Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2014


|  Archivováno je 145 dokumentů | admin | 


OÚ - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO dne 30.12.2014 v 8,00 hod. 

vyvěšeno: 2014-12-22 | bylo sejmuto: 2015-01-06


OÚ - Hasiči informují - nebezpečí o vánocích a na silvestra 

vyvěšeno: 2014-12-15 | bylo sejmuto: 2015-02-11


OÚ - Magistrát města Olomouce - Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č. III/5709 mezi obcí Hněvotín a Olomoucí - Topolany 

vyvěšeno: 2014-12-12 | bylo sejmuto: 2014-12-22


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve středu 17.12.2014 v 18,00 hod. v sále KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2014-12-10 | bylo sejmuto: 2014-12-18


OÚ - Magistrát města Olomouce - 13. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v pátek 12.12.2014 v 10,00 hod. 

vyvěšeno: 2014-12-08 | bylo sejmuto: 2014-12-15


Záměr - pronájem nebytových prostor Lutín, U parku čp. 85,165 

vyvěšeno: 2014-11-28 | bylo sejmuto: 2014-12-15


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje odbor životního prostředí a zamědělství - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2014-11-24 | bylo sejmuto: 2014-12-10


OÚ - Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2014-11-21 | bylo sejmuto: 2014-12-22


OÚ - Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2014-11-21 | bylo sejmuto: 2014-12-22


OÚ - Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 10.11.2014 

vyvěšeno: 2014-11-19 | bylo sejmuto: 2014-12-05


OÚ - Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konané dne 10.11.2014 v Lutíně 

vyvěšeno: 2014-11-19 | bylo sejmuto: 2014-12-05


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí ve věci zrušení o místu trvalého pobytu p. Aleně Vyroubalové nar. 1956 

vyvěšeno: 2014-11-18 | bylo sejmuto: 2014-12-05


OÚ - Úplná uzavírka silnice Lutín - Hněvotín, termín 20.11.2014 - 26.11.2014 

vyvěšeno: 2014-11-12 | bylo sejmuto: 2014-11-25


OÚ - ! HASIČI INFORMUJÍ ! Nebezpečí požárù od svíček 

vyvěšeno: 2014-11-12 | bylo sejmuto: 2014-12-15


OÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Jaroslavě Rokytové , nar. 1966 - Rozhodnutí  

vyvěšeno: 2014-11-10 | bylo sejmuto: 2014-11-26


OÚ - ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2014-11-07 | bylo sejmuto: 2014-12-05


OÚ - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Lutín 

vyvěšeno: 2014-11-03 | bylo sejmuto: 2014-11-11


OÚ - Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti 

vyvěšeno: 2014-10-30 | bylo sejmuto: 2014-11-26


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost p. Alena Vyroubalová r. 1956 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2014-10-29 | bylo sejmuto: 2014-12-05


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost p. Alena Vyroubalová r. 1956 - Výzvu účastníka řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí 

vyvěšeno: 2014-10-29 | bylo sejmuto: 2014-12-05


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost p. Alena Vyroubalová, r. 1956 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2014-10-29 | bylo sejmuto: 2014-12-05


OÚ - Úřad práce ČR - Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - Veřejně prospěšné práce 

vyvěšeno: 2014-10-29 | bylo sejmuto: 2015-01-28


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost , účastník řízení p. Jaroslava Rokytová r. 1966 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2014-10-23 | bylo sejmuto: 2014-11-10


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost, účastník řízení p. Jaroslava Rokytová r. 1966 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2014-10-23 | bylo sejmuto: 2014-11-10


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost, účastník řízení p. Jaroslava Rokytová r. 1966 - Výzva účastníka řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí 

vyvěšeno: 2014-10-23 | bylo sejmuto: 2014-11-10


OÚ - Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Lutín a místní části Třebčín ve dnech 17. - 18.10. 2014 

vyvěšeno: 2014-10-20 | bylo sejmuto: 2014-11-11


OÚ -Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2014-10-20 | bylo sejmuto: 2014-12-15


OÚ - Magistrát města Olomouce - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2014-10-16 | bylo sejmuto: 2014-11-03


OÚ - MAS Moravská cesta - 11. VÝZVA k předkládání žádostí o udělení značky "HANÁ regionální produkt" 

vyvěšeno: 2014-10-16 | bylo sejmuto: 2014-11-25


OÚ - Magistrát města Olomouce - Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 

vyvěšeno: 2014-10-14 | bylo sejmuto: 2014-11-18


OÚ - Magistrát města Olomouce - Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva Obce 

vyvěšeno: 2014-10-14 | bylo sejmuto: 2014-11-25


Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 

vyvěšeno: 2014-10-13 | bylo sejmuto: 2014-11-11


Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Lutín 

vyvěšeno: 2014-10-13 | bylo sejmuto: 2014-11-11


Účast ve volbách 10.-11.10.2014 

vyvěšeno: 2014-10-13 | bylo sejmuto: 2014-11-11


OÚ -Exekutorský úřad Olomouc - Usnesení - Dražební vyhláška - exekuce proti povinnému: Vladimír Jedlička, Školní 203, Lutín 

vyvěšeno: 2014-10-09 | bylo sejmuto: 2014-12-08


OÚ - Daòový řád, v platném znění doručuje účastníkùm řízení platební výměr za komunální odpad r. 2014 veřejnou vyhláškou Oznámení o možnosti převzít písemnost 

vyvěšeno: 2014-10-01 | bylo sejmuto: 2014-10-17


OÚ - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Obce Lutín a Senátu Parlamentu ČR 

vyvěšeno: 2014-09-24 | bylo sejmuto: 2014-10-20


OÚ - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍØSKO 

vyvěšeno: 2014-09-23 | bylo sejmuto: 2014-10-03


Záměr na prodej pozemku 

vyvěšeno: 2014-09-18 | bylo sejmuto: 2014-10-06


OÚ - Operační program životní prostředí - výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky - výběrové řízení na nákup zametacího stroje pro obec 

vyvěšeno: 2014-09-10 | bylo sejmuto: 2014-09-26


OÚ - ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2014-09-10 | bylo sejmuto: 2014-10-20


OÚ - ARRIVA MORAVA a.s. - Přepravní opatření - úplná uzavírka silnice II/570 - prùtah obcí Hněvotín 

vyvěšeno: 2014-09-10 | bylo sejmuto: 2014-11-25


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve středu 10.9.2014 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2014-09-03 | bylo sejmuto: 2014-09-18


OÚ - Magistrát města Olomouce - odbor stavební - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2014-08-29 | bylo sejmuto: 2014-09-18


OÚ - Volby do Zastupitelstva obce Lutín a Senátu Parlamentu České republiky - jmenování zapisovatelù okrskových volebních komisí 

vyvěšeno: 2014-08-25 | bylo sejmuto: 2014-10-20


OÚ - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍØSKO 

vyvěšeno: 2014-08-22 | bylo sejmuto: 2014-09-18


OÚ - České dráhy - výluka Červenka - Prostějov 

vyvěšeno: 2014-08-22 | bylo sejmuto: 2014-10-06


OÚ - Magistrát města Olomouce - volby do zastupitelstev obcí - kandidátní listina 

vyvěšeno: 2014-08-22 | bylo sejmuto: 2014-10-20


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - údaje o nemovitých věcech 

vyvěšeno: 2014-08-18 | bylo sejmuto: 2015-05-12


OÚ - Volby do Zastupitelstva obce Lutín a Senátu Parlamentu České republiky - počet a sídla volebních okrskù 

vyvěšeno: 2014-08-07 | bylo sejmuto: 2014-10-20


Charita Olomouc - Přišli jste o práci a nemáte z čeho žít? Nemáte někoho blízkého, který by vám pomohl? 

vyvěšeno: 2014-08-06 | bylo sejmuto: 2015-01-28


Charita Olomouc - Narodilo se Vám dítě a nevíte, kde vyřídit dávky? Existuje ještě pořád porodné? 

vyvěšeno: 2014-08-06 | bylo sejmuto: 2015-01-28


Charita Olomouc - Jste zdravotně znevýhodněni? Máte opravdu vyřízeny všechny sociální dávky? 

vyvěšeno: 2014-08-06 | bylo sejmuto: 2015-01-28


OÚ - Volby do Zastupitelstva obce Lutín a Senátu Parlamentu České republiky - stanovení minimálního počtu členù okrskové volební komise 

vyvěšeno: 2014-08-05 | bylo sejmuto: 2014-10-20


OÚ - INFORMACE O UZAVÍRCE OLOMOUCKÉ ULICE, HLAVNÍ KØIŽOVATKY A LUTÍNSKÉ ULICE V HNÌVOTÍNÌ 

vyvěšeno: 2014-07-28 | bylo sejmuto: 2014-11-25


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - údaje o nemovitých věcech 

vyvěšeno: 2014-07-23 | bylo sejmuto: 2014-08-08


OÚ - Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 279 v k.ú. Lutín o výměře 30 m2 

vyvěšeno: 2014-07-21 | bylo sejmuto: 2014-08-06


OÚ - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - zajištění požární bezpečnosti v období žní 

vyvěšeno: 2014-07-21 | bylo sejmuto: 2014-10-20


Obec Lutín - volby do zastupitelstev obcí - oznámení počtu členù, potřebný počet podpisù na peticích k podpoře kandidátní listiny nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátù 

vyvěšeno: 2014-07-14 | bylo sejmuto: 2014-08-06


Exekutorský úřad v Rakovníku JUDr. Hana Šajnerová - Usnesení - dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2014-07-14 | bylo sejmuto: 2014-09-04


Exekutorský úřad v Rakovníku JUDr. Hana Šajnerová - Usnesení - dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2014-07-14 | bylo sejmuto: 2014-09-04


Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - Hasiči informují! prázdninová nebezpečí 

vyvěšeno: 2014-07-14 | bylo sejmuto: 2014-09-04


MM Prostějov - veřejná vyhláška "Uzemní plán Čelechovice naHané" 

vyvěšeno: 2014-07-10 | bylo sejmuto: 2014-07-28


MM Olomouc - Informace - kandidátky do zastupitelstev obcí r. 2014 

vyvěšeno: 2014-07-10 | bylo sejmuto: 2014-10-20


Dražební vyhláška - dùm čp. 54 v k.ú. Třebčín + pozemky s tím související 

vyvěšeno: 2014-07-09 | bylo sejmuto: 2014-08-14


KÚ Olomoucké kraje - Návrhopatření obecné povahy - Stanovení záplavového území vodního toku Blata 

vyvěšeno: 2014-07-07 | bylo sejmuto: 2014-07-22


Oznámení GA Energo technik - oprava základù, výstavba NPT, přeizolace a nátěr stožárù VVN 

vyvěšeno: 2014-07-04 | bylo sejmuto: 2015-01-28


OÚ - ZD Senice na Hané - Oznámení aplikace  

vyvěšeno: 2014-06-26 | bylo sejmuto: 2014-07-11


OÚ - Charita Olomouc - středisko Těšetice hledá pracovníky na dohodu o provedení práce 

vyvěšeno: 2014-06-26 | bylo sejmuto: 2014-10-06


Poskytnutí příspěvku na nákup věcného vybavení JSDH 

vyvěšeno: 2014-06-24 | bylo sejmuto: 2015-01-28


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve čtvrtek 26.6.2014 v 18,00 hod v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2014-06-19 | bylo sejmuto: 2014-06-27


OÚ - Magistrát města Olomouce - 11. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v pátek 20.6.2014 v 10,00 hod. 

vyvěšeno: 2014-06-18 | bylo sejmuto: 2014-06-27


OÚ - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zakázka "Energetické úspory pro budovu družiny ZŠ Lutín" 

vyvěšeno: 2014-06-18 | bylo sejmuto: 2014-07-04


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - Usnesení 

vyvěšeno: 2014-06-11 | bylo sejmuto: 2014-06-27


OÚ - ZD Senice na Hané - Oznámení o letecké aplikaci pomocného prostředku, určenému k biologické ochraně rostlin 

vyvěšeno: 2014-06-11 | bylo sejmuto: 2014-06-27


OÚ - Kupní smlouva "Svoz biologického odpadu pro obec Lutín" 

vyvěšeno: 2014-06-11 | bylo sejmuto: 2014-06-27


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-05-30 | bylo sejmuto: 2014-06-17


OÚ - Dodatečné informace č. 1 Energetické úspory pro budovu družiny ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2014-05-28 | bylo sejmuto: 2014-06-03


OÚ - Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domù - komunikace, vodovod, stl plynovod, veřejné osvětlení na parc. č. 225, 119/11, 119/21, 119/17, 119/5 v k.ú. Ra 

vyvěšeno: 2014-05-28 | bylo sejmuto: 2014-06-13


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí zrušení trvalého pobytu p. Radoslava Petra nar. 1956 bytem Lutín, K Sídlišti 111 

vyvěšeno: 2014-05-27 | bylo sejmuto: 2014-06-12


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí zrušení trvalého pobytu p. Jiřího Nováka nar. 1961 bytem Třebčín 168 

vyvěšeno: 2014-05-27 | bylo sejmuto: 2014-06-12


OÚ - Výsledky voleb do Evropského Parlamentu, konaných ve dnech 23. a 24.5.2014 v Lutíně a Třebčíně 

vyvěšeno: 2014-05-26 | bylo sejmuto: 2014-06-27


OÚ - Stavební úřad Lutín - Rozhodnutí o umístění stavby podzemního vedení distribuční soustavy NNk včetně stavební úpravy stávajícího vedení NNk, NNv- územní rozhodnutí č. 80/2014 

vyvěšeno: 2014-05-22 | bylo sejmuto: 2014-06-27


OÚ Výzva k podání nabídek veřej. zakázky zateplení budovy školní družiny ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2014-05-16 | bylo sejmuto: 2014-06-03


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-05-14 | bylo sejmuto: 2014-05-30


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-05-14 | bylo sejmuto: 2014-05-30


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-05-14 | bylo sejmuto: 2014-05-30


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2014-05-12 | bylo sejmuto: 2014-05-28


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí p. Jiří Novák, r. 1961 

vyvěšeno: 2014-05-07 | bylo sejmuto: 2014-05-26


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí, p. Radoslav Petr, nar. 1956 

vyvěšeno: 2014-05-06 | bylo sejmuto: 2014-05-22


OÚ - Volby do Evropského Parlamentu - doba a místo konání voleb 

vyvěšeno: 2014-05-06 | bylo sejmuto: 2014-05-26


OÚ - Magistrát města Olomouce - rozhodnutí - povoluje uzavírku silnice č. III/44814 ul. Na Záhumení v obci Lutín 

vyvěšeno: 2014-04-28 | bylo sejmuto: 2014-05-05


OÚ - Hasiči informují - nebezpečí při pálení čarodějnic 

vyvěšeno: 2014-04-28 | bylo sejmuto: 2014-05-12


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Jiří Novák, roč. 1961, Třebčín 168  

vyvěšeno: 2014-04-28 | bylo sejmuto: 2014-05-14


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Jiří Novák, roč. 1961, Třebčín 168  

vyvěšeno: 2014-04-28 | bylo sejmuto: 2014-05-14


OÚ - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 2014-04-28 | bylo sejmuto: 2014-06-03


OÚ - Záměr na pronájem části nemovitosti - nebytové prostory - prodejna smíšeného zboží v objektu č.p. 109, Třebčín o výměře 94,18 m2 

vyvěšeno: 2014-04-23 | bylo sejmuto: 2014-05-12


OÚ - Základní škola a Mateřská škola Lutín, příspěvková organizace - zápis dětí do MŠ  

vyvěšeno: 2014-04-23 | bylo sejmuto: 2014-06-04


OÚ - Exekutorský úřad Přerov JUDr. Tomáš Vrána - Usnesení dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2014-04-16 | bylo sejmuto: 2014-05-19


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Radoslava Petra, r. 1956 bytem K Sídlišti 111, Lutín - usnesení o ustanovení opatrovníka  

vyvěšeno: 2014-04-15 | bylo sejmuto: 2014-05-05


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení správního řízení - zrušení údaje o místě trvalého pobytu p. Radoslava Petra, r. 1956, bytem K Sídlišti 111, Lutín 

vyvěšeno: 2014-04-15 | bylo sejmuto: 2014-05-05


OÚ - Podmínky prodeje bytu 2+1, Na Sídlišti 291, Lutín 

vyvěšeno: 2014-04-09 | bylo sejmuto: 2014-04-16


OÚ - Nařízení Obce Lutín č. 1/2014, kterým se vydává Tržní řád 

vyvěšeno: 2014-04-07 | bylo sejmuto: 2014-04-24


OÚ - Informace pro občany jiných členských státù EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014 

vyvěšeno: 2014-04-07 | bylo sejmuto: 2014-05-26


OÚ - Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 

vyvěšeno: 2014-04-07 | bylo sejmuto: 2014-05-26


OÚ - Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014 

vyvěšeno: 2014-04-07 | bylo sejmuto: 2014-05-26


OÚ - Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 568 v k.ú. Lutín o velikosti cca 81 m2 

vyvěšeno: 2014-04-03 | bylo sejmuto: 2014-04-22


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - 10. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v pátek 11.4.2014 v 9,00 hod. v budově Magistrátu města Olomouce 

vyvěšeno: 2014-04-02 | bylo sejmuto: 2014-04-15


OÚ -Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání MUDr. Roman Zbořil, Rataje 72 

vyvěšeno: 2014-04-02 | bylo sejmuto: 2014-04-18


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2013 

vyvěšeno: 2014-04-02 | bylo sejmuto: 2014-04-18


OÚ - Zemědělské družstvo Senice na Hané - oznámení aplikace 

vyvěšeno: 2014-04-01 | bylo sejmuto: 2014-04-17


OÚ - Zemědělské družstvo Senice na Hané - oznámení aplikace 

vyvěšeno: 2014-04-01 | bylo sejmuto: 2014-04-17


OÚ - Magistrát města Olomouce - stavební povolení "Lutín - rekonstrukce ulice K Sídlišti" 

vyvěšeno: 2014-04-01 | bylo sejmuto: 2014-04-17


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva vlastníkùm nemovitostí 

vyvěšeno: 2014-03-28 | bylo sejmuto: 2014-04-15


OÚ - Oznámení zahájení územního řízení č.j. 778/14 

vyvěšeno: 2014-03-27 | bylo sejmuto: 2014-04-15


OÚ - Výzva k podání nabídek - Svoz biologického odpadu pro obec Lutín 

vyvěšeno: 2014-03-25 | bylo sejmuto: 2014-04-10


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-03-21 | bylo sejmuto: 2014-04-08


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-03-21 | bylo sejmuto: 2014-04-08


OÚ - Volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 - informace o počtu a sídlech volebních okrskù 

vyvěšeno: 2014-03-21 | bylo sejmuto: 2014-05-26


OÚ - Volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 - informace o počtu členù okr. volebních komisí 

vyvěšeno: 2014-03-21 | bylo sejmuto: 2014-05-26


OÚ - Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 212/47 v k.ú. Lutín o velikosti cca 160m2 

vyvěšeno: 2014-03-20 | bylo sejmuto: 2014-04-08


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-03-14 | bylo sejmuto: 2014-04-08


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2014-03-10 | bylo sejmuto: 2014-03-26


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční v pondělí 17.3.2014 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2014-03-10 | bylo sejmuto: 2014-03-28


OÚ - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2013 

vyvěšeno: 2014-03-05 | bylo sejmuto: 2014-03-21


OÚ - Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2014 

vyvěšeno: 2014-02-27 | bylo sejmuto: 2014-03-17


OÚ - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 

vyvěšeno: 2014-02-26 | bylo sejmuto: 2014-03-14


Obecní úřad Lutín doručuje daòový řád účastníkùm řízení 

vyvěšeno: 2014-02-19 | bylo sejmuto: 2014-03-10


OÚ - Úřad práce České republiky - Veřejně prospěšné práce  

vyvěšeno: 2014-02-07 | bylo sejmuto: 2014-07-01


OÚ - 9. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v pátek 14.2.2014 v 10,00 hodin 

vyvěšeno: 2014-02-05 | bylo sejmuto: 2014-02-17


OÚ - Soudní exekutor KUDr. Milan Suchánek - Exekuční příkaz 

vyvěšeno: 2014-02-03 | bylo sejmuto: 2014-04-01


OÚ - Mikroregion KOSÍØSKO - Návrh rozpočtu Mikroregionu KOSÍØSKO na rok 2014 

vyvěšeno: 2014-01-31 | bylo sejmuto: 2014-02-17


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-01-29 | bylo sejmuto: 2014-02-14


OÚ - Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a provedení stavby - bytový dùm se startovacími byty na parc. č. 85/11, 85/2, 251/4 v k.ú. Těšetice u Olomouce 

vyvěšeno: 2014-01-27 | bylo sejmuto: 2014-02-14


OÚ - Sdružení místních samospráv - Petice za záchranu pošt na venkově 

vyvěšeno: 2014-01-24 | bylo sejmuto: 2014-04-24


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-01-23 | bylo sejmuto: 2014-02-10


OÚ - Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti 

vyvěšeno: 2014-01-23 | bylo sejmuto: 2014-02-27


Obec Lutín vyhlašuje Veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa správce majetku obce 

vyvěšeno: 2014-01-22 | bylo sejmuto: 2014-02-07


OÚ - Úřad práce České republiky - Změna adresy pracoviště referátu dávek pro osoby se zdravotním postižením 

vyvěšeno: 2014-01-17 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Výsledky tříkrálové sbírky, která proběhla v naší obci 11.a 12. ledna 2014 

vyvěšeno: 2014-01-16 | bylo sejmuto: 2014-02-14


OÚ - Magistrát města Olomouce - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2014-01-15 | bylo sejmuto: 2014-01-31


OÚ - Cenová kalkulace vodného a stočného na rok 2014 

vyvěšeno: 2014-01-10 | bylo sejmuto: 2014-01-27


OÚ - Magistrát města Olomouce -Oznámení o zahájení stavebního řízení 

vyvěšeno: 2014-01-09 | bylo sejmuto: 2014-01-27


OÚ - Charita Česká republika - Tříkrálová sbírka 2014 - v naší obci v Lutíně a Třebčíně proběhne 11. a 12. ledna 2014 

vyvěšeno: 2014-01-08 | bylo sejmuto: 2014-01-15


OÚ - Magistrát města Prostějova - Veřejná vyhláška - Oznámení řízení o návrhu územního plánu Prostějov 

vyvěšeno: 2014-01-06 | bylo sejmuto: 2014-01-22


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2014


|  Archivováno je 145 dokumentů | admin | 


OÚ - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO dne 30.12.2014 v 8,00 hod. 

vyvěšeno: 2014-12-22 | bylo sejmuto: 2015-01-06


OÚ - Hasiči informují - nebezpečí o vánocích a na silvestra 

vyvěšeno: 2014-12-15 | bylo sejmuto: 2015-02-11


OÚ - Magistrát města Olomouce - Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č. III/5709 mezi obcí Hněvotín a Olomoucí - Topolany 

vyvěšeno: 2014-12-12 | bylo sejmuto: 2014-12-22


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve středu 17.12.2014 v 18,00 hod. v sále KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2014-12-10 | bylo sejmuto: 2014-12-18


OÚ - Magistrát města Olomouce - 13. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v pátek 12.12.2014 v 10,00 hod. 

vyvěšeno: 2014-12-08 | bylo sejmuto: 2014-12-15


Záměr - pronájem nebytových prostor Lutín, U parku čp. 85,165 

vyvěšeno: 2014-11-28 | bylo sejmuto: 2014-12-15


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje odbor životního prostředí a zamědělství - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2014-11-24 | bylo sejmuto: 2014-12-10


OÚ - Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2014-11-21 | bylo sejmuto: 2014-12-22


OÚ - Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2014-11-21 | bylo sejmuto: 2014-12-22


OÚ - Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 10.11.2014 

vyvěšeno: 2014-11-19 | bylo sejmuto: 2014-12-05


OÚ - Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konané dne 10.11.2014 v Lutíně 

vyvěšeno: 2014-11-19 | bylo sejmuto: 2014-12-05


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí ve věci zrušení o místu trvalého pobytu p. Aleně Vyroubalové nar. 1956 

vyvěšeno: 2014-11-18 | bylo sejmuto: 2014-12-05


OÚ - Úplná uzavírka silnice Lutín - Hněvotín, termín 20.11.2014 - 26.11.2014 

vyvěšeno: 2014-11-12 | bylo sejmuto: 2014-11-25


OÚ - ! HASIČI INFORMUJÍ ! Nebezpečí požárù od svíček 

vyvěšeno: 2014-11-12 | bylo sejmuto: 2014-12-15


OÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Jaroslavě Rokytové , nar. 1966 - Rozhodnutí  

vyvěšeno: 2014-11-10 | bylo sejmuto: 2014-11-26


OÚ - ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2014-11-07 | bylo sejmuto: 2014-12-05


OÚ - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Lutín 

vyvěšeno: 2014-11-03 | bylo sejmuto: 2014-11-11


OÚ - Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti 

vyvěšeno: 2014-10-30 | bylo sejmuto: 2014-11-26


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost p. Alena Vyroubalová r. 1956 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2014-10-29 | bylo sejmuto: 2014-12-05


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost p. Alena Vyroubalová r. 1956 - Výzvu účastníka řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí 

vyvěšeno: 2014-10-29 | bylo sejmuto: 2014-12-05


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost p. Alena Vyroubalová, r. 1956 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2014-10-29 | bylo sejmuto: 2014-12-05


OÚ - Úřad práce ČR - Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - Veřejně prospěšné práce 

vyvěšeno: 2014-10-29 | bylo sejmuto: 2015-01-28


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost , účastník řízení p. Jaroslava Rokytová r. 1966 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2014-10-23 | bylo sejmuto: 2014-11-10


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost, účastník řízení p. Jaroslava Rokytová r. 1966 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2014-10-23 | bylo sejmuto: 2014-11-10


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost, účastník řízení p. Jaroslava Rokytová r. 1966 - Výzva účastníka řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí 

vyvěšeno: 2014-10-23 | bylo sejmuto: 2014-11-10


OÚ - Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Lutín a místní části Třebčín ve dnech 17. - 18.10. 2014 

vyvěšeno: 2014-10-20 | bylo sejmuto: 2014-11-11


OÚ -Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2014-10-20 | bylo sejmuto: 2014-12-15


OÚ - Magistrát města Olomouce - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2014-10-16 | bylo sejmuto: 2014-11-03


OÚ - MAS Moravská cesta - 11. VÝZVA k předkládání žádostí o udělení značky "HANÁ regionální produkt" 

vyvěšeno: 2014-10-16 | bylo sejmuto: 2014-11-25


OÚ - Magistrát města Olomouce - Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 

vyvěšeno: 2014-10-14 | bylo sejmuto: 2014-11-18


OÚ - Magistrát města Olomouce - Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva Obce 

vyvěšeno: 2014-10-14 | bylo sejmuto: 2014-11-25


Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 

vyvěšeno: 2014-10-13 | bylo sejmuto: 2014-11-11


Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Lutín 

vyvěšeno: 2014-10-13 | bylo sejmuto: 2014-11-11


Účast ve volbách 10.-11.10.2014 

vyvěšeno: 2014-10-13 | bylo sejmuto: 2014-11-11


OÚ -Exekutorský úřad Olomouc - Usnesení - Dražební vyhláška - exekuce proti povinnému: Vladimír Jedlička, Školní 203, Lutín 

vyvěšeno: 2014-10-09 | bylo sejmuto: 2014-12-08


OÚ - Daòový řád, v platném znění doručuje účastníkùm řízení platební výměr za komunální odpad r. 2014 veřejnou vyhláškou Oznámení o možnosti převzít písemnost 

vyvěšeno: 2014-10-01 | bylo sejmuto: 2014-10-17


OÚ - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Obce Lutín a Senátu Parlamentu ČR 

vyvěšeno: 2014-09-24 | bylo sejmuto: 2014-10-20


OÚ - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍØSKO 

vyvěšeno: 2014-09-23 | bylo sejmuto: 2014-10-03


Záměr na prodej pozemku 

vyvěšeno: 2014-09-18 | bylo sejmuto: 2014-10-06


OÚ - Operační program životní prostředí - výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky - výběrové řízení na nákup zametacího stroje pro obec 

vyvěšeno: 2014-09-10 | bylo sejmuto: 2014-09-26


OÚ - ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2014-09-10 | bylo sejmuto: 2014-10-20


OÚ - ARRIVA MORAVA a.s. - Přepravní opatření - úplná uzavírka silnice II/570 - prùtah obcí Hněvotín 

vyvěšeno: 2014-09-10 | bylo sejmuto: 2014-11-25


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve středu 10.9.2014 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2014-09-03 | bylo sejmuto: 2014-09-18


OÚ - Magistrát města Olomouce - odbor stavební - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2014-08-29 | bylo sejmuto: 2014-09-18


OÚ - Volby do Zastupitelstva obce Lutín a Senátu Parlamentu České republiky - jmenování zapisovatelù okrskových volebních komisí 

vyvěšeno: 2014-08-25 | bylo sejmuto: 2014-10-20


OÚ - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍØSKO 

vyvěšeno: 2014-08-22 | bylo sejmuto: 2014-09-18


OÚ - České dráhy - výluka Červenka - Prostějov 

vyvěšeno: 2014-08-22 | bylo sejmuto: 2014-10-06


OÚ - Magistrát města Olomouce - volby do zastupitelstev obcí - kandidátní listina 

vyvěšeno: 2014-08-22 | bylo sejmuto: 2014-10-20


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - údaje o nemovitých věcech 

vyvěšeno: 2014-08-18 | bylo sejmuto: 2015-05-12


OÚ - Volby do Zastupitelstva obce Lutín a Senátu Parlamentu České republiky - počet a sídla volebních okrskù 

vyvěšeno: 2014-08-07 | bylo sejmuto: 2014-10-20


Charita Olomouc - Přišli jste o práci a nemáte z čeho žít? Nemáte někoho blízkého, který by vám pomohl? 

vyvěšeno: 2014-08-06 | bylo sejmuto: 2015-01-28


Charita Olomouc - Narodilo se Vám dítě a nevíte, kde vyřídit dávky? Existuje ještě pořád porodné? 

vyvěšeno: 2014-08-06 | bylo sejmuto: 2015-01-28


Charita Olomouc - Jste zdravotně znevýhodněni? Máte opravdu vyřízeny všechny sociální dávky? 

vyvěšeno: 2014-08-06 | bylo sejmuto: 2015-01-28


OÚ - Volby do Zastupitelstva obce Lutín a Senátu Parlamentu České republiky - stanovení minimálního počtu členù okrskové volební komise 

vyvěšeno: 2014-08-05 | bylo sejmuto: 2014-10-20


OÚ - INFORMACE O UZAVÍRCE OLOMOUCKÉ ULICE, HLAVNÍ KØIŽOVATKY A LUTÍNSKÉ ULICE V HNÌVOTÍNÌ 

vyvěšeno: 2014-07-28 | bylo sejmuto: 2014-11-25


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - údaje o nemovitých věcech 

vyvěšeno: 2014-07-23 | bylo sejmuto: 2014-08-08


OÚ - Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 279 v k.ú. Lutín o výměře 30 m2 

vyvěšeno: 2014-07-21 | bylo sejmuto: 2014-08-06


OÚ - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - zajištění požární bezpečnosti v období žní 

vyvěšeno: 2014-07-21 | bylo sejmuto: 2014-10-20


Obec Lutín - volby do zastupitelstev obcí - oznámení počtu členù, potřebný počet podpisù na peticích k podpoře kandidátní listiny nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátù 

vyvěšeno: 2014-07-14 | bylo sejmuto: 2014-08-06


Exekutorský úřad v Rakovníku JUDr. Hana Šajnerová - Usnesení - dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2014-07-14 | bylo sejmuto: 2014-09-04


Exekutorský úřad v Rakovníku JUDr. Hana Šajnerová - Usnesení - dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2014-07-14 | bylo sejmuto: 2014-09-04


Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - Hasiči informují! prázdninová nebezpečí 

vyvěšeno: 2014-07-14 | bylo sejmuto: 2014-09-04


MM Prostějov - veřejná vyhláška "Uzemní plán Čelechovice naHané" 

vyvěšeno: 2014-07-10 | bylo sejmuto: 2014-07-28


MM Olomouc - Informace - kandidátky do zastupitelstev obcí r. 2014 

vyvěšeno: 2014-07-10 | bylo sejmuto: 2014-10-20


Dražební vyhláška - dùm čp. 54 v k.ú. Třebčín + pozemky s tím související 

vyvěšeno: 2014-07-09 | bylo sejmuto: 2014-08-14


KÚ Olomoucké kraje - Návrhopatření obecné povahy - Stanovení záplavového území vodního toku Blata 

vyvěšeno: 2014-07-07 | bylo sejmuto: 2014-07-22


Oznámení GA Energo technik - oprava základù, výstavba NPT, přeizolace a nátěr stožárù VVN 

vyvěšeno: 2014-07-04 | bylo sejmuto: 2015-01-28


OÚ - ZD Senice na Hané - Oznámení aplikace  

vyvěšeno: 2014-06-26 | bylo sejmuto: 2014-07-11


OÚ - Charita Olomouc - středisko Těšetice hledá pracovníky na dohodu o provedení práce 

vyvěšeno: 2014-06-26 | bylo sejmuto: 2014-10-06


Poskytnutí příspěvku na nákup věcného vybavení JSDH 

vyvěšeno: 2014-06-24 | bylo sejmuto: 2015-01-28


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve čtvrtek 26.6.2014 v 18,00 hod v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2014-06-19 | bylo sejmuto: 2014-06-27


OÚ - Magistrát města Olomouce - 11. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v pátek 20.6.2014 v 10,00 hod. 

vyvěšeno: 2014-06-18 | bylo sejmuto: 2014-06-27


OÚ - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zakázka "Energetické úspory pro budovu družiny ZŠ Lutín" 

vyvěšeno: 2014-06-18 | bylo sejmuto: 2014-07-04


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - Usnesení 

vyvěšeno: 2014-06-11 | bylo sejmuto: 2014-06-27


OÚ - ZD Senice na Hané - Oznámení o letecké aplikaci pomocného prostředku, určenému k biologické ochraně rostlin 

vyvěšeno: 2014-06-11 | bylo sejmuto: 2014-06-27


OÚ - Kupní smlouva "Svoz biologického odpadu pro obec Lutín" 

vyvěšeno: 2014-06-11 | bylo sejmuto: 2014-06-27


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-05-30 | bylo sejmuto: 2014-06-17


OÚ - Dodatečné informace č. 1 Energetické úspory pro budovu družiny ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2014-05-28 | bylo sejmuto: 2014-06-03


OÚ - Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domù - komunikace, vodovod, stl plynovod, veřejné osvětlení na parc. č. 225, 119/11, 119/21, 119/17, 119/5 v k.ú. Ra 

vyvěšeno: 2014-05-28 | bylo sejmuto: 2014-06-13


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí zrušení trvalého pobytu p. Radoslava Petra nar. 1956 bytem Lutín, K Sídlišti 111 

vyvěšeno: 2014-05-27 | bylo sejmuto: 2014-06-12


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí zrušení trvalého pobytu p. Jiřího Nováka nar. 1961 bytem Třebčín 168 

vyvěšeno: 2014-05-27 | bylo sejmuto: 2014-06-12


OÚ - Výsledky voleb do Evropského Parlamentu, konaných ve dnech 23. a 24.5.2014 v Lutíně a Třebčíně 

vyvěšeno: 2014-05-26 | bylo sejmuto: 2014-06-27


OÚ - Stavební úřad Lutín - Rozhodnutí o umístění stavby podzemního vedení distribuční soustavy NNk včetně stavební úpravy stávajícího vedení NNk, NNv- územní rozhodnutí č. 80/2014 

vyvěšeno: 2014-05-22 | bylo sejmuto: 2014-06-27


OÚ Výzva k podání nabídek veřej. zakázky zateplení budovy školní družiny ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2014-05-16 | bylo sejmuto: 2014-06-03


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-05-14 | bylo sejmuto: 2014-05-30


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-05-14 | bylo sejmuto: 2014-05-30


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-05-14 | bylo sejmuto: 2014-05-30


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2014-05-12 | bylo sejmuto: 2014-05-28


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí p. Jiří Novák, r. 1961 

vyvěšeno: 2014-05-07 | bylo sejmuto: 2014-05-26


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí, p. Radoslav Petr, nar. 1956 

vyvěšeno: 2014-05-06 | bylo sejmuto: 2014-05-22


OÚ - Volby do Evropského Parlamentu - doba a místo konání voleb 

vyvěšeno: 2014-05-06 | bylo sejmuto: 2014-05-26


OÚ - Magistrát města Olomouce - rozhodnutí - povoluje uzavírku silnice č. III/44814 ul. Na Záhumení v obci Lutín 

vyvěšeno: 2014-04-28 | bylo sejmuto: 2014-05-05


OÚ - Hasiči informují - nebezpečí při pálení čarodějnic 

vyvěšeno: 2014-04-28 | bylo sejmuto: 2014-05-12


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Jiří Novák, roč. 1961, Třebčín 168  

vyvěšeno: 2014-04-28 | bylo sejmuto: 2014-05-14


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Jiří Novák, roč. 1961, Třebčín 168  

vyvěšeno: 2014-04-28 | bylo sejmuto: 2014-05-14


OÚ - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 2014-04-28 | bylo sejmuto: 2014-06-03


OÚ - Záměr na pronájem části nemovitosti - nebytové prostory - prodejna smíšeného zboží v objektu č.p. 109, Třebčín o výměře 94,18 m2 

vyvěšeno: 2014-04-23 | bylo sejmuto: 2014-05-12


OÚ - Základní škola a Mateřská škola Lutín, příspěvková organizace - zápis dětí do MŠ  

vyvěšeno: 2014-04-23 | bylo sejmuto: 2014-06-04


OÚ - Exekutorský úřad Přerov JUDr. Tomáš Vrána - Usnesení dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2014-04-16 | bylo sejmuto: 2014-05-19


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Radoslava Petra, r. 1956 bytem K Sídlišti 111, Lutín - usnesení o ustanovení opatrovníka  

vyvěšeno: 2014-04-15 | bylo sejmuto: 2014-05-05


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení správního řízení - zrušení údaje o místě trvalého pobytu p. Radoslava Petra, r. 1956, bytem K Sídlišti 111, Lutín 

vyvěšeno: 2014-04-15 | bylo sejmuto: 2014-05-05


OÚ - Podmínky prodeje bytu 2+1, Na Sídlišti 291, Lutín 

vyvěšeno: 2014-04-09 | bylo sejmuto: 2014-04-16


OÚ - Nařízení Obce Lutín č. 1/2014, kterým se vydává Tržní řád 

vyvěšeno: 2014-04-07 | bylo sejmuto: 2014-04-24


OÚ - Informace pro občany jiných členských státù EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014 

vyvěšeno: 2014-04-07 | bylo sejmuto: 2014-05-26


OÚ - Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 

vyvěšeno: 2014-04-07 | bylo sejmuto: 2014-05-26


OÚ - Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014 

vyvěšeno: 2014-04-07 | bylo sejmuto: 2014-05-26


OÚ - Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 568 v k.ú. Lutín o velikosti cca 81 m2 

vyvěšeno: 2014-04-03 | bylo sejmuto: 2014-04-22


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - 10. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v pátek 11.4.2014 v 9,00 hod. v budově Magistrátu města Olomouce 

vyvěšeno: 2014-04-02 | bylo sejmuto: 2014-04-15


OÚ -Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání MUDr. Roman Zbořil, Rataje 72 

vyvěšeno: 2014-04-02 | bylo sejmuto: 2014-04-18


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2013 

vyvěšeno: 2014-04-02 | bylo sejmuto: 2014-04-18


OÚ - Zemědělské družstvo Senice na Hané - oznámení aplikace 

vyvěšeno: 2014-04-01 | bylo sejmuto: 2014-04-17


OÚ - Zemědělské družstvo Senice na Hané - oznámení aplikace 

vyvěšeno: 2014-04-01 | bylo sejmuto: 2014-04-17


OÚ - Magistrát města Olomouce - stavební povolení "Lutín - rekonstrukce ulice K Sídlišti" 

vyvěšeno: 2014-04-01 | bylo sejmuto: 2014-04-17


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva vlastníkùm nemovitostí 

vyvěšeno: 2014-03-28 | bylo sejmuto: 2014-04-15


OÚ - Oznámení zahájení územního řízení č.j. 778/14 

vyvěšeno: 2014-03-27 | bylo sejmuto: 2014-04-15


OÚ - Výzva k podání nabídek - Svoz biologického odpadu pro obec Lutín 

vyvěšeno: 2014-03-25 | bylo sejmuto: 2014-04-10


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-03-21 | bylo sejmuto: 2014-04-08


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-03-21 | bylo sejmuto: 2014-04-08


OÚ - Volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 - informace o počtu a sídlech volebních okrskù 

vyvěšeno: 2014-03-21 | bylo sejmuto: 2014-05-26


OÚ - Volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 - informace o počtu členù okr. volebních komisí 

vyvěšeno: 2014-03-21 | bylo sejmuto: 2014-05-26


OÚ - Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 212/47 v k.ú. Lutín o velikosti cca 160m2 

vyvěšeno: 2014-03-20 | bylo sejmuto: 2014-04-08


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-03-14 | bylo sejmuto: 2014-04-08


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2014-03-10 | bylo sejmuto: 2014-03-26


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční v pondělí 17.3.2014 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2014-03-10 | bylo sejmuto: 2014-03-28


OÚ - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2013 

vyvěšeno: 2014-03-05 | bylo sejmuto: 2014-03-21


OÚ - Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2014 

vyvěšeno: 2014-02-27 | bylo sejmuto: 2014-03-17


OÚ - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 

vyvěšeno: 2014-02-26 | bylo sejmuto: 2014-03-14


Obecní úřad Lutín doručuje daòový řád účastníkùm řízení 

vyvěšeno: 2014-02-19 | bylo sejmuto: 2014-03-10


OÚ - Úřad práce České republiky - Veřejně prospěšné práce  

vyvěšeno: 2014-02-07 | bylo sejmuto: 2014-07-01


OÚ - 9. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v pátek 14.2.2014 v 10,00 hodin 

vyvěšeno: 2014-02-05 | bylo sejmuto: 2014-02-17


OÚ - Soudní exekutor KUDr. Milan Suchánek - Exekuční příkaz 

vyvěšeno: 2014-02-03 | bylo sejmuto: 2014-04-01


OÚ - Mikroregion KOSÍØSKO - Návrh rozpočtu Mikroregionu KOSÍØSKO na rok 2014 

vyvěšeno: 2014-01-31 | bylo sejmuto: 2014-02-17


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-01-29 | bylo sejmuto: 2014-02-14


OÚ - Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a provedení stavby - bytový dùm se startovacími byty na parc. č. 85/11, 85/2, 251/4 v k.ú. Těšetice u Olomouce 

vyvěšeno: 2014-01-27 | bylo sejmuto: 2014-02-14


OÚ - Sdružení místních samospráv - Petice za záchranu pošt na venkově 

vyvěšeno: 2014-01-24 | bylo sejmuto: 2014-04-24


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2014-01-23 | bylo sejmuto: 2014-02-10


OÚ - Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti 

vyvěšeno: 2014-01-23 | bylo sejmuto: 2014-02-27


Obec Lutín vyhlašuje Veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa správce majetku obce 

vyvěšeno: 2014-01-22 | bylo sejmuto: 2014-02-07


OÚ - Úřad práce České republiky - Změna adresy pracoviště referátu dávek pro osoby se zdravotním postižením 

vyvěšeno: 2014-01-17 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Výsledky tříkrálové sbírky, která proběhla v naší obci 11.a 12. ledna 2014 

vyvěšeno: 2014-01-16 | bylo sejmuto: 2014-02-14


OÚ - Magistrát města Olomouce - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2014-01-15 | bylo sejmuto: 2014-01-31


OÚ - Cenová kalkulace vodného a stočného na rok 2014 

vyvěšeno: 2014-01-10 | bylo sejmuto: 2014-01-27


OÚ - Magistrát města Olomouce -Oznámení o zahájení stavebního řízení 

vyvěšeno: 2014-01-09 | bylo sejmuto: 2014-01-27


OÚ - Charita Česká republika - Tříkrálová sbírka 2014 - v naší obci v Lutíně a Třebčíně proběhne 11. a 12. ledna 2014 

vyvěšeno: 2014-01-08 | bylo sejmuto: 2014-01-15


OÚ - Magistrát města Prostějova - Veřejná vyhláška - Oznámení řízení o návrhu územního plánu Prostějov 

vyvěšeno: 2014-01-06 | bylo sejmuto: 2014-01-22


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |