dvou pracovních míst.

V termínu 27. 3. 2023 – 24. 7. 2023 úplná uzavírka silnic III/4354 a III/4344 – včetně BUS
Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780400
Spoje (č. 101, 43, 29, 2, 12, 103, 109, 105, 111, 113, 102, 104, 20, 22, 116, 110, 112, 106, 114 a 546) budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Vrbátky, žel. přejezd po III/4354 – III/3677 – II/150 – III/4344 k místnímu hřbitovu, ke se otočí na provizorním obratišti a obslouží náhradní zastávku Hrbibořice – zpět na II/150 a dále ve svých trasách směr Prostějov, případně Biskupice dle platného JŘ.
Vybrané spoje budou provádět závlek z Vrbátek po III/4354 do MČ Štětovice, kde budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou po MK okolo kaple sv. Floriána na plochu v blízkosti ČOV, kde se otočí – zpět na III/4354 s obsluhou stávající zastávky Vrbátky, Štětovice (pouze směr Vrbátky) – III/4354 Vrbátky – III/3677 – II/150 – III/4344 k místnímu hřbitovu, ke se otočí na provizorním obratišti a obslouží náhradní zastávku Hrbibořice – zpět na II/150 a dále ve svých trasách směr Prostějov, případně Biskupice dle platného JŘ.
Po konzultaci s dopravcem nebudou spoje 20 a 22 obsluhovat zastávky Vrbátky, Štětovice a Hrdibořice z důvodu nasazení vozidla o délce 15 m.

Linka 780403
Spoje (mimo sp. č. 4) budou ze zastávky Biskupice vedeny po III/4344 a dále obousměrnou objízdnou trasou vlevo II/150 (směr Prostějov) – vpravo III/4344, kde se otočí na náhradním obratišti u hřbitova a obslouží náhradní zastávku Hrdibořice – zpět na II/150 a dále ve svých trasách směr Kralice n. H. dle platného JŘ.

Linka 780405
Spoj č. 4 bude ze zastávky Biskupice veden po III/4344 a dále objízdnou trasou vlevo II/150 (směr Prostějov) – vpravo III/4344, kde se otočí na náhradním obratišti u hřbitova a obslouží náhradní zastávku Hrdibořice – zpět na II/150 a dále ve své trase směr Kralice n. H. dle platného JŘ.

Linka 920403
Spoje budou ze zastávky Biskupice vedeny po III/4344 a dále obousměrnou objízdnou trasou vlevo II/150 (směr Prostějov) – vpravo III/4344, kde se otočí na náhradním obratišti u hřbitova a obslouží náhradní zastávku Hrdibořice – zpět na II/150 a dále ve svých trasách směr Kralice n. H. dle platného JŘ.

Hlavní změny ve výlukovém jízdním řádu:

Linka 780400
• Spoj 105 – zrušena čekací doba na linku 920403 spoj 36, zrušena obsluha Hrdibořice a Vrbátky, Štětovice
• Spoj 111 – zrušena obsluha zastávek Hrdibořice a Vrbátky, Štětovice
• Spoj 113 – zrušena obsluha zastávek Hrdibořice a Vrbátky, Štětovice
• Spoj 106 – zrušena čekací doba na linku 780400 spoj 40
• Spoj 114 – zrušena čekací doba na linku 780400 spoje 30 a 40
• Spoj 20 – zrušena obsluha zastávek Vrbátky, Štětovice a Hrdibořice
• Spoj 22 – zrušena obsluha zastávek Vrbátky, Štětovice a Hrdibořice

Zastávka Vrbátky, Štětovice (směr Vrbátky) bude obsluhována i spoji ve směru Hrdibořice.
Zastávka Vrbátky, Štětovice (směr Hrdibořice) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce v opačném směru.
Zastávky Hrdibořice, čekárna a Hrdibořice nebudou obousměrně obsluhovány v původních polohách, ale budou přemístěny o cca 300 m dále v blízkosti místního hřbitova k jednomu společnému náhradnímu označníku

Upozorňujeme cestující, že z důvodu zajištění spojů v celém rozsahu s ohledem na délku objízdné trasy bude při přepravě cestujících ve směru na Olšany u Prostějova za spoj 111 využít spoj 110 a za spoj 113 využít spoj 112.

Na dotčenou linku 780400 byl vypracován návrh výlukového JŘ, ve kterém je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Děkujeme Vám za spolupráci a žádáme Vás o případné zaslání připomínek k návrhům jízdních řádů nejpozději do 6. 3. 2023.

Bližší informace o uzavírce naleznete zde...


přílohy:  

20230225_lV_0780400.pdf  20230225_lV_0780400.pdf | 44 kB

vloženo: 2023-02-25


 

| zpět | nahoru |