Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2021


|  Archivováno je 134 dokumentů | admin | 


Zapis + Usnesení Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 20.12.2021 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2021-12-29 | bylo sejmuto: 2022-01-14


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 22 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 05.01.2022 v Aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2021-12-28 | bylo sejmuto: 2022-01-06


SÚ Lutín - Usnesení vydané podle § 156 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu poznamenané do spisu - oprava nesprávnosti v Oznámení o zahájení územního řízení "Optická síť Luběnice",  

vyvěšeno: 2021-12-22 | bylo sejmuto: 2022-01-07


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška č. ev. 6340/OOL/2021-OOLM 

vyvěšeno: 2021-12-22 | bylo sejmuto: 2022-01-22


Obec Lutín - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kal. rok 2022 a dosažení skutečnosti v témže roce 

vyvěšeno: 2021-12-22 | bylo sejmuto: 2022-01-07


Magistrát města Olomouce, č.j. SMOL/313278/2021/ODUR/UUP/Sch, veřejná vyhláška - návrh územního plánu Lutín 

vyvěšeno: 2021-12-17 | bylo sejmuto: 2022-01-27


Magistrát města Olomouce, č.j. SMOL/313342/2021/ODUR/UUP/Sch Přizvání k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Lutín 

vyvěšeno: 2021-12-15 | bylo sejmuto: 2022-01-27


Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství Obce Lutín za rok 2020 

vyvěšeno: 2021-12-14 | bylo sejmuto: 2021-12-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č.11/2021 

vyvěšeno: 2021-12-13 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Pozvánka na zasedání č. 21 Zastupitelstva obce Lutín 

vyvěšeno: 2021-12-09 | bylo sejmuto: 2021-12-21


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Usnesení vydané podle § 156 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu poznamenané do spisu, k. č.j. OU/3520, sp.zn. SÚ/2563/21, "Rekonstrukce stávajícího nadzemního vedení VN, VN 1202, Těšetice - Vojnice, rek. VNv (č. st. IE-12-8007580) 

vyvěšeno: 2021-12-01 | bylo sejmuto: 2021-12-17


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 5/2021, dne 17.12.2021 

vyvěšeno: 2021-12-01 | bylo sejmuto: 2021-12-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh Rozpočtu Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2022 vč. Přílohy č. 1 k návrhu rozpočtu MK na rok 2022 

vyvěšeno: 2021-12-01 | bylo sejmuto: 2021-12-17


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Oznámení zahájení územ. řízení, č.j. OU/3483/21, sp.zn.: SÚ/2563/21 - "Rekonstrukce stávajícího nadzemního vedení VN, VN 1202, Těšetice - Vojnice, rek. VNv (č. st. IE-12-8007580) 

vyvěšeno: 2021-11-30 | bylo sejmuto: 2021-12-16


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti, č.j. OU/3456/21 ze dne 24.11.2021 

vyvěšeno: 2021-11-25 | bylo sejmuto: 2021-12-13


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - veř. vyhláška, č.j. OU/3426/21, Oznámení zahájení územního řízení "Optická síť Luběnice" 

vyvěšeno: 2021-11-24 | bylo sejmuto: 2021-12-10


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 10/2021 

vyvěšeno: 2021-11-22 | bylo sejmuto: 2022-03-31


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/EO/3400-1/2021/Se, Lukáš Marta, nar. 1997  

vyvěšeno: 2021-11-19 | bylo sejmuto: 2021-12-06


ARKO TECHNOLOGY, a.s. Brno - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 

vyvěšeno: 2021-11-18 | bylo sejmuto: 2022-11-30


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 20 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 11.11.2021 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2021-11-18 | bylo sejmuto: 2021-12-06


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu MK č. 4/2021, dne 26.11.2021 

vyvěšeno: 2021-11-15 | bylo sejmuto: 2021-11-27


Obec Lutín - Zastupitelstvo obce Lutín, Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

vyvěšeno: 2021-11-15 | bylo sejmuto: 2021-12-01


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

vyvěšeno: 2021-11-15 | bylo sejmuto: 2021-12-01


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, o nočním klidu v roce 2022 

vyvěšeno: 2021-11-15 | bylo sejmuto: 2021-12-01


Magistrát města Olomouce- veřejná vyhláška ze dne 08.11.2021, č.j. SMOL/281557/2021/OS/PK/Vra, Cyklostezka Luběnice-Lutín 

vyvěšeno: 2021-11-12 | bylo sejmuto: 2021-11-29


Dražební vyhláška -předmět dražby je soubor věcí nemovitých -pozemek p.č. St.472 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2032m2, ze dne 11.11.2021 

vyvěšeno: 2021-11-12 | bylo sejmuto: 2021-12-22


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 20 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 11.11.2021 v KSZ Třebčín od 18:00 

vyvěšeno: 2021-11-03 | bylo sejmuto: 2021-11-12


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 9/2021 

vyvěšeno: 2021-11-03 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Olomoucký kraj - Poskytnutí dotace z programu podpory pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 

vyvěšeno: 2021-11-03 | bylo sejmuto: 2022-11-03


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška ze dne 22.10.2021, č.j. SMOL/266964/2021/OS/PK/Vra, "Rekonstrukce části komunikace a úprava křižovatky, Třebčín" 

vyvěšeno: 2021-11-02 | bylo sejmuto: 2021-11-18


OÚ Lutín, stavební úřad - Usnesení č. 163/2021 - Ustanovení opatrovníka, č.j. OU/3018/21, sp.zn.: SÚ/2909/21 

vyvěšeno: 2021-10-27 | bylo sejmuto: 2021-11-12


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j. OU/EO/3136-1/2021/Se, Lukáš Marta, nar. 1997 

vyvěšeno: 2021-10-26 | bylo sejmuto: 2021-11-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení, č.j. OÚ/EO/2885/2021/Se, Lukáš Marta, nar. 1997 

vyvěšeno: 2021-10-26 | bylo sejmuto: 2021-11-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, rozhodnutí ve věci, Lenka Čeplová, nar. 1999 

vyvěšeno: 2021-10-21 | bylo sejmuto: 2021-11-08


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - lokality v obci Lutín, dne 9. 11. 2021 

vyvěšeno: 2021-10-20 | bylo sejmuto: 2021-11-10


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

vyvěšeno: 2021-10-15 | bylo sejmuto: 2021-11-16


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 3/2021 

vyvěšeno: 2021-10-15 | bylo sejmuto: 2021-10-23


ČSÚ - Protokoly o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku č. 1 - 4, Lutín 

vyvěšeno: 2021-10-09 | bylo sejmuto: 2021-10-26


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 8/2021 

vyvěšeno: 2021-10-06 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/EO/2913-1/2021/Se, Usnesení o ustanovení opatrovníka Lence Čeplové, r. 1999 

vyvěšeno: 2021-10-04 | bylo sejmuto: 2021-10-20


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/2712/2021/Se, Oznámení o zahájení správního řízení, Lenka Čeplová, r. 1999 

vyvěšeno: 2021-10-04 | bylo sejmuto: 2021-10-20


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/242866/2021/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2021-10-01 | bylo sejmuto: 2021-10-18


Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření ze dne 27. 9. 2021, č.j.: MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN - postup k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 

vyvěšeno: 2021-09-30 | bylo sejmuto: 2021-10-11


KIDSOK - Návrh změny JŘ k celostátním změnám v prosinci 2021 - linka 891370 

vyvěšeno: 2021-09-29 | bylo sejmuto: 2021-10-09


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 19 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 20.9.2021 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2021-09-27 | bylo sejmuto: 2021-10-13


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/238293/2021/OS/PK/Vra, Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Cyklostezka Luběnice - Lutín" 

vyvěšeno: 2021-09-24 | bylo sejmuto: 2021-10-12


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 7/2021 

vyvěšeno: 2021-09-22 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

vyvěšeno: 2021-09-22 | bylo sejmuto: 2021-10-08


Obec Lutín - Upozornění - Obecní úřad a Stavební úřad Lutín dne 27.9.2021 bude uzavřen 

vyvěšeno: 2021-09-16 | bylo sejmuto: 2021-09-28


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - veř. vyhláška č.j. MZE-49892/2021-16212, Opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2021-09-15 | bylo sejmuto: 2022-12-31


ČEZ Distribuce, a.s. - Odečty elektroměrů na odběrných místech v obci Lutín - Lutín, Třebčín 

vyvěšeno: 2021-09-13 | bylo sejmuto: 2021-10-08


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 19 Zastupitelstva obce Lutín, dne 20.9.2021 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2021-09-10 | bylo sejmuto: 2021-09-21


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška, č.j. SMOL/219138/2021/OS/PK/Vra, "Rekonstrukce části komunikace a úprava křižovatky, Třebčín" 

vyvěšeno: 2021-09-09 | bylo sejmuto: 2021-09-27


Starosta obce - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 8. a 9. 10. 2021 

vyvěšeno: 2021-09-03 | bylo sejmuto: 2021-10-10


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 6/2021 

vyvěšeno: 2021-09-02 | bylo sejmuto: 2022-03-31


KIDSOK - Návrhy změn jízdních řádů autobusové dopravy k připomínkování 

vyvěšeno: 2021-08-24 | bylo sejmuto: 2021-09-10


Obec Lutín - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v obci Lutín pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. - 9. 10. 2021 

vyvěšeno: 2021-08-23 | bylo sejmuto: 2021-10-10


Obec Lutín, starosta obce - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání okr. volebních komisí v obci Lutín, školení OVK. 

vyvěšeno: 2021-08-23 | bylo sejmuto: 2021-10-06


Okresní soud v Olomouci - Usnesení č.j. 37 Nc 1903/2021-20 - určení data smrti, Jaromír Planička 

vyvěšeno: 2021-08-18 | bylo sejmuto: 2021-09-16


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, Rozhodnutí č.j. SMOL/199455/2021/OS/PK/Kra, cyklistický závod "Chronometr tour - 3. ročník" 

vyvěšeno: 2021-08-13 | bylo sejmuto: 2021-08-19


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/197588/2021/OS/PK/PT, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2021-08-12 | bylo sejmuto: 2021-08-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č.l 5/2021 

vyvěšeno: 2021-08-10 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na pronájem části pozemku parc.č. 279 o výměře 30 m2, v k. ú. Lutín, druh pozemku - ostatní plocha 

vyvěšeno: 2021-08-09 | bylo sejmuto: 2021-08-25


Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk, Dražební vyhláška č.j. 139/EX02822/14-115 

vyvěšeno: 2021-08-06 | bylo sejmuto: 2021-09-14


Obec Lutín - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - počet členů okr. volebních komisí, počet a sídlo volebních okrsků 

vyvěšeno: 2021-07-30 | bylo sejmuto: 2021-10-09


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na prodej části pozemku parc.č. 231/26 o velikosti cca 150 m2 v k. ú. Lutín, druh pozemku - ostatní plocha 

vyvěšeno: 2021-07-19 | bylo sejmuto: 2021-08-04


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na pronájem části pozemku parc.č. 84/3 o výměře 245 m2, v k. ú. Lutín, druh pozemku - zahrada 

vyvěšeno: 2021-07-19 | bylo sejmuto: 2021-08-04


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na pronájem části pozemku parc.č. 180/1 o velikosti 8 m2, v k. ú. Třebčín, druh pozemku - zahrada 

vyvěšeno: 2021-07-19 | bylo sejmuto: 2021-08-04


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, veř. vyhláška č.j. SMOL/173040/2021/OS/PK/PT, OOP PřDZ- Lutín, MK v ul. Růžová, K Sídlišti 

vyvěšeno: 2021-07-15 | bylo sejmuto: 2021-07-31


Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha, Dražební vyhláška, č.j. 191EX253/21-98 

vyvěšeno: 2021-07-15 | bylo sejmuto: 2021-09-08


Obec Lutín - Olomoucký kraj - Poskytnutí účelové investiční dotace -  

vyvěšeno: 2021-07-14 | bylo sejmuto: 2023-01-31


Obec Lutín - Zápis a Usnesnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Lutín, dne 28.6.2021 

vyvěšeno: 2021-07-02 | bylo sejmuto: 2021-07-19


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 4/2021 

vyvěšeno: 2021-07-01 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín pronajmout část pozemku parc.č. 184/1, k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2021-06-29 | bylo sejmuto: 2021-07-15


Obec Lutín - Olomoucký kraj, Poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH 

vyvěšeno: 2021-06-18 | bylo sejmuto: 2022-06-18


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 18 Zastupitelstva obce Lutín, dne 28. 6. 2021, KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2021-06-17 | bylo sejmuto: 2021-06-29


KIDSOK - Příprava jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2021/2022 

vyvěšeno: 2021-06-17 | bylo sejmuto: 2021-07-07


EKO-KOM, a.s. - Osvědčení o úspoře emisí Obec Lutín 

vyvěšeno: 2021-06-09 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Rada Olomouckého kraje - Informace o záměru Olomouckého kraje - bezúplatně převést nemovitý majetek  

vyvěšeno: 2021-06-08 | bylo sejmuto: 2021-07-10


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení, č.j. OU/1734/21, "Hněvotín, veřejné osvětlení - v ulici Za Zbrojnicí" 

vyvěšeno: 2021-06-03 | bylo sejmuto: 2021-06-19


SÚ Lutín - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 74/21 ze dne 3.6.2021 - rozhodnutí o umístění stavby Hněvotín, veřejné osvětlení - směr Žerůvky 

vyvěšeno: 2021-06-03 | bylo sejmuto: 2021-06-19


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 3/2021 

vyvěšeno: 2021-06-02 | bylo sejmuto: 2022-03-31


MZ - veř. vyhláška, č.j. MZE-33053/2021-15121, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzvak uplatnění připomínek vč. Návrhů opatření obecné povahy o vydání Norodního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje 

vyvěšeno: 2021-05-28 | bylo sejmuto: 2021-06-18


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 17 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 17.5.2021, aula ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2021-05-25 | bylo sejmuto: 2021-06-10


Krajský úřad Olomouckého kraje - veř. vyhláška č.j. KUOK 48743/2021 KÚOK/48742/2021/OSR/218 - veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území 

vyvěšeno: 2021-05-14 | bylo sejmuto: 2021-07-02


Magistrát města Olomouce -veř. vyhláška, č.j. SMOL/111452/2021/OS/PK/Jan - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2021-05-13 | bylo sejmuto: 2021-05-29


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 2/2021 

vyvěšeno: 2021-05-12 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 2/2021, 21.5.2021, OÚ Těšetice 

vyvěšeno: 2021-05-12 | bylo sejmuto: 2021-05-22


JUDr. Dalimil Mika, LL.M. soudní exekutor - Usnesení č.j. 120 EX 11569/20-113, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 

vyvěšeno: 2021-05-11 | bylo sejmuto: 2021-07-22


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 17 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 17. 5. 2021, aula ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2021-05-07 | bylo sejmuto: 2021-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu KOSÍŘSKO za rok 2020 

vyvěšeno: 2021-04-29 | bylo sejmuto: 2021-05-21


Mikroregion KOSÍŘSKO - Přílohy k ZÚ MK za rok 2020 

vyvěšeno: 2021-04-29 | bylo sejmuto: 2021-05-21


Obecní úřad Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/EO/1282-1/2021/Se - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí ve věci, Jaroslav Petrásek, r. 1987 

vyvěšeno: 2021-04-28 | bylo sejmuto: 2021-05-14


Stavební úřad Lutín - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, č.j. OU/1263/21 ze dne 28. 4. 2021 

vyvěšeno: 2021-04-28 | bylo sejmuto: 2021-05-07


OÚ Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/EO/1242-1/2021/Se - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí, Michal Polcr, r. 1986  

vyvěšeno: 2021-04-26 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - pronajmout část pozemku parc.č. st. 417/1, k. ú. Třebčín, o výměře cca 3m2 

vyvěšeno: 2021-04-26 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Finanční úřad pro Olomoucký kraj - veř. vyhláška č.j. 763443/21/3100-11460-803122, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 

vyvěšeno: 2021-04-22 | bylo sejmuto: 2021-05-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OU/1172/21 ze dne 19.4.2021, "Hněvotín, veřejné osvětlení - směr Žerůvky" 

vyvěšeno: 2021-04-20 | bylo sejmuto: 2021-05-06


OU Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Petrásek, r. 1987 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2021-04-12 | bylo sejmuto: 2021-04-28


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Michal Polcr, r. 1986 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2021-04-08 | bylo sejmuto: 2021-04-26


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Michal Polcr, r. 1986 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2021-04-08 | bylo sejmuto: 2021-04-26


Mikroregion KOSÍŘSKO – Pozvánka na valnou hromadu MK č. 1/2021, 9.4.2021, OÚ Těšetice 

vyvěšeno: 2021-04-01 | bylo sejmuto: 2021-04-10


Obec Lutín - Rozpočtové opatření č. 1/2021 

vyvěšeno: 2021-03-31 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 16 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 11. 3. 2021  

vyvěšeno: 2021-03-18 | bylo sejmuto: 2021-04-07


Obec Lutín - Rozpočet obce Lutín na rok 2021 

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020 

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Obec Lutín - Závěrečný účet obce Lutín za rok 2020, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2020, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky 

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2021-03-31


ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů - Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst 

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-03-23


ČSÚ - Sčítání 2021 - Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021 pro organizace zastupující národnostní menšiny 

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Exekutorský úřad Olomouc - Mgr. Svatopluk Šůstek - Usnesení č.j. 185EX 1381/12-245 - zrušení nařízené dražby nemovitých věcí dne 11.3.2021 

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-03-11


ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů - Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst 

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 16 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 11. 3. 2021 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2021-03-03 | bylo sejmuto: 2021-03-12


Rada obce Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor, Lutín, Břízová č.p. 127 

vyvěšeno: 2021-03-03 | bylo sejmuto: 2021-03-19


Magistrát města Olomouce - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/053494/2021/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2021-02-24 | bylo sejmuto: 2021-03-12


Obec Lutín - Příloha 2020 

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Obec Lutín - Výkaz zisku a ztráty 2020 

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Obec Lutín - Rozvaha 2020 

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Obec Lutín - Výkaz FIN 2-12 M 2020 (informace o schváleném rozpočtu a skutečném plnění rozpočtu) 

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu obce Lutín za rok 2020, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2020, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Návrh rozpočtu obce Lutín na rok 2021 

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lutín 

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


ČSÚ - Oznámení ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR 

vyvěšeno: 2021-02-19 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Rada obce Lutín - vyhlašuje Záměr na pronájem části nemovitosti - nebytové prostory v Lutíně, ul. Na Záhumení č.p. 51  

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-05


KÚ pro Olomoucký kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-22


Obecní úřad Lutín - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování infrormací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2022-03-01


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - pronajmout část pozemku parc.č. st. 144, k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-05


Obec Lutín - zveřejnění záměru obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 293/8 - orná půda v k. ú. Třebčín o výměře 328 m2 

vyvěšeno: 2021-02-04 | bylo sejmuto: 2021-02-22


Exekutorský úřad Olomouc, soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek - Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání - elektronická dražba, č.j. 185EX 1381/12-160 ze dne 29.1.2021 

vyvěšeno: 2021-02-02 | bylo sejmuto: 2021-03-09


Mikroregion KOSÍŘSKO - Rozpočet Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2021 

vyvěšeno: 2021-01-20 | bylo sejmuto: 2021-12-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 11/2020 

vyvěšeno: 2021-01-12 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2021 - Pravidla rozpočtového provizoria 

vyvěšeno: 2021-01-07 | bylo sejmuto: 2021-04-30


HASIČI RADÍ, proč si pořídit požární hlásič 

vyvěšeno: 2021-01-07 | bylo sejmuto: 2021-01-31


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2021


|  Archivováno je 134 dokumentů | admin | 


Zapis + Usnesení Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 20.12.2021 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2021-12-29 | bylo sejmuto: 2022-01-14


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 22 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 05.01.2022 v Aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2021-12-28 | bylo sejmuto: 2022-01-06


SÚ Lutín - Usnesení vydané podle § 156 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu poznamenané do spisu - oprava nesprávnosti v Oznámení o zahájení územního řízení "Optická síť Luběnice",  

vyvěšeno: 2021-12-22 | bylo sejmuto: 2022-01-07


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška č. ev. 6340/OOL/2021-OOLM 

vyvěšeno: 2021-12-22 | bylo sejmuto: 2022-01-22


Obec Lutín - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kal. rok 2022 a dosažení skutečnosti v témže roce 

vyvěšeno: 2021-12-22 | bylo sejmuto: 2022-01-07


Magistrát města Olomouce, č.j. SMOL/313278/2021/ODUR/UUP/Sch, veřejná vyhláška - návrh územního plánu Lutín 

vyvěšeno: 2021-12-17 | bylo sejmuto: 2022-01-27


Magistrát města Olomouce, č.j. SMOL/313342/2021/ODUR/UUP/Sch Přizvání k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Lutín 

vyvěšeno: 2021-12-15 | bylo sejmuto: 2022-01-27


Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství Obce Lutín za rok 2020 

vyvěšeno: 2021-12-14 | bylo sejmuto: 2021-12-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č.11/2021 

vyvěšeno: 2021-12-13 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Pozvánka na zasedání č. 21 Zastupitelstva obce Lutín 

vyvěšeno: 2021-12-09 | bylo sejmuto: 2021-12-21


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Usnesení vydané podle § 156 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu poznamenané do spisu, k. č.j. OU/3520, sp.zn. SÚ/2563/21, "Rekonstrukce stávajícího nadzemního vedení VN, VN 1202, Těšetice - Vojnice, rek. VNv (č. st. IE-12-8007580) 

vyvěšeno: 2021-12-01 | bylo sejmuto: 2021-12-17


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 5/2021, dne 17.12.2021 

vyvěšeno: 2021-12-01 | bylo sejmuto: 2021-12-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh Rozpočtu Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2022 vč. Přílohy č. 1 k návrhu rozpočtu MK na rok 2022 

vyvěšeno: 2021-12-01 | bylo sejmuto: 2021-12-17


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Oznámení zahájení územ. řízení, č.j. OU/3483/21, sp.zn.: SÚ/2563/21 - "Rekonstrukce stávajícího nadzemního vedení VN, VN 1202, Těšetice - Vojnice, rek. VNv (č. st. IE-12-8007580) 

vyvěšeno: 2021-11-30 | bylo sejmuto: 2021-12-16


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti, č.j. OU/3456/21 ze dne 24.11.2021 

vyvěšeno: 2021-11-25 | bylo sejmuto: 2021-12-13


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - veř. vyhláška, č.j. OU/3426/21, Oznámení zahájení územního řízení "Optická síť Luběnice" 

vyvěšeno: 2021-11-24 | bylo sejmuto: 2021-12-10


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 10/2021 

vyvěšeno: 2021-11-22 | bylo sejmuto: 2022-03-31


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/EO/3400-1/2021/Se, Lukáš Marta, nar. 1997  

vyvěšeno: 2021-11-19 | bylo sejmuto: 2021-12-06


ARKO TECHNOLOGY, a.s. Brno - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 

vyvěšeno: 2021-11-18 | bylo sejmuto: 2022-11-30


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 20 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 11.11.2021 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2021-11-18 | bylo sejmuto: 2021-12-06


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu MK č. 4/2021, dne 26.11.2021 

vyvěšeno: 2021-11-15 | bylo sejmuto: 2021-11-27


Obec Lutín - Zastupitelstvo obce Lutín, Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

vyvěšeno: 2021-11-15 | bylo sejmuto: 2021-12-01


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

vyvěšeno: 2021-11-15 | bylo sejmuto: 2021-12-01


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, o nočním klidu v roce 2022 

vyvěšeno: 2021-11-15 | bylo sejmuto: 2021-12-01


Magistrát města Olomouce- veřejná vyhláška ze dne 08.11.2021, č.j. SMOL/281557/2021/OS/PK/Vra, Cyklostezka Luběnice-Lutín 

vyvěšeno: 2021-11-12 | bylo sejmuto: 2021-11-29


Dražební vyhláška -předmět dražby je soubor věcí nemovitých -pozemek p.č. St.472 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2032m2, ze dne 11.11.2021 

vyvěšeno: 2021-11-12 | bylo sejmuto: 2021-12-22


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 20 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 11.11.2021 v KSZ Třebčín od 18:00 

vyvěšeno: 2021-11-03 | bylo sejmuto: 2021-11-12


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 9/2021 

vyvěšeno: 2021-11-03 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Olomoucký kraj - Poskytnutí dotace z programu podpory pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 

vyvěšeno: 2021-11-03 | bylo sejmuto: 2022-11-03


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška ze dne 22.10.2021, č.j. SMOL/266964/2021/OS/PK/Vra, "Rekonstrukce části komunikace a úprava křižovatky, Třebčín" 

vyvěšeno: 2021-11-02 | bylo sejmuto: 2021-11-18


OÚ Lutín, stavební úřad - Usnesení č. 163/2021 - Ustanovení opatrovníka, č.j. OU/3018/21, sp.zn.: SÚ/2909/21 

vyvěšeno: 2021-10-27 | bylo sejmuto: 2021-11-12


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j. OU/EO/3136-1/2021/Se, Lukáš Marta, nar. 1997 

vyvěšeno: 2021-10-26 | bylo sejmuto: 2021-11-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení, č.j. OÚ/EO/2885/2021/Se, Lukáš Marta, nar. 1997 

vyvěšeno: 2021-10-26 | bylo sejmuto: 2021-11-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, rozhodnutí ve věci, Lenka Čeplová, nar. 1999 

vyvěšeno: 2021-10-21 | bylo sejmuto: 2021-11-08


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - lokality v obci Lutín, dne 9. 11. 2021 

vyvěšeno: 2021-10-20 | bylo sejmuto: 2021-11-10


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

vyvěšeno: 2021-10-15 | bylo sejmuto: 2021-11-16


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 3/2021 

vyvěšeno: 2021-10-15 | bylo sejmuto: 2021-10-23


ČSÚ - Protokoly o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku č. 1 - 4, Lutín 

vyvěšeno: 2021-10-09 | bylo sejmuto: 2021-10-26


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 8/2021 

vyvěšeno: 2021-10-06 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/EO/2913-1/2021/Se, Usnesení o ustanovení opatrovníka Lence Čeplové, r. 1999 

vyvěšeno: 2021-10-04 | bylo sejmuto: 2021-10-20


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/2712/2021/Se, Oznámení o zahájení správního řízení, Lenka Čeplová, r. 1999 

vyvěšeno: 2021-10-04 | bylo sejmuto: 2021-10-20


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/242866/2021/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2021-10-01 | bylo sejmuto: 2021-10-18


Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření ze dne 27. 9. 2021, č.j.: MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN - postup k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 

vyvěšeno: 2021-09-30 | bylo sejmuto: 2021-10-11


KIDSOK - Návrh změny JŘ k celostátním změnám v prosinci 2021 - linka 891370 

vyvěšeno: 2021-09-29 | bylo sejmuto: 2021-10-09


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 19 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 20.9.2021 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2021-09-27 | bylo sejmuto: 2021-10-13


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/238293/2021/OS/PK/Vra, Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Cyklostezka Luběnice - Lutín" 

vyvěšeno: 2021-09-24 | bylo sejmuto: 2021-10-12


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 7/2021 

vyvěšeno: 2021-09-22 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

vyvěšeno: 2021-09-22 | bylo sejmuto: 2021-10-08


Obec Lutín - Upozornění - Obecní úřad a Stavební úřad Lutín dne 27.9.2021 bude uzavřen 

vyvěšeno: 2021-09-16 | bylo sejmuto: 2021-09-28


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - veř. vyhláška č.j. MZE-49892/2021-16212, Opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2021-09-15 | bylo sejmuto: 2022-12-31


ČEZ Distribuce, a.s. - Odečty elektroměrů na odběrných místech v obci Lutín - Lutín, Třebčín 

vyvěšeno: 2021-09-13 | bylo sejmuto: 2021-10-08


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 19 Zastupitelstva obce Lutín, dne 20.9.2021 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2021-09-10 | bylo sejmuto: 2021-09-21


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška, č.j. SMOL/219138/2021/OS/PK/Vra, "Rekonstrukce části komunikace a úprava křižovatky, Třebčín" 

vyvěšeno: 2021-09-09 | bylo sejmuto: 2021-09-27


Starosta obce - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 8. a 9. 10. 2021 

vyvěšeno: 2021-09-03 | bylo sejmuto: 2021-10-10


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 6/2021 

vyvěšeno: 2021-09-02 | bylo sejmuto: 2022-03-31


KIDSOK - Návrhy změn jízdních řádů autobusové dopravy k připomínkování 

vyvěšeno: 2021-08-24 | bylo sejmuto: 2021-09-10


Obec Lutín - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v obci Lutín pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. - 9. 10. 2021 

vyvěšeno: 2021-08-23 | bylo sejmuto: 2021-10-10


Obec Lutín, starosta obce - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání okr. volebních komisí v obci Lutín, školení OVK. 

vyvěšeno: 2021-08-23 | bylo sejmuto: 2021-10-06


Okresní soud v Olomouci - Usnesení č.j. 37 Nc 1903/2021-20 - určení data smrti, Jaromír Planička 

vyvěšeno: 2021-08-18 | bylo sejmuto: 2021-09-16


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, Rozhodnutí č.j. SMOL/199455/2021/OS/PK/Kra, cyklistický závod "Chronometr tour - 3. ročník" 

vyvěšeno: 2021-08-13 | bylo sejmuto: 2021-08-19


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/197588/2021/OS/PK/PT, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2021-08-12 | bylo sejmuto: 2021-08-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č.l 5/2021 

vyvěšeno: 2021-08-10 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na pronájem části pozemku parc.č. 279 o výměře 30 m2, v k. ú. Lutín, druh pozemku - ostatní plocha 

vyvěšeno: 2021-08-09 | bylo sejmuto: 2021-08-25


Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk, Dražební vyhláška č.j. 139/EX02822/14-115 

vyvěšeno: 2021-08-06 | bylo sejmuto: 2021-09-14


Obec Lutín - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - počet členů okr. volebních komisí, počet a sídlo volebních okrsků 

vyvěšeno: 2021-07-30 | bylo sejmuto: 2021-10-09


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na prodej části pozemku parc.č. 231/26 o velikosti cca 150 m2 v k. ú. Lutín, druh pozemku - ostatní plocha 

vyvěšeno: 2021-07-19 | bylo sejmuto: 2021-08-04


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na pronájem části pozemku parc.č. 84/3 o výměře 245 m2, v k. ú. Lutín, druh pozemku - zahrada 

vyvěšeno: 2021-07-19 | bylo sejmuto: 2021-08-04


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na pronájem části pozemku parc.č. 180/1 o velikosti 8 m2, v k. ú. Třebčín, druh pozemku - zahrada 

vyvěšeno: 2021-07-19 | bylo sejmuto: 2021-08-04


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, veř. vyhláška č.j. SMOL/173040/2021/OS/PK/PT, OOP PřDZ- Lutín, MK v ul. Růžová, K Sídlišti 

vyvěšeno: 2021-07-15 | bylo sejmuto: 2021-07-31


Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha, Dražební vyhláška, č.j. 191EX253/21-98 

vyvěšeno: 2021-07-15 | bylo sejmuto: 2021-09-08


Obec Lutín - Olomoucký kraj - Poskytnutí účelové investiční dotace -  

vyvěšeno: 2021-07-14 | bylo sejmuto: 2023-01-31


Obec Lutín - Zápis a Usnesnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Lutín, dne 28.6.2021 

vyvěšeno: 2021-07-02 | bylo sejmuto: 2021-07-19


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 4/2021 

vyvěšeno: 2021-07-01 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín pronajmout část pozemku parc.č. 184/1, k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2021-06-29 | bylo sejmuto: 2021-07-15


Obec Lutín - Olomoucký kraj, Poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH 

vyvěšeno: 2021-06-18 | bylo sejmuto: 2022-06-18


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 18 Zastupitelstva obce Lutín, dne 28. 6. 2021, KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2021-06-17 | bylo sejmuto: 2021-06-29


KIDSOK - Příprava jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2021/2022 

vyvěšeno: 2021-06-17 | bylo sejmuto: 2021-07-07


EKO-KOM, a.s. - Osvědčení o úspoře emisí Obec Lutín 

vyvěšeno: 2021-06-09 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Rada Olomouckého kraje - Informace o záměru Olomouckého kraje - bezúplatně převést nemovitý majetek  

vyvěšeno: 2021-06-08 | bylo sejmuto: 2021-07-10


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení, č.j. OU/1734/21, "Hněvotín, veřejné osvětlení - v ulici Za Zbrojnicí" 

vyvěšeno: 2021-06-03 | bylo sejmuto: 2021-06-19


SÚ Lutín - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 74/21 ze dne 3.6.2021 - rozhodnutí o umístění stavby Hněvotín, veřejné osvětlení - směr Žerůvky 

vyvěšeno: 2021-06-03 | bylo sejmuto: 2021-06-19


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 3/2021 

vyvěšeno: 2021-06-02 | bylo sejmuto: 2022-03-31


MZ - veř. vyhláška, č.j. MZE-33053/2021-15121, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzvak uplatnění připomínek vč. Návrhů opatření obecné povahy o vydání Norodního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje 

vyvěšeno: 2021-05-28 | bylo sejmuto: 2021-06-18


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 17 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 17.5.2021, aula ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2021-05-25 | bylo sejmuto: 2021-06-10


Krajský úřad Olomouckého kraje - veř. vyhláška č.j. KUOK 48743/2021 KÚOK/48742/2021/OSR/218 - veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území 

vyvěšeno: 2021-05-14 | bylo sejmuto: 2021-07-02


Magistrát města Olomouce -veř. vyhláška, č.j. SMOL/111452/2021/OS/PK/Jan - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2021-05-13 | bylo sejmuto: 2021-05-29


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 2/2021 

vyvěšeno: 2021-05-12 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 2/2021, 21.5.2021, OÚ Těšetice 

vyvěšeno: 2021-05-12 | bylo sejmuto: 2021-05-22


JUDr. Dalimil Mika, LL.M. soudní exekutor - Usnesení č.j. 120 EX 11569/20-113, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 

vyvěšeno: 2021-05-11 | bylo sejmuto: 2021-07-22


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 17 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 17. 5. 2021, aula ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2021-05-07 | bylo sejmuto: 2021-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu KOSÍŘSKO za rok 2020 

vyvěšeno: 2021-04-29 | bylo sejmuto: 2021-05-21


Mikroregion KOSÍŘSKO - Přílohy k ZÚ MK za rok 2020 

vyvěšeno: 2021-04-29 | bylo sejmuto: 2021-05-21


Obecní úřad Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/EO/1282-1/2021/Se - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí ve věci, Jaroslav Petrásek, r. 1987 

vyvěšeno: 2021-04-28 | bylo sejmuto: 2021-05-14


Stavební úřad Lutín - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, č.j. OU/1263/21 ze dne 28. 4. 2021 

vyvěšeno: 2021-04-28 | bylo sejmuto: 2021-05-07


OÚ Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/EO/1242-1/2021/Se - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí, Michal Polcr, r. 1986  

vyvěšeno: 2021-04-26 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - pronajmout část pozemku parc.č. st. 417/1, k. ú. Třebčín, o výměře cca 3m2 

vyvěšeno: 2021-04-26 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Finanční úřad pro Olomoucký kraj - veř. vyhláška č.j. 763443/21/3100-11460-803122, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 

vyvěšeno: 2021-04-22 | bylo sejmuto: 2021-05-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OU/1172/21 ze dne 19.4.2021, "Hněvotín, veřejné osvětlení - směr Žerůvky" 

vyvěšeno: 2021-04-20 | bylo sejmuto: 2021-05-06


OU Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Petrásek, r. 1987 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2021-04-12 | bylo sejmuto: 2021-04-28


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Michal Polcr, r. 1986 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2021-04-08 | bylo sejmuto: 2021-04-26


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Michal Polcr, r. 1986 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2021-04-08 | bylo sejmuto: 2021-04-26


Mikroregion KOSÍŘSKO – Pozvánka na valnou hromadu MK č. 1/2021, 9.4.2021, OÚ Těšetice 

vyvěšeno: 2021-04-01 | bylo sejmuto: 2021-04-10


Obec Lutín - Rozpočtové opatření č. 1/2021 

vyvěšeno: 2021-03-31 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 16 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 11. 3. 2021  

vyvěšeno: 2021-03-18 | bylo sejmuto: 2021-04-07


Obec Lutín - Rozpočet obce Lutín na rok 2021 

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020 

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Obec Lutín - Závěrečný účet obce Lutín za rok 2020, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2020, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky 

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2021-03-31


ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů - Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst 

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-03-23


ČSÚ - Sčítání 2021 - Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021 pro organizace zastupující národnostní menšiny 

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Exekutorský úřad Olomouc - Mgr. Svatopluk Šůstek - Usnesení č.j. 185EX 1381/12-245 - zrušení nařízené dražby nemovitých věcí dne 11.3.2021 

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-03-11


ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů - Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst 

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 16 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 11. 3. 2021 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2021-03-03 | bylo sejmuto: 2021-03-12


Rada obce Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor, Lutín, Břízová č.p. 127 

vyvěšeno: 2021-03-03 | bylo sejmuto: 2021-03-19


Magistrát města Olomouce - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/053494/2021/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2021-02-24 | bylo sejmuto: 2021-03-12


Obec Lutín - Příloha 2020 

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Obec Lutín - Výkaz zisku a ztráty 2020 

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Obec Lutín - Rozvaha 2020 

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Obec Lutín - Výkaz FIN 2-12 M 2020 (informace o schváleném rozpočtu a skutečném plnění rozpočtu) 

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu obce Lutín za rok 2020, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2020, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Návrh rozpočtu obce Lutín na rok 2021 

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lutín 

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


ČSÚ - Oznámení ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR 

vyvěšeno: 2021-02-19 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Rada obce Lutín - vyhlašuje Záměr na pronájem části nemovitosti - nebytové prostory v Lutíně, ul. Na Záhumení č.p. 51  

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-05


KÚ pro Olomoucký kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-22


Obecní úřad Lutín - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování infrormací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2022-03-01


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - pronajmout část pozemku parc.č. st. 144, k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-05


Obec Lutín - zveřejnění záměru obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 293/8 - orná půda v k. ú. Třebčín o výměře 328 m2 

vyvěšeno: 2021-02-04 | bylo sejmuto: 2021-02-22


Exekutorský úřad Olomouc, soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek - Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání - elektronická dražba, č.j. 185EX 1381/12-160 ze dne 29.1.2021 

vyvěšeno: 2021-02-02 | bylo sejmuto: 2021-03-09


Mikroregion KOSÍŘSKO - Rozpočet Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2021 

vyvěšeno: 2021-01-20 | bylo sejmuto: 2021-12-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 11/2020 

vyvěšeno: 2021-01-12 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2021 - Pravidla rozpočtového provizoria 

vyvěšeno: 2021-01-07 | bylo sejmuto: 2021-04-30


HASIČI RADÍ, proč si pořídit požární hlásič 

vyvěšeno: 2021-01-07 | bylo sejmuto: 2021-01-31


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |