Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2019


|  Archivováno je 132 dokumentů | admin | 


Mikroregion Kosířsko - Rozpočet Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2020 

vyvěšeno: 2019-12-19 | bylo sejmuto: 2020-12-31


Obec Lutín - Zápis + Usnesení č. 9 ze zasedání Zastupitelstva obce Lutín, 10.12.2019 

vyvěšeno: 2019-12-18 | bylo sejmuto: 2020-01-03


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 8/2019 

vyvěšeno: 2019-12-16 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Rada obce Lutín vyhlašuje ZÁMĚR na pronájem nemovitosti ve vlastnictví Obce Lutín - budova bez č.p./č.e., parc.č. st. 245/2, k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2019-12-11 | bylo sejmuto: 2019-12-27


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o nočním klidu v roce 2020 

vyvěšeno: 2019-12-11 | bylo sejmuto: 2019-12-27


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 5/2019 o místním poplatku ze psů 

vyvěšeno: 2019-12-11 | bylo sejmuto: 2019-12-27


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška obce č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vyvěšeno: 2019-12-11 | bylo sejmuto: 2019-12-27


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 7/2019 o místním poplatku z pobytu 

vyvěšeno: 2019-12-11 | bylo sejmuto: 2019-12-27


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného 

vyvěšeno: 2019-12-11 | bylo sejmuto: 2019-12-27


Obec Lutín - Upozorňujeme občany, že z provozních důvodů bude OÚ Lutín ve dnech 23.12. - 31.12. a SÚ Lutín ve dnech 23.12. - 27.12.2019 uzavřen 

vyvěšeno: 2019-12-11 | bylo sejmuto: 2019-12-31


Ministerstvo zemědělství - veř. vyhláška - Opatření obecné povahy, č.j. 63920/2019-MZE-16212 

vyvěšeno: 2019-12-10 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Ministerstvo zemědělství - Příloha č. 1 k veř. vyhlášce č.j. 63920/2019-MZE-16212 Opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2019-12-10 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Obec Lutín - Záměr na prodej nemovitostí - Podmínky obálkového prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě  

vyvěšeno: 2019-12-09 | bylo sejmuto: 2020-02-20


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 9 Zastupitelstva obce Lutín, 10.12.2019 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2019-12-02 | bylo sejmuto: 2019-12-11


HZS Olomouckého kraje - Hasiči radí, jak se vyvarovat požáru o svátcích 

vyvěšeno: 2019-12-02 | bylo sejmuto: 2019-12-31


Veřejná výzva - účetní evidence majetku 

vyvěšeno: 2019-11-29 | bylo sejmuto: 2019-12-17


ARKO Technology a.s. Brno - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 

vyvěšeno: 2019-11-27 | bylo sejmuto: 2019-12-31


Státní veterinární správa - Upozornění Státní veterinární správy v souvislosti s šířením afrického moru prasat v sousedním Polsku, č.j. SVS/2019/141947-M 

vyvěšeno: 2019-11-22 | bylo sejmuto: 2019-12-09


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 7/2019 

vyvěšeno: 2019-11-21 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/302973/2019/OS/PK/Urb, Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2019-11-20 | bylo sejmuto: 2019-12-06


SÚ Lutín - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti, č.j. OU/3585/19, SÚ/3255/19 

vyvěšeno: 2019-11-14 | bylo sejmuto: 2019-12-02


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu č. 7/2019, která se koná 29.11.2019 od 8.00 hod. na OÚ ve Slatinicích 

vyvěšeno: 2019-11-13 | bylo sejmuto: 2019-11-29


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh rozočtu MK na rok 2020 včetně tabulky srovnání (příloha č.1) a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu - Fin 2-12 M k 30.9.2019 (příloha č. 2) 

vyvěšeno: 2019-11-13 | bylo sejmuto: 2019-11-29


HZS Olomouckého kraje - Hasiči radí - Nenechávejte svíčky a aromalampy bez dohledu 

vyvěšeno: 2019-11-04 | bylo sejmuto: 2019-12-31


Stavební úřad Lutín - veř. vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost, SÚ/1909/19, č.j. OU/3439/19 

vyvěšeno: 2019-11-04 | bylo sejmuto: 2019-11-20


Stavební úřad Lutín - veř. vyhláška, Oznámení o možnosti převzít písemnost, SÚ/1909/19, č.j. OU/3438/19 

vyvěšeno: 2019-11-04 | bylo sejmuto: 2019-11-20


KUOK - veř. vyhláška č.j. KUOK/104377/2019/OSR/495, Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o úplném znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 2a 

vyvěšeno: 2019-11-01 | bylo sejmuto: 2019-11-18


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 6/2019 

vyvěšeno: 2019-10-31 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, veř. vyhl. - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích, č.j. SMOL/279830/2019/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2019-10-24 | bylo sejmuto: 2019-11-11


Magistrát města Olomouce - příloha k veř. vyhl. SMOL/279830/2019/OS/PK/Urb - přechodná úprava provozu - Lutín, Třebčínská - zpomalovací ostrůvek 

vyvěšeno: 2019-10-24 | bylo sejmuto: 2019-11-11


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z 8. zasedání ZO Lutín, 15.10.2019, aula ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2019-10-24 | bylo sejmuto: 2019-11-11


Obec Lutín - Střednědobý výhled rozpočtu obce Lutín/v tis. Kč 

vyvěšeno: 2019-10-22 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se vydává požární řád obce 

vyvěšeno: 2019-10-16 | bylo sejmuto: 2019-11-01


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 5/2019 

vyvěšeno: 2019-10-10 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 6/2019, dne 18.10.2019 od 8.00 hod. na OÚ Těšetice 

vyvěšeno: 2019-10-09 | bylo sejmuto: 2019-10-19


SÚ Lutín - Rozhodnutí, odstranění stavby č. v172/2019, sp.zn. SÚ/1886/19, č.j. OU/3091/19 ze dne 2. 10. 2019 

vyvěšeno: 2019-10-08 | bylo sejmuto: 2019-10-24


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 8 Zastupitelstva obce Lutín dne 15.10.2019 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2019-10-07 | bylo sejmuto: 2019-10-16


Exekutorský úřad Liberec, veřejná dražební vyhláška, Usnesení 131 EX 1936/11-153 

vyvěšeno: 2019-09-30 | bylo sejmuto: 2019-11-07


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

vyvěšeno: 2019-09-19 | bylo sejmuto: 2019-11-16


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, veř. vyhl. - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/200906/2019/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2019-09-11 | bylo sejmuto: 2019-09-27


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektroměrů 

vyvěšeno: 2019-09-09 | bylo sejmuto: 2019-10-04


Stavební úřad Lutín - Sdělení sp.zn. SÚ/1886/19, č.j. OU/2704/19, Seznámení s podklady rozhodnutí a o ukončení dokazování 

vyvěšeno: 2019-09-05 | bylo sejmuto: 2019-09-23


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veř. vyhláška, Opatření obecné povahy, č.j. 41508/2019-MZE-16212 

vyvěšeno: 2019-09-02 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 7 Zastupitelstva obce Lutín, dne 5. 9. 2019 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2019-08-28 | bylo sejmuto: 2019-09-06


Obec Lutín - zveřejnění záměru - Záměr obce uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - pro účely výstavby přípojky plynovodu na pozemku par.č. 258/48 - orná půda, k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2019-08-27 | bylo sejmuto: 2019-09-12


SÚ Lutín - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - pozemek k.ú. Slatinice 

vyvěšeno: 2019-08-26 | bylo sejmuto: 2019-09-11


SÚ Lutín - Veřejená vyhláška - převzetí písemnosti  

vyvěšeno: 2019-08-26 | bylo sejmuto: 2019-09-11


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 4/2019 

vyvěšeno: 2019-08-23 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Magistrát města Olomouce, veř. vyhl. - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/217606/2019/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2019-08-21 | bylo sejmuto: 2019-09-06


Obec Lutín - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Lutín 2020-2024 

vyvěšeno: 2019-08-21 | bylo sejmuto: 2019-11-18


OÚ Lutín - veř. vyhl. - OÚ/EO/2489-1/2019/Se, Oznámení o možnosti převzít písemnost, Marta Horniačková 

vyvěšeno: 2019-08-14 | bylo sejmuto: 2019-08-30


Stavební úřad Lutín - Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, SÚ/1886/19, č.j.: OU/2349/19 - záměr odstranění stavby rodinného domu , Slatinice 77 

vyvěšeno: 2019-08-02 | bylo sejmuto: 2019-08-19


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, veř. vyhláška, Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/200977/2019/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2019-08-01 | bylo sejmuto: 2019-08-19


Magistrát města Olomouce, Odbor ŽP, veřejná vyhláška - Oznámení o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov s platností na období let 2019 až 2028, č.j. SMOL/197723/2019/OZP/PKZ/Ci 

vyvěšeno: 2019-07-30 | bylo sejmuto: 2019-08-15


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka Martě Horniačkové, nar. 1956 

vyvěšeno: 2019-07-24 | bylo sejmuto: 2019-08-09


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení, č.j. OÚ/EO/2135/2019/Se ze dne 4.7.2019 

vyvěšeno: 2019-07-24 | bylo sejmuto: 2019-08-09


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnos - Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí č.j. OÚ/EO/2257/2019/Se ze dne 24.7.2019 

vyvěšeno: 2019-07-24 | bylo sejmuto: 2019-08-09


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 5/2019, 2.8.2019 od 8.00 hod. na Velkém Kosíři 

vyvěšeno: 2019-07-19 | bylo sejmuto: 2019-08-05


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 3/2019 

vyvěšeno: 2019-07-16 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 - podpora výstavby a rekonstrukcí 

vyvěšeno: 2019-07-15 | bylo sejmuto: 2020-07-15


Obec Lutín - Poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH 

vyvěšeno: 2019-07-10 | bylo sejmuto: 2020-07-10


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 

vyvěšeno: 2019-07-10 | bylo sejmuto: 2020-07-10


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 6 Zastupitelstva obce Lutín, 25.6.2019 

vyvěšeno: 2019-07-03 | bylo sejmuto: 2019-07-19


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z Olomouckého kraje v roce 2019 

vyvěšeno: 2019-07-03 | bylo sejmuto: 2020-07-03


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019 - Obnova kulturních památek 

vyvěšeno: 2019-07-03 | bylo sejmuto: 2020-07-03


Obec Lutín, Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu 

vyvěšeno: 2019-07-01 | bylo sejmuto: 2019-08-01


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 2/2019 

vyvěšeno: 2019-06-28 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Obec Lutín - OZV obce Lutín č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lutín 

vyvěšeno: 2019-06-26 | bylo sejmuto: 2019-07-12


Obec Lutín - Záměr na pronájem bytu 2+1, ulice Olomoucká č.p. 124, Lutín 

vyvěšeno: 2019-06-24 | bylo sejmuto: 2019-07-10


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška Rozhodnutí o zrušení úrovňového železničního přejezdu, č.j. SMOL/106738/2019/OS/PK/Kli 

vyvěšeno: 2019-06-24 | bylo sejmuto: 2019-07-10


Přechodné úpravy provozu na komunikacích ul. Školní, Na Zábraní a ul. Třebčínská v obci Lutín 

vyvěšeno: 2019-06-20 | bylo sejmuto: 2019-07-08


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 6 Zastupitelstva obce Lutín, 25.6.2019 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2019-06-17 | bylo sejmuto: 2019-06-26


Obec Lutín - Osvědčení o úspoře emisí 2018 

vyvěšeno: 2019-06-10 | bylo sejmuto: 2020-05-31


AGROS HANÁ, s.r.o. Stařechovice - Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely nebo použití pro včely nebezpečné 

vyvěšeno: 2019-06-07 | bylo sejmuto: 2019-06-24


Obec Lutín - Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu 

vyvěšeno: 2019-06-05 | bylo sejmuto: 2019-07-01


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 1/2019 

vyvěšeno: 2019-05-21 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 4/2019, dne 24.5.2019 od 8.00 hod. Těšetice 

vyvěšeno: 2019-05-17 | bylo sejmuto: 2019-05-25


KÚOK - veř. vyhláška, Opatření obecné povahy, č.j. KUOK 48829/2019 

vyvěšeno: 2019-05-15 | bylo sejmuto: 2019-05-31


Obec Lutín - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 

vyvěšeno: 2019-05-09 | bylo sejmuto: 2019-05-26


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 30.4.2019 

vyvěšeno: 2019-05-09 | bylo sejmuto: 2019-05-27


Zeměměřický úřad - Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019 

vyvěšeno: 2019-05-09 | bylo sejmuto: 2019-07-01


OÚ Lutín - veřejná vyhláška - Výzva k odstranění vraku 

vyvěšeno: 2019-05-07 | bylo sejmuto: 2019-05-23


OÚ Lutín - veřejná vyhláška, Výzva k odstranění vraku 

vyvěšeno: 2019-05-07 | bylo sejmuto: 2019-05-23


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, FBC Lutín, z.s. 

vyvěšeno: 2019-05-07 | bylo sejmuto: 2022-05-08


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Rodinné centrum Klásek z.s. 

vyvěšeno: 2019-05-07 | bylo sejmuto: 2022-05-08


Obec Lutín - Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018 

vyvěšeno: 2019-05-06 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2018, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2018, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2019-05-06 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Záměr č. 01/2019 na Vyhrazená parkovací místa v Lutíně na sídlišti 

vyvěšeno: 2019-05-06 | bylo sejmuto: 2019-05-25


KZS Olomouckého kraje - Nebezpečí proměnlivosti počasí 

vyvěšeno: 2019-05-06 | bylo sejmuto: 2019-05-22


HZS Olomouckého kraje - Nebezpečí proměnlivosti počasí II. 

vyvěšeno: 2019-05-06 | bylo sejmuto: 2019-05-22


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

vyvěšeno: 2019-05-03 | bylo sejmuto: 2019-05-21


Arko Technology a.s. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 

vyvěšeno: 2019-05-03 | bylo sejmuto: 2019-05-21


Magistrát města Olomouce, Seznámení s podklady rozhodnutí, SMOL/113532/2019/OS/PK/Kli 

vyvěšeno: 2019-04-30 | bylo sejmuto: 2019-05-15


Finanční úřad pro Olomoucký kraj - veř. vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 

vyvěšeno: 2019-04-24 | bylo sejmuto: 2019-05-28


Magistrát města Olomouce, Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místo úpravy: na sil. III/44814 Na Záhumení, III/57012 U Kapličky a Na Zábraní a II/570 Školní v obci Lutín 

vyvěšeno: 2019-04-24 | bylo sejmuto: 2019-05-10


Obec Lutín - Volby do Evropského parlamentu - oznámení o svolání prvního zasedání OVK 

vyvěšeno: 2019-04-24 | bylo sejmuto: 2019-05-03


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 5 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 30.4.2019 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2019-04-18 | bylo sejmuto: 2019-05-02


KZS Olomouckého kraje - Hasiči radí ... Nebezpečí při pálení čarodějnic 

vyvěšeno: 2019-04-15 | bylo sejmuto: 2019-05-31


HZS Olomouckého kraje - Hasičí radí ... Nebezpečí při pálení čarodějnic 

vyvěšeno: 2019-04-15 | bylo sejmuto: 2019-05-31


KÚOK, Odbor ŽP a zemědělství, veř. vyhláška č.j. KUOK 37721/2019, Návrh opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2019-04-10 | bylo sejmuto: 2019-04-26


Volby do Evropského parlamentu - Upozornění pro občany jiného členského státu EU 

vyvěšeno: 2019-04-08 | bylo sejmuto: 2019-04-15


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veř. vyhl. - Opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 

vyvěšeno: 2019-04-04 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, Obec Lutín x TJ Sigma Lutín z.s. 

vyvěšeno: 2019-04-02 | bylo sejmuto: 2022-04-03


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu Obce Lutín za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2018, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2019-04-02 | bylo sejmuto: 2019-06-30


Obec Lutín - Rozpočet obce Lutín na rok 2019 

vyvěšeno: 2019-04-02 | bylo sejmuto: 2020-03-31


Magistrát města Olomouce, Usnesení SMOL/086220/2019/OS/PK/Kli, ze dne 28.3.2019 

vyvěšeno: 2019-04-01 | bylo sejmuto: 2019-04-17


Mikroregion KOSÍŘSKO - Závěrečný účet svazku obcí MK za rok 2018 - I. část 

vyvěšeno: 2019-03-29 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Mikroregion KOSÍRSKO - Závěrečný účet svazku obcí MK za rok 2018 - II. část 

vyvěšeno: 2019-03-29 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Mikroregion KOSÍŘSKO - Závěrečný účet svazku obcí MK za rok 2018 - III. část 

vyvěšeno: 2019-03-29 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Zápis zasedání číslo 4 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 21.3.2019 

vyvěšeno: 2019-03-29 | bylo sejmuto: 2019-04-15


Obec Lutín - Usnesení ze 4 zasedání Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 21.3.2019 

vyvěšeno: 2019-03-29 | bylo sejmuto: 2019-04-15


Obecní úřad Lutín - Volby do Evropského parlamentu - Počet členů okr. volebních komisí 

vyvěšeno: 2019-03-20 | bylo sejmuto: 2019-05-25


Obecní úřad Lutín - Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídle volebních okrsků 

vyvěšeno: 2019-03-20 | bylo sejmuto: 2019-05-25


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 4 Zastupitelstva obce Lutín, dne 21. 3. 2019 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2019-03-13 | bylo sejmuto: 2019-03-22


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu MK č. 3/2019, dne 22.3.32019 na OÚ Těšetice 

vyvěšeno: 2019-03-13 | bylo sejmuto: 2019-03-23


Obec Lutín - Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2019 

vyvěšeno: 2019-03-04 | bylo sejmuto: 2019-11-18


Obec Lutín - Výkaz FIN 2-12M za 2018 

vyvěšeno: 2019-03-04 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Rozvaha 2018 

vyvěšeno: 2019-03-04 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Výkaz zisku a ztráty 2018 

vyvěšeno: 2019-03-04 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Příloha 2018 

vyvěšeno: 2019-03-04 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Obecní úřad Lutín - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle z. 106/1999 Sb. za rok 2018 

vyvěšeno: 2019-02-27 | bylo sejmuto: 2020-03-02


Obec Lutín - Usnesení ZO Lutín č. 3/2019, ze dne 7.2.2019 

vyvěšeno: 2019-02-15 | bylo sejmuto: 2019-03-04


Obec Lutín - Zápis ze zasedání ZO č. 3/2019, ze dne 7.2.2019 

vyvěšeno: 2019-02-15 | bylo sejmuto: 2019-03-04


Mikroregion Kosířsko - Pozvánka na valnou hromadu MK č. 2/2019, která se koná 22.2.2019, OÚ Hněvotín 

vyvěšeno: 2019-02-13 | bylo sejmuto: 2019-02-23


Rada Olomouckého kraje - Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek 

vyvěšeno: 2019-02-11 | bylo sejmuto: 2019-03-14


Zastupitelstvo Obce Lutín - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 7.2.2019 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2019-01-30 | bylo sejmuto: 2019-02-08


Mikroregion Kosířsko - Rozpočet na rok 2019 

vyvěšeno: 2019-01-28 | bylo sejmuto: 2019-12-31


Magistrát města Olomouce, Oznámení o zahájení řízení o zrušení železničních přejezdů a Usnesení o stanovení lhůty č.j. SMOL/019262/2019/OS/PK/Kli 

vyvěšeno: 2019-01-25 | bylo sejmuto: 2019-02-11


Stavební úřad Lutín - Oznámení o chybném vyznačení data nabytí právní moci č.j. OU/209/19 

vyvěšeno: 2019-01-22 | bylo sejmuto: 2019-02-07


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 11/2018 

vyvěšeno: 2019-01-11 | bylo sejmuto: 2019-03-31


Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., soudní exekutor - Usnesení 142 EX 00464/18-096 ze dne 8. 1. 2019 

vyvěšeno: 2019-01-09 | bylo sejmuto: 2019-02-11


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2019 - Pravidla rozpočtového provizoria 

vyvěšeno: 2019-01-09 | bylo sejmuto: 2019-04-30


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2019


|  Archivováno je 132 dokumentů | admin | 


Mikroregion Kosířsko - Rozpočet Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2020 

vyvěšeno: 2019-12-19 | bylo sejmuto: 2020-12-31


Obec Lutín - Zápis + Usnesení č. 9 ze zasedání Zastupitelstva obce Lutín, 10.12.2019 

vyvěšeno: 2019-12-18 | bylo sejmuto: 2020-01-03


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 8/2019 

vyvěšeno: 2019-12-16 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Rada obce Lutín vyhlašuje ZÁMĚR na pronájem nemovitosti ve vlastnictví Obce Lutín - budova bez č.p./č.e., parc.č. st. 245/2, k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2019-12-11 | bylo sejmuto: 2019-12-27


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o nočním klidu v roce 2020 

vyvěšeno: 2019-12-11 | bylo sejmuto: 2019-12-27


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 5/2019 o místním poplatku ze psů 

vyvěšeno: 2019-12-11 | bylo sejmuto: 2019-12-27


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška obce č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vyvěšeno: 2019-12-11 | bylo sejmuto: 2019-12-27


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 7/2019 o místním poplatku z pobytu 

vyvěšeno: 2019-12-11 | bylo sejmuto: 2019-12-27


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného 

vyvěšeno: 2019-12-11 | bylo sejmuto: 2019-12-27


Obec Lutín - Upozorňujeme občany, že z provozních důvodů bude OÚ Lutín ve dnech 23.12. - 31.12. a SÚ Lutín ve dnech 23.12. - 27.12.2019 uzavřen 

vyvěšeno: 2019-12-11 | bylo sejmuto: 2019-12-31


Ministerstvo zemědělství - veř. vyhláška - Opatření obecné povahy, č.j. 63920/2019-MZE-16212 

vyvěšeno: 2019-12-10 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Ministerstvo zemědělství - Příloha č. 1 k veř. vyhlášce č.j. 63920/2019-MZE-16212 Opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2019-12-10 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Obec Lutín - Záměr na prodej nemovitostí - Podmínky obálkového prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě  

vyvěšeno: 2019-12-09 | bylo sejmuto: 2020-02-20


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 9 Zastupitelstva obce Lutín, 10.12.2019 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2019-12-02 | bylo sejmuto: 2019-12-11


HZS Olomouckého kraje - Hasiči radí, jak se vyvarovat požáru o svátcích 

vyvěšeno: 2019-12-02 | bylo sejmuto: 2019-12-31


Veřejná výzva - účetní evidence majetku 

vyvěšeno: 2019-11-29 | bylo sejmuto: 2019-12-17


ARKO Technology a.s. Brno - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 

vyvěšeno: 2019-11-27 | bylo sejmuto: 2019-12-31


Státní veterinární správa - Upozornění Státní veterinární správy v souvislosti s šířením afrického moru prasat v sousedním Polsku, č.j. SVS/2019/141947-M 

vyvěšeno: 2019-11-22 | bylo sejmuto: 2019-12-09


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 7/2019 

vyvěšeno: 2019-11-21 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/302973/2019/OS/PK/Urb, Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2019-11-20 | bylo sejmuto: 2019-12-06


SÚ Lutín - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti, č.j. OU/3585/19, SÚ/3255/19 

vyvěšeno: 2019-11-14 | bylo sejmuto: 2019-12-02


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu č. 7/2019, která se koná 29.11.2019 od 8.00 hod. na OÚ ve Slatinicích 

vyvěšeno: 2019-11-13 | bylo sejmuto: 2019-11-29


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh rozočtu MK na rok 2020 včetně tabulky srovnání (příloha č.1) a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu - Fin 2-12 M k 30.9.2019 (příloha č. 2) 

vyvěšeno: 2019-11-13 | bylo sejmuto: 2019-11-29


HZS Olomouckého kraje - Hasiči radí - Nenechávejte svíčky a aromalampy bez dohledu 

vyvěšeno: 2019-11-04 | bylo sejmuto: 2019-12-31


Stavební úřad Lutín - veř. vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost, SÚ/1909/19, č.j. OU/3439/19 

vyvěšeno: 2019-11-04 | bylo sejmuto: 2019-11-20


Stavební úřad Lutín - veř. vyhláška, Oznámení o možnosti převzít písemnost, SÚ/1909/19, č.j. OU/3438/19 

vyvěšeno: 2019-11-04 | bylo sejmuto: 2019-11-20


KUOK - veř. vyhláška č.j. KUOK/104377/2019/OSR/495, Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o úplném znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 2a 

vyvěšeno: 2019-11-01 | bylo sejmuto: 2019-11-18


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 6/2019 

vyvěšeno: 2019-10-31 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, veř. vyhl. - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích, č.j. SMOL/279830/2019/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2019-10-24 | bylo sejmuto: 2019-11-11


Magistrát města Olomouce - příloha k veř. vyhl. SMOL/279830/2019/OS/PK/Urb - přechodná úprava provozu - Lutín, Třebčínská - zpomalovací ostrůvek 

vyvěšeno: 2019-10-24 | bylo sejmuto: 2019-11-11


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z 8. zasedání ZO Lutín, 15.10.2019, aula ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2019-10-24 | bylo sejmuto: 2019-11-11


Obec Lutín - Střednědobý výhled rozpočtu obce Lutín/v tis. Kč 

vyvěšeno: 2019-10-22 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se vydává požární řád obce 

vyvěšeno: 2019-10-16 | bylo sejmuto: 2019-11-01


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 5/2019 

vyvěšeno: 2019-10-10 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 6/2019, dne 18.10.2019 od 8.00 hod. na OÚ Těšetice 

vyvěšeno: 2019-10-09 | bylo sejmuto: 2019-10-19


SÚ Lutín - Rozhodnutí, odstranění stavby č. v172/2019, sp.zn. SÚ/1886/19, č.j. OU/3091/19 ze dne 2. 10. 2019 

vyvěšeno: 2019-10-08 | bylo sejmuto: 2019-10-24


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 8 Zastupitelstva obce Lutín dne 15.10.2019 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2019-10-07 | bylo sejmuto: 2019-10-16


Exekutorský úřad Liberec, veřejná dražební vyhláška, Usnesení 131 EX 1936/11-153 

vyvěšeno: 2019-09-30 | bylo sejmuto: 2019-11-07


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

vyvěšeno: 2019-09-19 | bylo sejmuto: 2019-11-16


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, veř. vyhl. - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/200906/2019/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2019-09-11 | bylo sejmuto: 2019-09-27


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektroměrů 

vyvěšeno: 2019-09-09 | bylo sejmuto: 2019-10-04


Stavební úřad Lutín - Sdělení sp.zn. SÚ/1886/19, č.j. OU/2704/19, Seznámení s podklady rozhodnutí a o ukončení dokazování 

vyvěšeno: 2019-09-05 | bylo sejmuto: 2019-09-23


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veř. vyhláška, Opatření obecné povahy, č.j. 41508/2019-MZE-16212 

vyvěšeno: 2019-09-02 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 7 Zastupitelstva obce Lutín, dne 5. 9. 2019 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2019-08-28 | bylo sejmuto: 2019-09-06


Obec Lutín - zveřejnění záměru - Záměr obce uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - pro účely výstavby přípojky plynovodu na pozemku par.č. 258/48 - orná půda, k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2019-08-27 | bylo sejmuto: 2019-09-12


SÚ Lutín - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - pozemek k.ú. Slatinice 

vyvěšeno: 2019-08-26 | bylo sejmuto: 2019-09-11


SÚ Lutín - Veřejená vyhláška - převzetí písemnosti  

vyvěšeno: 2019-08-26 | bylo sejmuto: 2019-09-11


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 4/2019 

vyvěšeno: 2019-08-23 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Magistrát města Olomouce, veř. vyhl. - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/217606/2019/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2019-08-21 | bylo sejmuto: 2019-09-06


Obec Lutín - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Lutín 2020-2024 

vyvěšeno: 2019-08-21 | bylo sejmuto: 2019-11-18


OÚ Lutín - veř. vyhl. - OÚ/EO/2489-1/2019/Se, Oznámení o možnosti převzít písemnost, Marta Horniačková 

vyvěšeno: 2019-08-14 | bylo sejmuto: 2019-08-30


Stavební úřad Lutín - Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, SÚ/1886/19, č.j.: OU/2349/19 - záměr odstranění stavby rodinného domu , Slatinice 77 

vyvěšeno: 2019-08-02 | bylo sejmuto: 2019-08-19


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, veř. vyhláška, Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/200977/2019/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2019-08-01 | bylo sejmuto: 2019-08-19


Magistrát města Olomouce, Odbor ŽP, veřejná vyhláška - Oznámení o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov s platností na období let 2019 až 2028, č.j. SMOL/197723/2019/OZP/PKZ/Ci 

vyvěšeno: 2019-07-30 | bylo sejmuto: 2019-08-15


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka Martě Horniačkové, nar. 1956 

vyvěšeno: 2019-07-24 | bylo sejmuto: 2019-08-09


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení, č.j. OÚ/EO/2135/2019/Se ze dne 4.7.2019 

vyvěšeno: 2019-07-24 | bylo sejmuto: 2019-08-09


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnos - Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí č.j. OÚ/EO/2257/2019/Se ze dne 24.7.2019 

vyvěšeno: 2019-07-24 | bylo sejmuto: 2019-08-09


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 5/2019, 2.8.2019 od 8.00 hod. na Velkém Kosíři 

vyvěšeno: 2019-07-19 | bylo sejmuto: 2019-08-05


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 3/2019 

vyvěšeno: 2019-07-16 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 - podpora výstavby a rekonstrukcí 

vyvěšeno: 2019-07-15 | bylo sejmuto: 2020-07-15


Obec Lutín - Poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH 

vyvěšeno: 2019-07-10 | bylo sejmuto: 2020-07-10


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 

vyvěšeno: 2019-07-10 | bylo sejmuto: 2020-07-10


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 6 Zastupitelstva obce Lutín, 25.6.2019 

vyvěšeno: 2019-07-03 | bylo sejmuto: 2019-07-19


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z Olomouckého kraje v roce 2019 

vyvěšeno: 2019-07-03 | bylo sejmuto: 2020-07-03


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019 - Obnova kulturních památek 

vyvěšeno: 2019-07-03 | bylo sejmuto: 2020-07-03


Obec Lutín, Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu 

vyvěšeno: 2019-07-01 | bylo sejmuto: 2019-08-01


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 2/2019 

vyvěšeno: 2019-06-28 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Obec Lutín - OZV obce Lutín č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lutín 

vyvěšeno: 2019-06-26 | bylo sejmuto: 2019-07-12


Obec Lutín - Záměr na pronájem bytu 2+1, ulice Olomoucká č.p. 124, Lutín 

vyvěšeno: 2019-06-24 | bylo sejmuto: 2019-07-10


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška Rozhodnutí o zrušení úrovňového železničního přejezdu, č.j. SMOL/106738/2019/OS/PK/Kli 

vyvěšeno: 2019-06-24 | bylo sejmuto: 2019-07-10


Přechodné úpravy provozu na komunikacích ul. Školní, Na Zábraní a ul. Třebčínská v obci Lutín 

vyvěšeno: 2019-06-20 | bylo sejmuto: 2019-07-08


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 6 Zastupitelstva obce Lutín, 25.6.2019 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2019-06-17 | bylo sejmuto: 2019-06-26


Obec Lutín - Osvědčení o úspoře emisí 2018 

vyvěšeno: 2019-06-10 | bylo sejmuto: 2020-05-31


AGROS HANÁ, s.r.o. Stařechovice - Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely nebo použití pro včely nebezpečné 

vyvěšeno: 2019-06-07 | bylo sejmuto: 2019-06-24


Obec Lutín - Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu 

vyvěšeno: 2019-06-05 | bylo sejmuto: 2019-07-01


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 1/2019 

vyvěšeno: 2019-05-21 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 4/2019, dne 24.5.2019 od 8.00 hod. Těšetice 

vyvěšeno: 2019-05-17 | bylo sejmuto: 2019-05-25


KÚOK - veř. vyhláška, Opatření obecné povahy, č.j. KUOK 48829/2019 

vyvěšeno: 2019-05-15 | bylo sejmuto: 2019-05-31


Obec Lutín - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 

vyvěšeno: 2019-05-09 | bylo sejmuto: 2019-05-26


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 30.4.2019 

vyvěšeno: 2019-05-09 | bylo sejmuto: 2019-05-27


Zeměměřický úřad - Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019 

vyvěšeno: 2019-05-09 | bylo sejmuto: 2019-07-01


OÚ Lutín - veřejná vyhláška - Výzva k odstranění vraku 

vyvěšeno: 2019-05-07 | bylo sejmuto: 2019-05-23


OÚ Lutín - veřejná vyhláška, Výzva k odstranění vraku 

vyvěšeno: 2019-05-07 | bylo sejmuto: 2019-05-23


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, FBC Lutín, z.s. 

vyvěšeno: 2019-05-07 | bylo sejmuto: 2022-05-08


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Rodinné centrum Klásek z.s. 

vyvěšeno: 2019-05-07 | bylo sejmuto: 2022-05-08


Obec Lutín - Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018 

vyvěšeno: 2019-05-06 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2018, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2018, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2019-05-06 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Záměr č. 01/2019 na Vyhrazená parkovací místa v Lutíně na sídlišti 

vyvěšeno: 2019-05-06 | bylo sejmuto: 2019-05-25


KZS Olomouckého kraje - Nebezpečí proměnlivosti počasí 

vyvěšeno: 2019-05-06 | bylo sejmuto: 2019-05-22


HZS Olomouckého kraje - Nebezpečí proměnlivosti počasí II. 

vyvěšeno: 2019-05-06 | bylo sejmuto: 2019-05-22


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

vyvěšeno: 2019-05-03 | bylo sejmuto: 2019-05-21


Arko Technology a.s. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 

vyvěšeno: 2019-05-03 | bylo sejmuto: 2019-05-21


Magistrát města Olomouce, Seznámení s podklady rozhodnutí, SMOL/113532/2019/OS/PK/Kli 

vyvěšeno: 2019-04-30 | bylo sejmuto: 2019-05-15


Finanční úřad pro Olomoucký kraj - veř. vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 

vyvěšeno: 2019-04-24 | bylo sejmuto: 2019-05-28


Magistrát města Olomouce, Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místo úpravy: na sil. III/44814 Na Záhumení, III/57012 U Kapličky a Na Zábraní a II/570 Školní v obci Lutín 

vyvěšeno: 2019-04-24 | bylo sejmuto: 2019-05-10


Obec Lutín - Volby do Evropského parlamentu - oznámení o svolání prvního zasedání OVK 

vyvěšeno: 2019-04-24 | bylo sejmuto: 2019-05-03


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 5 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 30.4.2019 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2019-04-18 | bylo sejmuto: 2019-05-02


KZS Olomouckého kraje - Hasiči radí ... Nebezpečí při pálení čarodějnic 

vyvěšeno: 2019-04-15 | bylo sejmuto: 2019-05-31


HZS Olomouckého kraje - Hasičí radí ... Nebezpečí při pálení čarodějnic 

vyvěšeno: 2019-04-15 | bylo sejmuto: 2019-05-31


KÚOK, Odbor ŽP a zemědělství, veř. vyhláška č.j. KUOK 37721/2019, Návrh opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2019-04-10 | bylo sejmuto: 2019-04-26


Volby do Evropského parlamentu - Upozornění pro občany jiného členského státu EU 

vyvěšeno: 2019-04-08 | bylo sejmuto: 2019-04-15


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veř. vyhl. - Opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 

vyvěšeno: 2019-04-04 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, Obec Lutín x TJ Sigma Lutín z.s. 

vyvěšeno: 2019-04-02 | bylo sejmuto: 2022-04-03


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu Obce Lutín za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2018, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2019-04-02 | bylo sejmuto: 2019-06-30


Obec Lutín - Rozpočet obce Lutín na rok 2019 

vyvěšeno: 2019-04-02 | bylo sejmuto: 2020-03-31


Magistrát města Olomouce, Usnesení SMOL/086220/2019/OS/PK/Kli, ze dne 28.3.2019 

vyvěšeno: 2019-04-01 | bylo sejmuto: 2019-04-17


Mikroregion KOSÍŘSKO - Závěrečný účet svazku obcí MK za rok 2018 - I. část 

vyvěšeno: 2019-03-29 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Mikroregion KOSÍRSKO - Závěrečný účet svazku obcí MK za rok 2018 - II. část 

vyvěšeno: 2019-03-29 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Mikroregion KOSÍŘSKO - Závěrečný účet svazku obcí MK za rok 2018 - III. část 

vyvěšeno: 2019-03-29 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Zápis zasedání číslo 4 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 21.3.2019 

vyvěšeno: 2019-03-29 | bylo sejmuto: 2019-04-15


Obec Lutín - Usnesení ze 4 zasedání Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 21.3.2019 

vyvěšeno: 2019-03-29 | bylo sejmuto: 2019-04-15


Obecní úřad Lutín - Volby do Evropského parlamentu - Počet členů okr. volebních komisí 

vyvěšeno: 2019-03-20 | bylo sejmuto: 2019-05-25


Obecní úřad Lutín - Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídle volebních okrsků 

vyvěšeno: 2019-03-20 | bylo sejmuto: 2019-05-25


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 4 Zastupitelstva obce Lutín, dne 21. 3. 2019 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2019-03-13 | bylo sejmuto: 2019-03-22


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu MK č. 3/2019, dne 22.3.32019 na OÚ Těšetice 

vyvěšeno: 2019-03-13 | bylo sejmuto: 2019-03-23


Obec Lutín - Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2019 

vyvěšeno: 2019-03-04 | bylo sejmuto: 2019-11-18


Obec Lutín - Výkaz FIN 2-12M za 2018 

vyvěšeno: 2019-03-04 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Rozvaha 2018 

vyvěšeno: 2019-03-04 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Výkaz zisku a ztráty 2018 

vyvěšeno: 2019-03-04 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Obec Lutín - Příloha 2018 

vyvěšeno: 2019-03-04 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Obecní úřad Lutín - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle z. 106/1999 Sb. za rok 2018 

vyvěšeno: 2019-02-27 | bylo sejmuto: 2020-03-02


Obec Lutín - Usnesení ZO Lutín č. 3/2019, ze dne 7.2.2019 

vyvěšeno: 2019-02-15 | bylo sejmuto: 2019-03-04


Obec Lutín - Zápis ze zasedání ZO č. 3/2019, ze dne 7.2.2019 

vyvěšeno: 2019-02-15 | bylo sejmuto: 2019-03-04


Mikroregion Kosířsko - Pozvánka na valnou hromadu MK č. 2/2019, která se koná 22.2.2019, OÚ Hněvotín 

vyvěšeno: 2019-02-13 | bylo sejmuto: 2019-02-23


Rada Olomouckého kraje - Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek 

vyvěšeno: 2019-02-11 | bylo sejmuto: 2019-03-14


Zastupitelstvo Obce Lutín - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 7.2.2019 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2019-01-30 | bylo sejmuto: 2019-02-08


Mikroregion Kosířsko - Rozpočet na rok 2019 

vyvěšeno: 2019-01-28 | bylo sejmuto: 2019-12-31


Magistrát města Olomouce, Oznámení o zahájení řízení o zrušení železničních přejezdů a Usnesení o stanovení lhůty č.j. SMOL/019262/2019/OS/PK/Kli 

vyvěšeno: 2019-01-25 | bylo sejmuto: 2019-02-11


Stavební úřad Lutín - Oznámení o chybném vyznačení data nabytí právní moci č.j. OU/209/19 

vyvěšeno: 2019-01-22 | bylo sejmuto: 2019-02-07


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 11/2018 

vyvěšeno: 2019-01-11 | bylo sejmuto: 2019-03-31


Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., soudní exekutor - Usnesení 142 EX 00464/18-096 ze dne 8. 1. 2019 

vyvěšeno: 2019-01-09 | bylo sejmuto: 2019-02-11


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2019 - Pravidla rozpočtového provizoria 

vyvěšeno: 2019-01-09 | bylo sejmuto: 2019-04-30


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |