Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2012


|  Archivováno je 220 dokumentů | admin | 


SÚ Lutín - Rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna parc. č. 603/4 k.ú. Slatinice 

vyvěšeno: 2012-12-21 | bylo sejmuto: 2013-01-07


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí - změna využití území z orné pùdy na zahradu parc. č. 25/42 a 258/25 k.ú. Lutín 

vyvěšeno: 2012-12-21 | bylo sejmuto: 2013-01-07


Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 

vyvěšeno: 2012-12-17 | bylo sejmuto: 2013-01-25


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení - k.ú. Luběnice rozšíření sítě NNK 

vyvěšeno: 2012-12-14 | bylo sejmuto: 2012-12-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územního řízení k.ú. Hněvotín rozšíření sítě NNk 

vyvěšeno: 2012-12-14 | bylo sejmuto: 2012-12-31


SÚ Lutín - Oznámení o zajájení společného řízení k.ú. Hněvotín - rozšíření sítě NNk 

vyvěšeno: 2012-12-14 | bylo sejmuto: 2012-12-30


OZV 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraòování komunálních odpadù 

vyvěšeno: 2012-12-14 | bylo sejmuto: 2013-01-07


Pozvánka 1. zasedání OVK 

vyvěšeno: 2012-12-14 | bylo sejmuto: 2013-01-07


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení řízení RD k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-12-10 | bylo sejmuto: 2012-12-27


Ministerstvo zdravotnictví varuje občany před konzumací alkoholu neznámého pùvodu 

vyvěšeno: 2012-12-07 | bylo sejmuto: 2014-01-30


13. veřejné zasedání zastupitelstva obce 

vyvěšeno: 2012-12-05 | bylo sejmuto: 2012-12-17


Veřejně prospěšné práce-projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 

vyvěšeno: 2012-12-05 | bylo sejmuto: 2015-02-11


SÚ Lutín- Oznámení zahájení řízení kopaná studna k.ú. Luběnice parc. č. 89/56 

vyvěšeno: 2012-12-03 | bylo sejmuto: 2012-12-18


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení - kopaná studna k.ú. Třebčín parc. č. 45/17 

vyvěšeno: 2012-11-30 | bylo sejmuto: 2012-12-17


SÚ Lutín - Rozhodnutí územní rozhod. - Lázně Slatinice a.s. 

vyvěšeno: 2012-11-28 | bylo sejmuto: 2012-12-17


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/174/2193/2012 ze dne 23.11.2012 - prodejna zahradních jezírek a ryb parc.č. st. 349, 444/1 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-11-23 | bylo sejmuto: 2012-12-10


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2378/2012 ze dne 16.11.2012 

vyvěšeno: 2012-11-16 | bylo sejmuto: 2012-12-03


Hasiči informují - Nebezpečí požárù od svíček 

vyvěšeno: 2012-11-16 | bylo sejmuto: 2013-01-07


Obec Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor ul. U Parku č.p. 85, 165 Lutín 

vyvěšeno: 2012-11-14 | bylo sejmuto: 2012-11-30


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení - změny územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/85/213/2007 ze dne 29.3.2007 veř. vyhl. - č.j. SÚ/1944/2012 ZE DNE 13.11.2012 

vyvěšeno: 2012-11-14 | bylo sejmuto: 2012-11-30


Obec Lutín - přijme pracovníka na dohodu o činnosti na rozvoz obědù seniorùm 

vyvěšeno: 2012-11-12 | bylo sejmuto: 2013-01-25


KOMINICKÉ PRÁCE 

vyvěšeno: 2012-11-08 | bylo sejmuto: 2012-11-19


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí ve věci, Štěpán Domjen, r. 1976 

vyvěšeno: 2012-11-08 | bylo sejmuto: 2012-11-26


Volby prezidenta republiky - stanovení počtu členù OVK, informace o počtu a sídle OVK 

vyvěšeno: 2012-11-08 | bylo sejmuto: 2012-12-17


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2225/2012 ze dne 5. 11. 2012 

vyvěšeno: 2012-11-07 | bylo sejmuto: 2012-11-23


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, které se uskuteční 13. 11. 2012 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2012-11-05 | bylo sejmuto: 2012-11-15


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/168/1936/2012 ze dne 31. 10. 2012 Těšetice - přeložka přivaděče DN150 Těšetice - Rataje na parc.č. 364, 427/9, 351/2 v k. ú. Těšetice 

vyvěšeno: 2012-11-01 | bylo sejmuto: 2012-11-19


Pozvánka na valnou hromadu - Honební společenství Slatinice ze své členy na výroční valnou hromadu dne 17. 11. 2012 

vyvěšeno: 2012-10-31 | bylo sejmuto: 2012-11-19


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/165/2005/2012 ze dne 29. 10. 2012 - Multifunkční hřiště - osvětlení parc.č. 251/1, 251/8, st. 162 v k. ú. Těšetice u Olomouce 

vyvěšeno: 2012-10-30 | bylo sejmuto: 2012-11-15


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/161/1904/2012 ze dne 24.10.2012 - "Lutín, U Kapličky, Začal - OC_4127, vNV, NNv" 

vyvěšeno: 2012-10-26 | bylo sejmuto: 2012-11-12


Nařízení Státní veterinární správy - č.j. SVS/2012/027623-M - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu 

vyvěšeno: 2012-10-25 | bylo sejmuto: 2012-11-12


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/162/1678/2012 ze dne 24. 10. 2012  

vyvěšeno: 2012-10-25 | bylo sejmuto: 2012-11-12


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/157/1336/2012 ze dne 23. 10. 2012 - RD, garáže na parc.č. 976/8 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-10-24 | bylo sejmuto: 2012-11-09


Hasiči informují - Nebezpečí v topné sezóně 

vyvěšeno: 2012-10-24 | bylo sejmuto: 2013-05-03


SÚ Lutín - Rozhodnutí o umkístění stavby - hospodářského objektu na pozemku parc.č.st.p. 93 a 31 v k.ú. Ústín - č.j. SÚ/156/1666/2012 ze dne 22.10.2012 

vyvěšeno: 2012-10-23 | bylo sejmuto: 2012-11-08


SÚ Lutín - Oznámení zahájení změny územ. rozhodnutí a změny stavby před konončením - pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2086/2012 ze dne 22.10.2012 

vyvěšeno: 2012-10-22 | bylo sejmuto: 2012-11-07


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Štěpán Domjen, r. 1976, - Oznámení o zahájení správního řízení č.j. OÚ/EO/2263/2012/Se - veř. vyhl. 

vyvěšeno: 2012-10-19 | bylo sejmuto: 2012-11-05


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Štěpán Domjen, r. 1976, - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2012-10-19 | bylo sejmuto: 2012-11-05


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/153/2006/2012 ze dne 16.10.2012 

vyvěšeno: 2012-10-17 | bylo sejmuto: 2012-11-02


Výsledky hlasování v obci Lutín - okrsek č. 1 - 4 pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 12. - 13. 10. 2012 

vyvěšeno: 2012-10-13 | bylo sejmuto: 2012-11-26


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení - SÚ/2193/2012 ze dne 10.10.2012 

vyvěšeno: 2012-10-11 | bylo sejmuto: 2012-10-29


Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, JUDr. Jan Grosam - dražební vyhláška č.j. 025 Ex 18470/10-34 - elektronická dražba, povinný David Skopal, Lutín, Na Sídlišti 208 

vyvěšeno: 2012-10-11 | bylo sejmuto: 2012-12-14


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/150/1796/2012 ze dne 8. 10. 2012 

vyvěšeno: 2012-10-09 | bylo sejmuto: 2012-10-25


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/143/1739/2012 ze dne 2.10.2012 

vyvěšeno: 2012-10-05 | bylo sejmuto: 2012-10-22


Nařízení vlády 317/2012 ze dne 26.9.2012, kterým se stanoví formulář dokladu o pùvodu některých druhù lihu, destilátu a některých druhù lihovin 

vyvěšeno: 2012-10-02 | bylo sejmuto: 2013-01-25


Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření MZDR 33888/2012 ze dne 27. 9. 2012 

vyvěšeno: 2012-10-02 | bylo sejmuto: 2013-01-25


Poskytnutí příspěvku JSDH podle "Pravidel 2012 – 2. kolo" 

vyvěšeno: 2012-10-01 | bylo sejmuto: 2012-10-30


Starosta obce Lutín - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajù, které se konají ve dnech 12. - 13. 10. 2012 

vyvěšeno: 2012-09-26 | bylo sejmuto: 2012-10-15


Exekutorský úřad Brno - venkov - Dražební vyhláška 107 EX 725/09-101 ze dne 13 

vyvěšeno: 2012-09-25 | bylo sejmuto: 2012-10-26


ČEZ Distribuce, a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2012-09-25 | bylo sejmuto: 2012-12-14


Ministerstvo zdravotnictví ČR - mimořádné opatření č.j. MZDR 32764/2012 ze dne 20.9.2012 

vyvěšeno: 2012-09-21 | bylo sejmuto: 2012-10-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1936/2012 ze dne 20. 9. 2012 

vyvěšeno: 2012-09-21 | bylo sejmuto: 2012-10-08


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2005/2012 ze dne 19.9.2012 

vyvěšeno: 2012-09-20 | bylo sejmuto: 2012-10-08


Hasiči informují - nebezpečí při kouření! 

vyvěšeno: 2012-09-20 | bylo sejmuto: 2013-01-25


Ministerstvo zdravotnictví ČR - mimořádné opatření - zákaz nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu ethanolu od 20% objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu 

vyvěšeno: 2012-09-19 | bylo sejmuto: 2012-10-02


Starosta obce Luběnice - vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky školy na dobu určitou 6 let - Mateřská škola Luběnice - příspěvková organizace 

vyvěšeno: 2012-09-18 | bylo sejmuto: 2012-10-19


Celní úřad Olomouc - Oznamovací povinnost pořadatelù veřejnosti přístupných akcí 

vyvěšeno: 2012-09-14 | bylo sejmuto: 2012-12-17


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Gustav Oláh, roč. 1974 - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2012-09-13 | bylo sejmuto: 2012-10-02


26. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, pátek 21. 9. 2012 

vyvěšeno: 2012-09-12 | bylo sejmuto: 2012-09-24


Obec Lutín - Záměr - na prodej částí pozemku parc.č. 184/7 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2012-09-12 | bylo sejmuto: 2012-09-27


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2006/2012 ze dne 10. 9. 2012 

vyvěšeno: 2012-09-10 | bylo sejmuto: 2012-09-26


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1904/2012 ze dne 10.9.2012 - "Lutín, U Kapličky, Začal-OC_4127, VNV, NNv" 

vyvěšeno: 2012-09-10 | bylo sejmuto: 2012-09-26


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby "Lutín - výstavba chodníku ul. U Kapličky" SÚ/134/784/2012 ze dne 30.8.2012 

vyvěšeno: 2012-09-03 | bylo sejmuto: 2012-09-19


SÚ Lutín - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územ. řízení - Územní rozhodnutí - SÚ/1862/2012 ze dne 31.8.2012 

vyvěšeno: 2012-09-03 | bylo sejmuto: 2012-09-19


Oznámení zaháj. územního řízení k.ú. Hněvotín parc. č. 993/96 kopaná studna 

vyvěšeno: 2012-08-31 | bylo sejmuto: 2012-09-17


Výzva k podání vyjádření k odvolání parc. č. 993/72 k.ú. Hněvotín - oplocení 

vyvěšeno: 2012-08-31 | bylo sejmuto: 2012-09-17


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/131/1608/2012 ze dne 23.8.2012 - rozhodnutí o umístění stavby kopané studny na pozemku parc. č. 258/43 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1739/2012 ze dne 22. 8. 2012 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení, Gustav Oláh, r. 1974 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, - Usnesení o ustanovení opatrovníka, Gustav Oláh, r. 1974 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzvu účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm řízení - Gustav Oláh, r. 1974 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka, Dušan Navařík, r. 1956 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Oznámení o zahájení správního řízení , Dušan Navařík, r. 1956 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


OÚ Lutín, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzvu účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí, Dušan Navařík, r. 1956 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 5.9. 2012 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2012-08-22 | bylo sejmuto: 2012-09-06


TS města Olomouce - Sběrová sobota 27. 10. 2012 - nebezpečný a objemný odpad 

vyvěšeno: 2012-08-22 | bylo sejmuto: 2012-10-29


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání SÚ/1666/2012 ze dne 20.8.2012 

vyvěšeno: 2012-08-21 | bylo sejmuto: 2012-09-06


ČEZ Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 20. 9. 2012 od 7:00 do 15:00 hod. - část Třebčín 

vyvěšeno: 2012-08-20 | bylo sejmuto: 2012-09-21


OÚ Lutín - Volby do zastupitelstev krajù - Informace o počtu a sídle okrskových volebních komisí 

vyvěšeno: 2012-08-17 | bylo sejmuto: 2012-09-03


Volby do zastupitelstev krajù 

vyvěšeno: 2012-08-13 | bylo sejmuto: 2012-08-29


Obec Lutín - Záměr - na prodej dvou částí pozemku parcelní číslo 189/3 v k. ú. Lutín, o velikosti vždy cca 8,5 m2 

vyvěšeno: 2012-08-10 | bylo sejmuto: 2012-08-27


PF ČR - Nabídka pozemkù určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 

vyvěšeno: 2012-08-10 | bylo sejmuto: 2012-09-11


Obecní knihovna v Lutíně - pùjčovní doba v srpnu 

vyvěšeno: 2012-08-07 | bylo sejmuto: 2012-09-03


Hasiči informují - Nebezpečí při žòových pracích 

vyvěšeno: 2012-08-07 | bylo sejmuto: 2012-09-10


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/126/1121/2012 ze dne 3.8.2012 

vyvěšeno: 2012-08-06 | bylo sejmuto: 2012-08-22


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/124/1400/2012 ze dne 2.8.2012 - přístřešek osobních vozidel na parc. č. 183/2 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-08-03 | bylo sejmuto: 2012-08-20


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/121/626/2012 ze dne 30.7.2012 

vyvěšeno: 2012-08-01 | bylo sejmuto: 2012-08-17


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1678/2012 ze dne 31.7.2012 

vyvěšeno: 2012-08-01 | bylo sejmuto: 2012-08-17


SÚ Lutín - Stavební povolení SÚ/120/1254/2012 ze dne 27.7.2012 

vyvěšeno: 2012-07-30 | bylo sejmuto: 2012-08-15


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/118/1269/2012 ze dne 25.7.2012 

vyvěšeno: 2012-07-27 | bylo sejmuto: 2012-08-13


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení veř. vyhláškou a opakované pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1336/2012 - op. ze dne 25.7.2012 

vyvěšeno: 2012-07-26 | bylo sejmuto: 2012-08-13


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/117/1318/2012 ze dne 25.7.2012 - kryté stání pro osobní auta na pozemcích parc. č. st. 71 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2012-07-26 | bylo sejmuto: 2012-08-13


Magistrát města Prostějova - Veřejná vyhláška SpZn: SÚ/1045/2012-Ing.Do ze dne 20. 7. 2012 - Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územ. plánu Čelechovice na Hané 

vyvěšeno: 2012-07-26 | bylo sejmuto: 2012-08-27


Hasiči informují - prázdninová nebezpečí 

vyvěšeno: 2012-07-24 | bylo sejmuto: 2012-09-10


ČEZ Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, obec Lutín, část Třebčín dne 29.8.2012 

vyvěšeno: 2012-07-24 | bylo sejmuto: 2012-09-11


Statu. město Olomouc - veř. vyhláška SMOL/108319/2012/MPO/VS/UVI z 18. 7. 2012 - Zdeněk Bednárek, r. 1946 

vyvěšeno: 2012-07-23 | bylo sejmuto: 2012-08-08


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1608/2012 ze dne 17. 7. 2012 

vyvěšeno: 2012-07-18 | bylo sejmuto: 2012-08-02


Exekutorský úřad Plzeò - město Radyòská 9, Pltzeò - Usnesení o nařízení dražby 106 EX 4092/10-120 ze dne 8.6.2012 

vyvěšeno: 2012-07-16 | bylo sejmuto: 2012-10-15


Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána - Usnesení 103 Ex 39998/11-29 z 11. 7. 2012 - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, Josef Švanda, Třebčín 54 

vyvěšeno: 2012-07-13 | bylo sejmuto: 2012-07-23


Městský úřad Litovel, Obecní živnostenský úřad - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Sedláček, r. 1970 

vyvěšeno: 2012-07-13 | bylo sejmuto: 2012-10-15


Nařízení KVS Olomouckého kraje - o zrušení částí některých vymezených ochranných pásem v souvislosti s mimořádnými veteriánárními opatřeními proti nebezpečné nákaze - moru včelího plodu 

vyvěšeno: 2012-07-11 | bylo sejmuto: 2012-07-27


ARKO Technology, a.s. Brno - Oznámení - fakturace vodného a stočného 2x ročně 

vyvěšeno: 2012-07-11 | bylo sejmuto: 2012-08-13


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o umístění stavby kanalizace v obci Luběnice 

vyvěšeno: 2012-07-05 | bylo sejmuto: 2012-07-23


SÚ Lutín - územní rozhodnutí o umístění oplocení parc. č. 993/72 k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-07-03 | bylo sejmuto: 2012-07-19


S/, /, Ú Lutín - Rozhodnutí o povol. stavby RD v k.ú. Hněvotín, parc. č.  

vyvěšeno: 2012-07-02 | bylo sejmuto: 2012-07-18


SÚ Lutín - oznámení zahájení společ. územního řízení a staveb. řízení , přístř. pro osobní auto parc. č. 183/ v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-06-29 | bylo sejmuto: 2012-07-16


Obecní knihovna Lutín - ve dnech 9. 7. - 13. 7. 2012 zavřeno z dùvodu dovolené 

vyvěšeno: 2012-06-28 | bylo sejmuto: 2012-07-16


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/106/1163/2012 ze dne 27. 6. 2012 

vyvěšeno: 2012-06-28 | bylo sejmuto: 2012-07-16


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/104/1154/2012 ze dne 27. 6. 2012 

vyvěšeno: 2012-06-28 | bylo sejmuto: 2012-07-16


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení územ. a stavebního řízení stavba RD v k.ú. Těšetice 

vyvěšeno: 2012-06-22 | bylo sejmuto: 2012-07-09


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společného územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1318/2012 ze dne 15. 6. 2012 

vyvěšeno: 2012-06-18 | bylo sejmuto: 2012-07-04


SÚ Lutín - Oznámení zahájení staveb. řízení - SÚ/1254/2012 ze dne 7. 6. 2012 

vyvěšeno: 2012-06-08 | bylo sejmuto: 2012-06-25


Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, JUDr. Jan Grosam - Exekuční příkaz č.j. 025 Ex 18470/10-11 ze dne 7. 5. 2011 

vyvěšeno: 2012-06-08 | bylo sejmuto: 2012-06-25


Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky na dobu určitou 6 let Základní škola a Mateřská škola Slatinice s předpokládaným nástupem k 1. září 2012 

vyvěšeno: 2012-06-06 | bylo sejmuto: 2012-07-18


Exekutorský úřad Brno - venkov, Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání č.j.: 137 Ex 1772/09-221, ev.č. opr.M-0807/1885 z 5.6.2012  

vyvěšeno: 2012-06-06 | bylo sejmuto: 2012-10-15


SÚ Lutín - SÚ/626/2012 ze dne 18. 5. 2012 

vyvěšeno: 2012-06-01 | bylo sejmuto: 2012-06-18


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1269/2012 ze dne 31. 5. 2012 

vyvěšeno: 2012-06-01 | bylo sejmuto: 2012-06-18


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, dne 6. 6. 2012 v 18.00 hod. v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2012-05-29 | bylo sejmuto: 2012-06-08


Obec Lutín - Záměr na pronájem části pozemkù parcelní číslo 189/3 v k. ú. Lutín  

vyvěšeno: 2012-05-24 | bylo sejmuto: 2012-06-11


Obec Lutín - Záměr na pronájem části nemovitosti (nebytových prostor) v Třebčíně, č.p. 13 

vyvěšeno: 2012-05-24 | bylo sejmuto: 2012-06-11


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1121/2012 ze dne 22. 5. 2012 

vyvěšeno: 2012-05-23 | bylo sejmuto: 2012-06-08


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1143/2012 

vyvěšeno: 2012-05-23 | bylo sejmuto: 2012-06-08


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společného územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1163/2012 ze dne 23. 5. 2012 

vyvěšeno: 2012-05-23 | bylo sejmuto: 2012-06-08


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/87/827/2012 ze dne 23.5.2012 Hněvotín, K Lutínu - nové NNk na parc. č. 938/2, 936, 1032/2, 1032/1, 1032/3, st. 279, 1136 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-05-23 | bylo sejmuto: 2012-06-08


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1154/2012 ze dne 21.5.2012 

vyvěšeno: 2012-05-22 | bylo sejmuto: 2012-06-07


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, SÚ/784/2012 ze dne 18. 5. 2012 "Lutín - výstavba chodníku ul. U Kapličky" 

vyvěšeno: 2012-05-21 | bylo sejmuto: 2012-06-06


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. SÚ/84/858/2012 ze dne 18. 5. 2012 - rozhodnutí o umístění stavby - kopaná studna na pozemku parc. č. 993/71 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-05-21 | bylo sejmuto: 2012-06-06


ČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny, 7.6.2012 od 7.30 do 18.00 hod. v obci Lutín 

vyvěšeno: 2012-05-21 | bylo sejmuto: 2012-06-08


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/83/745/2012 ze dne 17. 5. 2012 

vyvěšeno: 2012-05-18 | bylo sejmuto: 2012-06-04


MŽP - Posuzování vlivù na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonù, ve znění pozdějších předpisù - zahájení zjiš 

vyvěšeno: 2012-05-18 | bylo sejmuto: 2012-06-18


Hasiči informují - nebezpečí proměnlivosti počasí 

vyvěšeno: 2012-05-18 | bylo sejmuto: 2012-09-10


SÚ Lutín - Rozhodnutí č.j. SÚ/82/2400/2011/2012 ze dne 16. 5. 2012 

vyvěšeno: 2012-05-17 | bylo sejmuto: 2012-06-04


Záměr na pronájem nebytových prostor 

vyvěšeno: 2012-05-17 | bylo sejmuto: 2012-06-04


SÚ Lutín - územní rozhodnutí - zamítnutí dělení pozemku na k.ú. Hněvotín parc.č. 187/1 

vyvěšeno: 2012-05-10 | bylo sejmuto: 2012-05-28


SÚ Lutín - oznámení o zahájení územ. a staveb. řízení - stavba RD v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-05-10 | bylo sejmuto: 2012-05-28


SÚ Lutín - vyrozumění veřej. vyhláškou, osazení části plotu k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-05-07 | bylo sejmuto: 2012-05-23


Exekutorský úřad Ostrava - Usnesení č.j. 069 EX 399/08-69 - dražební vyhláška, Josef Švanda, Třebčín 54 

vyvěšeno: 2012-05-02 | bylo sejmuto: 2012-06-22


Exekutorský úřad Ostrava - Usnesení č.j. 069 EX 399/08-68 - dražební vyhláška, Josef Švanda, Třebčín 54 

vyvěšeno: 2012-05-02 | bylo sejmuto: 2012-06-22


ZD Senice na Hané - oznámení o aplikaci Nurelle D v porostech máku .... 

vyvěšeno: 2012-04-27 | bylo sejmuto: 2012-05-29


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení SÚ/725/2012 ze dne 24.4.2012 

vyvěšeno: 2012-04-25 | bylo sejmuto: 2012-05-11


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/66/2371/2011/2012 ze dne 24.4. 2012 

vyvěšeno: 2012-04-25 | bylo sejmuto: 2012-05-11


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení SÚ/726/2012 ze dne 24.4.2012 

vyvěšeno: 2012-04-25 | bylo sejmuto: 2012-05-11


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, č.j. SÚ/724/2012 ze dne 24.4.2012 

vyvěšeno: 2012-04-25 | bylo sejmuto: 2012-05-11


Poskytnutí příspěvku na opravu vozidla CAS 25 JSDH 

vyvěšeno: 2012-04-25 | bylo sejmuto: 2012-05-25


Okresní soud Olomouc - Dražební vyhláška č.j. 44 E 654/2011 - 27 ze dne 23. 4. 2012, povinný David Skopal, Třebčín 218 

vyvěšeno: 2012-04-24 | bylo sejmuto: 2012-05-17


Okresní soud Olomouc - Dražební vyhláška č.j. 43 E 999/2010 - 56 ze dne 23.4.2012, povinný David Skopal, Třebčín 218 

vyvěšeno: 2012-04-24 | bylo sejmuto: 2012-05-17


Statutární město Olomouc, Městská policie Olomouc - veř. vyhláška - oznámení o uložení písemnosti, Petr Elšík, roč. 1991 

vyvěšeno: 2012-04-20 | bylo sejmuto: 2012-05-07


24. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, 27. 4. 2012 - 10.00 hod. 

vyvěšeno: 2012-04-19 | bylo sejmuto: 2012-04-30


HZS Olomouckého kraje - Hasiči informují - Nebezpečí při pálení čarodějnic 

vyvěšeno: 2012-04-18 | bylo sejmuto: 2012-05-17


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/63/546/2012 ze dne 16. 4. 2012 

vyvěšeno: 2012-04-16 | bylo sejmuto: 2012-05-02


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/59/2390/2012 ze dne 10.4.2012 

vyvěšeno: 2012-04-13 | bylo sejmuto: 2012-05-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/827/2012 ze dne 13.4.2012 

vyvěšeno: 2012-04-13 | bylo sejmuto: 2012-05-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/858/2012 ze dne 11. 4. 2012 

vyvěšeno: 2012-04-12 | bylo sejmuto: 2012-04-30


Kominík - 11. a 14. 5. 2012 v obci Lutín 

vyvěšeno: 2012-04-12 | bylo sejmuto: 2012-05-11


SÚ Lutín - Rozhodnutí o místění stavby - studna k.ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2012-04-06 | bylo sejmuto: 2012-04-23


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání č.j. SÚ/745/2012 z 3. 4. 2012 

vyvěšeno: 2012-04-04 | bylo sejmuto: 2012-04-20


Poplatky za komunální odpad na rok 2012 

vyvěšeno: 2012-04-04 | bylo sejmuto: 2012-06-11


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společného územ. řízení a stavebního řízení SÚ/2400/2011/2012 ze dne 23.3.2012 

vyvěšeno: 2012-03-26 | bylo sejmuto: 2012-04-11


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/46/120/2012 ze dne 22.3.2012 

vyvěšeno: 2012-03-23 | bylo sejmuto: 2012-04-10


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/45/228/2012 ze dne 16.3.2012 

vyvěšeno: 2012-03-22 | bylo sejmuto: 2012-04-10


Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 

vyvěšeno: 2012-03-22 | bylo sejmuto: 2012-04-07


Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2012 

vyvěšeno: 2012-03-21 | bylo sejmuto: 2012-04-05


Závěrečný účet SOSM za rok 2011 

vyvěšeno: 2012-03-21 | bylo sejmuto: 2012-04-05


KÚOk - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2011 

vyvěšeno: 2012-03-21 | bylo sejmuto: 2012-04-05


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/44/217/2012 ze dne 16.3.2012 

vyvěšeno: 2012-03-19 | bylo sejmuto: 2012-04-04


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/41/2455/2011/2012 ze dne 14. 3. 2012 - garáž pro dva osobní automobily vč. zpevněné plochy a vsakovací nádrže na pozemku p.č. 533 v k. ú. Ústín 

vyvěšeno: 2012-03-16 | bylo sejmuto: 2012-04-02


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/42/2202/2011/2012, změna druhu pozemku orná pùda na zahradu o výměře 1254 m2 na parc. č. 487/2 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-03-16 | bylo sejmuto: 2012-04-02


Státní veterinární správa - Nařízení mimořádných veterinárních opatření proti nebezpečné nákaze - varroze včel v chovech včel v katastrálních územích obcí Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2012-03-16 | bylo sejmuto: 2012-04-02


Hasiči informují - nebezpečí při vypalování trávy 

vyvěšeno: 2012-03-15 | bylo sejmuto: 2012-05-18


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, které se uskuteční 21.3.2012 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2012-03-14 | bylo sejmuto: 2012-03-22


SÚ Lutín - Vyrozumění o změně záměru podaného žadatelem a o nových podkladech - veř. vyhl. SÚ/2371/2011/2012 ze dne 12.3.2012 

vyvěšeno: 2012-03-13 | bylo sejmuto: 2012-03-29


Oznámení SÚ o zahájení územního řízení - vrtaná studna k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-03-09 | bylo sejmuto: 2012-03-26


Rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 2012 

vyvěšeno: 2012-03-09 | bylo sejmuto: 2012-03-26


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o změně územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/79/336/2010 ze dne 7. 4. 2010 

vyvěšeno: 2012-03-08 | bylo sejmuto: 2012-03-26


Městský úřad Prostějov - veř. vyhláška PVMU 24808/2012 61 ze dne 29.2.2012 - projednání návrhu zadání územního plánu Olšany u Prostějova 

vyvěšeno: 2012-03-07 | bylo sejmuto: 2012-04-12


MM Olomouce, odbor agendy řidičù a motorových vozidel - Veřejná vyhláška - "Oznámení o dosažení celkového počtu 12 bodù" - Petr Radoslav, r. 1956 

vyvěšeno: 2012-03-06 | bylo sejmuto: 2012-03-22


Návrh rozpočtu obce Lutín na rok 2012 

vyvěšeno: 2012-03-05 | bylo sejmuto: 2012-03-21


Závěrečný účet obce Lutín za rok 2011, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2011 

vyvěšeno: 2012-03-05 | bylo sejmuto: 2012-03-21


Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion KOSÍØSKO 2011 

vyvěšeno: 2012-03-05 | bylo sejmuto: 2012-03-21


SÚ Lutín - Uvědomění účastníka řízení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou SÚ/482/2012 ze dne 29.2.2012 

vyvěšeno: 2012-03-01 | bylo sejmuto: 2012-03-19


ČSÚ - Životní podmínky 2012 - výběrové šetření v domácnostech 

vyvěšeno: 2012-02-29 | bylo sejmuto: 2012-05-14


SÚ Lutín - zahájení územ. řízení dělení pozemku parc. č. 187/1 k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-02-28 | bylo sejmuto: 2012-03-15


SÚ Lutín - pozvánka k jednání oplocení parcely č. 993/72 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-02-27 | bylo sejmuto: 2012-03-14


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/25/2497/2011/2012 ze dne 22.2.2012 

vyvěšeno: 2012-02-24 | bylo sejmuto: 2012-03-12


České dráhy a.s., Regionální správa majetku Olomouc - Výběrové řízení - nabízejí k pronájmu nebytové prostory v železniční stanici Třebčín - sklad. 

vyvěšeno: 2012-02-23 | bylo sejmuto: 2012-03-30


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2390/2011/2012 ze dne 21. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-22 | bylo sejmuto: 2012-03-19


Návrh programu 23. veřejného zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 24. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-16 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Onámení o přerušení dodávky elektřiny - Třebčín, 1. 3. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-16 | bylo sejmuto: 2012-03-02


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/21/87/2012 z 15. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-16 | bylo sejmuto: 2012-03-05


OÚ Lutín - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011 

vyvěšeno: 2012-02-16 | bylo sejmuto: 2012-03-05


Okresní soud Olomouc - Dražební vyhláška č.j. 43 E 999/2010-43 ze dne 13.2.2012 

vyvěšeno: 2012-02-16 | bylo sejmuto: 2012-03-16


Okresní soud Olomouc - Dražební vyhláška č.j. 44 E 654/2011 - 19 ze dne 13.2.2012 

vyvěšeno: 2012-02-16 | bylo sejmuto: 2012-03-16


VZP ČR - veř. vyhláška - vydání nedoručené písemnosti, týkající se daòové exekuce , Zdeněk Bednárek, r. 1946 

vyvěšeno: 2012-02-15 | bylo sejmuto: 2012-03-02


Exekutorský úřad Olomouc - Usnesení - dražební vyhláška 045 WX 1316/06-142 z 30.1.2012 

vyvěšeno: 2012-02-14 | bylo sejmuto: 2012-04-04


HZS Olomouckého kraje - Informace - požární prevence 

vyvěšeno: 2012-02-14 | bylo sejmuto: 2012-05-18


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení - změny územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/137/1441/2011 ze dne 12.8.2011 a staveb. řízení - SÚ/228/2012 ze dne 9. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-13 | bylo sejmuto: 2012-02-29


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební bvyhláška o oznámení dražebního roku 103 Ex 22545/09-31 ze dne 9. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-13 | bylo sejmuto: 2012-03-19


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/2202/2011/2012 ze dne 8. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-09 | bylo sejmuto: 2012-02-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/120/2012 ze dne 8. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-08 | bylo sejmuto: 2012-02-24


Upozornění - splatnost poplatek ze psù - do 15. února 

vyvěšeno: 2012-02-07 | bylo sejmuto: 2012-03-19


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2371/2011/2012 ze dne 2. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-06 | bylo sejmuto: 2012-02-22


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení - změny územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/79/336/2010 ze dne 7. 4. 2010 veř. vyhláškou - SÚ/477/2011/2012 ze dne 3. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-06 | bylo sejmuto: 2012-02-22


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/217/2012 ze dne 2. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-03 | bylo sejmuto: 2012-02-20


Obec Lutín - Záměr - pronájem části nemovitosti Třebčín č.p. 13 

vyvěšeno: 2012-02-02 | bylo sejmuto: 2012-02-20


HZS Olomouckého kraje - Hasiči informují - Nebezpečí v zimním období 

vyvěšeno: 2012-02-01 | bylo sejmuto: 2012-05-18


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - David Dvorský, r. 1972 - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2012-01-24 | bylo sejmuto: 2012-02-09


Městský úřad Litovel - veř. vyhláška - výzva k vyzvednutí písemnosti, Petr Sedláček, r. 1970, č.j. VNI 25/2011 ze dne 18. 1. 2012 

vyvěšeno: 2012-01-23 | bylo sejmuto: 2012-02-08


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/193/1903/2011 

vyvěšeno: 2012-01-20 | bylo sejmuto: 2012-02-06


Statutární město Olomouc - veř. vyhláška č.j. SMOL/011467/2012/MPO/VS/UVI z 18. 1. 2012 - Oznámení o uložení písemnosti Veronice Hrbkové, nar. 1981 

vyvěšeno: 2012-01-19 | bylo sejmuto: 2012-02-06


Obec Lutín - Záměr - pronájem nebytových prostor ul. U Parku č.p. 85, 165 Lutín, vč. pozemkù pod objekty 

vyvěšeno: 2012-01-17 | bylo sejmuto: 2012-02-02


SÚ Lutín - oznámení o zahájení úz. řízení - prosloužení plynovodu 

vyvěšeno: 2012-01-17 | bylo sejmuto: 2012-02-02


Výsledky Tříkrálové sbírky 2012 

vyvěšeno: 2012-01-16 | bylo sejmuto: 2012-02-01


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, David Dvorský, r. 1972 - Výzvu účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí 

vyvěšeno: 2012-01-13 | bylo sejmuto: 2012-01-30


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení - veř. vyhláškou SÚ/87/2012 ze dne 11. 1. 2012 

vyvěšeno: 2012-01-12 | bylo sejmuto: 2012-01-30


Obec Lutín - Cenová kalkulace vodného a stočného na 2012 

vyvěšeno: 2012-01-12 | bylo sejmuto: 2012-02-20


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení 103 Ex 02528/04-108 ze dne 11. 1. 2012 - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2012-01-12 | bylo sejmuto: 2012-03-19


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2455/2011/2012 z 4. 1. 2012 

vyvěšeno: 2012-01-06 | bylo sejmuto: 2012-01-23


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Jaromír Zavadil, r. 1961 - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2012-01-06 | bylo sejmuto: 2012-01-23


OÚ Lutín - Pravidla pro přidělení vyhrazených parkovacích míst na sídlišti v Lutíně 

vyvěšeno: 2012-01-03 | bylo sejmuto: 2012-02-01


Záměr Obce Lutín - Vyhrazená parkovací místa v Lutíně na sídlišti 

vyvěšeno: 2012-01-03 | bylo sejmuto: 2012-02-01


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2012


|  Archivováno je 220 dokumentů | admin | 


SÚ Lutín - Rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna parc. č. 603/4 k.ú. Slatinice 

vyvěšeno: 2012-12-21 | bylo sejmuto: 2013-01-07


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí - změna využití území z orné pùdy na zahradu parc. č. 25/42 a 258/25 k.ú. Lutín 

vyvěšeno: 2012-12-21 | bylo sejmuto: 2013-01-07


Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 

vyvěšeno: 2012-12-17 | bylo sejmuto: 2013-01-25


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení - k.ú. Luběnice rozšíření sítě NNK 

vyvěšeno: 2012-12-14 | bylo sejmuto: 2012-12-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územního řízení k.ú. Hněvotín rozšíření sítě NNk 

vyvěšeno: 2012-12-14 | bylo sejmuto: 2012-12-31


SÚ Lutín - Oznámení o zajájení společného řízení k.ú. Hněvotín - rozšíření sítě NNk 

vyvěšeno: 2012-12-14 | bylo sejmuto: 2012-12-30


OZV 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraòování komunálních odpadù 

vyvěšeno: 2012-12-14 | bylo sejmuto: 2013-01-07


Pozvánka 1. zasedání OVK 

vyvěšeno: 2012-12-14 | bylo sejmuto: 2013-01-07


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení řízení RD k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-12-10 | bylo sejmuto: 2012-12-27


Ministerstvo zdravotnictví varuje občany před konzumací alkoholu neznámého pùvodu 

vyvěšeno: 2012-12-07 | bylo sejmuto: 2014-01-30


13. veřejné zasedání zastupitelstva obce 

vyvěšeno: 2012-12-05 | bylo sejmuto: 2012-12-17


Veřejně prospěšné práce-projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 

vyvěšeno: 2012-12-05 | bylo sejmuto: 2015-02-11


SÚ Lutín- Oznámení zahájení řízení kopaná studna k.ú. Luběnice parc. č. 89/56 

vyvěšeno: 2012-12-03 | bylo sejmuto: 2012-12-18


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení - kopaná studna k.ú. Třebčín parc. č. 45/17 

vyvěšeno: 2012-11-30 | bylo sejmuto: 2012-12-17


SÚ Lutín - Rozhodnutí územní rozhod. - Lázně Slatinice a.s. 

vyvěšeno: 2012-11-28 | bylo sejmuto: 2012-12-17


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/174/2193/2012 ze dne 23.11.2012 - prodejna zahradních jezírek a ryb parc.č. st. 349, 444/1 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-11-23 | bylo sejmuto: 2012-12-10


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2378/2012 ze dne 16.11.2012 

vyvěšeno: 2012-11-16 | bylo sejmuto: 2012-12-03


Hasiči informují - Nebezpečí požárù od svíček 

vyvěšeno: 2012-11-16 | bylo sejmuto: 2013-01-07


Obec Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor ul. U Parku č.p. 85, 165 Lutín 

vyvěšeno: 2012-11-14 | bylo sejmuto: 2012-11-30


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení - změny územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/85/213/2007 ze dne 29.3.2007 veř. vyhl. - č.j. SÚ/1944/2012 ZE DNE 13.11.2012 

vyvěšeno: 2012-11-14 | bylo sejmuto: 2012-11-30


Obec Lutín - přijme pracovníka na dohodu o činnosti na rozvoz obědù seniorùm 

vyvěšeno: 2012-11-12 | bylo sejmuto: 2013-01-25


KOMINICKÉ PRÁCE 

vyvěšeno: 2012-11-08 | bylo sejmuto: 2012-11-19


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí ve věci, Štěpán Domjen, r. 1976 

vyvěšeno: 2012-11-08 | bylo sejmuto: 2012-11-26


Volby prezidenta republiky - stanovení počtu členù OVK, informace o počtu a sídle OVK 

vyvěšeno: 2012-11-08 | bylo sejmuto: 2012-12-17


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2225/2012 ze dne 5. 11. 2012 

vyvěšeno: 2012-11-07 | bylo sejmuto: 2012-11-23


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, které se uskuteční 13. 11. 2012 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2012-11-05 | bylo sejmuto: 2012-11-15


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/168/1936/2012 ze dne 31. 10. 2012 Těšetice - přeložka přivaděče DN150 Těšetice - Rataje na parc.č. 364, 427/9, 351/2 v k. ú. Těšetice 

vyvěšeno: 2012-11-01 | bylo sejmuto: 2012-11-19


Pozvánka na valnou hromadu - Honební společenství Slatinice ze své členy na výroční valnou hromadu dne 17. 11. 2012 

vyvěšeno: 2012-10-31 | bylo sejmuto: 2012-11-19


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/165/2005/2012 ze dne 29. 10. 2012 - Multifunkční hřiště - osvětlení parc.č. 251/1, 251/8, st. 162 v k. ú. Těšetice u Olomouce 

vyvěšeno: 2012-10-30 | bylo sejmuto: 2012-11-15


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/161/1904/2012 ze dne 24.10.2012 - "Lutín, U Kapličky, Začal - OC_4127, vNV, NNv" 

vyvěšeno: 2012-10-26 | bylo sejmuto: 2012-11-12


Nařízení Státní veterinární správy - č.j. SVS/2012/027623-M - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu 

vyvěšeno: 2012-10-25 | bylo sejmuto: 2012-11-12


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/162/1678/2012 ze dne 24. 10. 2012  

vyvěšeno: 2012-10-25 | bylo sejmuto: 2012-11-12


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/157/1336/2012 ze dne 23. 10. 2012 - RD, garáže na parc.č. 976/8 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-10-24 | bylo sejmuto: 2012-11-09


Hasiči informují - Nebezpečí v topné sezóně 

vyvěšeno: 2012-10-24 | bylo sejmuto: 2013-05-03


SÚ Lutín - Rozhodnutí o umkístění stavby - hospodářského objektu na pozemku parc.č.st.p. 93 a 31 v k.ú. Ústín - č.j. SÚ/156/1666/2012 ze dne 22.10.2012 

vyvěšeno: 2012-10-23 | bylo sejmuto: 2012-11-08


SÚ Lutín - Oznámení zahájení změny územ. rozhodnutí a změny stavby před konončením - pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2086/2012 ze dne 22.10.2012 

vyvěšeno: 2012-10-22 | bylo sejmuto: 2012-11-07


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Štěpán Domjen, r. 1976, - Oznámení o zahájení správního řízení č.j. OÚ/EO/2263/2012/Se - veř. vyhl. 

vyvěšeno: 2012-10-19 | bylo sejmuto: 2012-11-05


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Štěpán Domjen, r. 1976, - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2012-10-19 | bylo sejmuto: 2012-11-05


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/153/2006/2012 ze dne 16.10.2012 

vyvěšeno: 2012-10-17 | bylo sejmuto: 2012-11-02


Výsledky hlasování v obci Lutín - okrsek č. 1 - 4 pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 12. - 13. 10. 2012 

vyvěšeno: 2012-10-13 | bylo sejmuto: 2012-11-26


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení - SÚ/2193/2012 ze dne 10.10.2012 

vyvěšeno: 2012-10-11 | bylo sejmuto: 2012-10-29


Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, JUDr. Jan Grosam - dražební vyhláška č.j. 025 Ex 18470/10-34 - elektronická dražba, povinný David Skopal, Lutín, Na Sídlišti 208 

vyvěšeno: 2012-10-11 | bylo sejmuto: 2012-12-14


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/150/1796/2012 ze dne 8. 10. 2012 

vyvěšeno: 2012-10-09 | bylo sejmuto: 2012-10-25


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/143/1739/2012 ze dne 2.10.2012 

vyvěšeno: 2012-10-05 | bylo sejmuto: 2012-10-22


Nařízení vlády 317/2012 ze dne 26.9.2012, kterým se stanoví formulář dokladu o pùvodu některých druhù lihu, destilátu a některých druhù lihovin 

vyvěšeno: 2012-10-02 | bylo sejmuto: 2013-01-25


Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření MZDR 33888/2012 ze dne 27. 9. 2012 

vyvěšeno: 2012-10-02 | bylo sejmuto: 2013-01-25


Poskytnutí příspěvku JSDH podle "Pravidel 2012 – 2. kolo" 

vyvěšeno: 2012-10-01 | bylo sejmuto: 2012-10-30


Starosta obce Lutín - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajù, které se konají ve dnech 12. - 13. 10. 2012 

vyvěšeno: 2012-09-26 | bylo sejmuto: 2012-10-15


Exekutorský úřad Brno - venkov - Dražební vyhláška 107 EX 725/09-101 ze dne 13 

vyvěšeno: 2012-09-25 | bylo sejmuto: 2012-10-26


ČEZ Distribuce, a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2012-09-25 | bylo sejmuto: 2012-12-14


Ministerstvo zdravotnictví ČR - mimořádné opatření č.j. MZDR 32764/2012 ze dne 20.9.2012 

vyvěšeno: 2012-09-21 | bylo sejmuto: 2012-10-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1936/2012 ze dne 20. 9. 2012 

vyvěšeno: 2012-09-21 | bylo sejmuto: 2012-10-08


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2005/2012 ze dne 19.9.2012 

vyvěšeno: 2012-09-20 | bylo sejmuto: 2012-10-08


Hasiči informují - nebezpečí při kouření! 

vyvěšeno: 2012-09-20 | bylo sejmuto: 2013-01-25


Ministerstvo zdravotnictví ČR - mimořádné opatření - zákaz nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu ethanolu od 20% objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu 

vyvěšeno: 2012-09-19 | bylo sejmuto: 2012-10-02


Starosta obce Luběnice - vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky školy na dobu určitou 6 let - Mateřská škola Luběnice - příspěvková organizace 

vyvěšeno: 2012-09-18 | bylo sejmuto: 2012-10-19


Celní úřad Olomouc - Oznamovací povinnost pořadatelù veřejnosti přístupných akcí 

vyvěšeno: 2012-09-14 | bylo sejmuto: 2012-12-17


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Gustav Oláh, roč. 1974 - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2012-09-13 | bylo sejmuto: 2012-10-02


26. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, pátek 21. 9. 2012 

vyvěšeno: 2012-09-12 | bylo sejmuto: 2012-09-24


Obec Lutín - Záměr - na prodej částí pozemku parc.č. 184/7 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2012-09-12 | bylo sejmuto: 2012-09-27


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2006/2012 ze dne 10. 9. 2012 

vyvěšeno: 2012-09-10 | bylo sejmuto: 2012-09-26


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1904/2012 ze dne 10.9.2012 - "Lutín, U Kapličky, Začal-OC_4127, VNV, NNv" 

vyvěšeno: 2012-09-10 | bylo sejmuto: 2012-09-26


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby "Lutín - výstavba chodníku ul. U Kapličky" SÚ/134/784/2012 ze dne 30.8.2012 

vyvěšeno: 2012-09-03 | bylo sejmuto: 2012-09-19


SÚ Lutín - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územ. řízení - Územní rozhodnutí - SÚ/1862/2012 ze dne 31.8.2012 

vyvěšeno: 2012-09-03 | bylo sejmuto: 2012-09-19


Oznámení zaháj. územního řízení k.ú. Hněvotín parc. č. 993/96 kopaná studna 

vyvěšeno: 2012-08-31 | bylo sejmuto: 2012-09-17


Výzva k podání vyjádření k odvolání parc. č. 993/72 k.ú. Hněvotín - oplocení 

vyvěšeno: 2012-08-31 | bylo sejmuto: 2012-09-17


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/131/1608/2012 ze dne 23.8.2012 - rozhodnutí o umístění stavby kopané studny na pozemku parc. č. 258/43 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1739/2012 ze dne 22. 8. 2012 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení, Gustav Oláh, r. 1974 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, - Usnesení o ustanovení opatrovníka, Gustav Oláh, r. 1974 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzvu účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm řízení - Gustav Oláh, r. 1974 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka, Dušan Navařík, r. 1956 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Oznámení o zahájení správního řízení , Dušan Navařík, r. 1956 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


OÚ Lutín, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzvu účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí, Dušan Navařík, r. 1956 

vyvěšeno: 2012-08-23 | bylo sejmuto: 2012-09-10


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 5.9. 2012 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2012-08-22 | bylo sejmuto: 2012-09-06


TS města Olomouce - Sběrová sobota 27. 10. 2012 - nebezpečný a objemný odpad 

vyvěšeno: 2012-08-22 | bylo sejmuto: 2012-10-29


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání SÚ/1666/2012 ze dne 20.8.2012 

vyvěšeno: 2012-08-21 | bylo sejmuto: 2012-09-06


ČEZ Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 20. 9. 2012 od 7:00 do 15:00 hod. - část Třebčín 

vyvěšeno: 2012-08-20 | bylo sejmuto: 2012-09-21


OÚ Lutín - Volby do zastupitelstev krajù - Informace o počtu a sídle okrskových volebních komisí 

vyvěšeno: 2012-08-17 | bylo sejmuto: 2012-09-03


Volby do zastupitelstev krajù 

vyvěšeno: 2012-08-13 | bylo sejmuto: 2012-08-29


Obec Lutín - Záměr - na prodej dvou částí pozemku parcelní číslo 189/3 v k. ú. Lutín, o velikosti vždy cca 8,5 m2 

vyvěšeno: 2012-08-10 | bylo sejmuto: 2012-08-27


PF ČR - Nabídka pozemkù určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 

vyvěšeno: 2012-08-10 | bylo sejmuto: 2012-09-11


Obecní knihovna v Lutíně - pùjčovní doba v srpnu 

vyvěšeno: 2012-08-07 | bylo sejmuto: 2012-09-03


Hasiči informují - Nebezpečí při žòových pracích 

vyvěšeno: 2012-08-07 | bylo sejmuto: 2012-09-10


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/126/1121/2012 ze dne 3.8.2012 

vyvěšeno: 2012-08-06 | bylo sejmuto: 2012-08-22


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/124/1400/2012 ze dne 2.8.2012 - přístřešek osobních vozidel na parc. č. 183/2 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-08-03 | bylo sejmuto: 2012-08-20


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/121/626/2012 ze dne 30.7.2012 

vyvěšeno: 2012-08-01 | bylo sejmuto: 2012-08-17


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1678/2012 ze dne 31.7.2012 

vyvěšeno: 2012-08-01 | bylo sejmuto: 2012-08-17


SÚ Lutín - Stavební povolení SÚ/120/1254/2012 ze dne 27.7.2012 

vyvěšeno: 2012-07-30 | bylo sejmuto: 2012-08-15


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/118/1269/2012 ze dne 25.7.2012 

vyvěšeno: 2012-07-27 | bylo sejmuto: 2012-08-13


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení veř. vyhláškou a opakované pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1336/2012 - op. ze dne 25.7.2012 

vyvěšeno: 2012-07-26 | bylo sejmuto: 2012-08-13


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/117/1318/2012 ze dne 25.7.2012 - kryté stání pro osobní auta na pozemcích parc. č. st. 71 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2012-07-26 | bylo sejmuto: 2012-08-13


Magistrát města Prostějova - Veřejná vyhláška SpZn: SÚ/1045/2012-Ing.Do ze dne 20. 7. 2012 - Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územ. plánu Čelechovice na Hané 

vyvěšeno: 2012-07-26 | bylo sejmuto: 2012-08-27


Hasiči informují - prázdninová nebezpečí 

vyvěšeno: 2012-07-24 | bylo sejmuto: 2012-09-10


ČEZ Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, obec Lutín, část Třebčín dne 29.8.2012 

vyvěšeno: 2012-07-24 | bylo sejmuto: 2012-09-11


Statu. město Olomouc - veř. vyhláška SMOL/108319/2012/MPO/VS/UVI z 18. 7. 2012 - Zdeněk Bednárek, r. 1946 

vyvěšeno: 2012-07-23 | bylo sejmuto: 2012-08-08


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1608/2012 ze dne 17. 7. 2012 

vyvěšeno: 2012-07-18 | bylo sejmuto: 2012-08-02


Exekutorský úřad Plzeò - město Radyòská 9, Pltzeò - Usnesení o nařízení dražby 106 EX 4092/10-120 ze dne 8.6.2012 

vyvěšeno: 2012-07-16 | bylo sejmuto: 2012-10-15


Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána - Usnesení 103 Ex 39998/11-29 z 11. 7. 2012 - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, Josef Švanda, Třebčín 54 

vyvěšeno: 2012-07-13 | bylo sejmuto: 2012-07-23


Městský úřad Litovel, Obecní živnostenský úřad - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Sedláček, r. 1970 

vyvěšeno: 2012-07-13 | bylo sejmuto: 2012-10-15


Nařízení KVS Olomouckého kraje - o zrušení částí některých vymezených ochranných pásem v souvislosti s mimořádnými veteriánárními opatřeními proti nebezpečné nákaze - moru včelího plodu 

vyvěšeno: 2012-07-11 | bylo sejmuto: 2012-07-27


ARKO Technology, a.s. Brno - Oznámení - fakturace vodného a stočného 2x ročně 

vyvěšeno: 2012-07-11 | bylo sejmuto: 2012-08-13


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o umístění stavby kanalizace v obci Luběnice 

vyvěšeno: 2012-07-05 | bylo sejmuto: 2012-07-23


SÚ Lutín - územní rozhodnutí o umístění oplocení parc. č. 993/72 k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-07-03 | bylo sejmuto: 2012-07-19


S/, /, Ú Lutín - Rozhodnutí o povol. stavby RD v k.ú. Hněvotín, parc. č.  

vyvěšeno: 2012-07-02 | bylo sejmuto: 2012-07-18


SÚ Lutín - oznámení zahájení společ. územního řízení a staveb. řízení , přístř. pro osobní auto parc. č. 183/ v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-06-29 | bylo sejmuto: 2012-07-16


Obecní knihovna Lutín - ve dnech 9. 7. - 13. 7. 2012 zavřeno z dùvodu dovolené 

vyvěšeno: 2012-06-28 | bylo sejmuto: 2012-07-16


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/106/1163/2012 ze dne 27. 6. 2012 

vyvěšeno: 2012-06-28 | bylo sejmuto: 2012-07-16


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/104/1154/2012 ze dne 27. 6. 2012 

vyvěšeno: 2012-06-28 | bylo sejmuto: 2012-07-16


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení územ. a stavebního řízení stavba RD v k.ú. Těšetice 

vyvěšeno: 2012-06-22 | bylo sejmuto: 2012-07-09


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společného územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1318/2012 ze dne 15. 6. 2012 

vyvěšeno: 2012-06-18 | bylo sejmuto: 2012-07-04


SÚ Lutín - Oznámení zahájení staveb. řízení - SÚ/1254/2012 ze dne 7. 6. 2012 

vyvěšeno: 2012-06-08 | bylo sejmuto: 2012-06-25


Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, JUDr. Jan Grosam - Exekuční příkaz č.j. 025 Ex 18470/10-11 ze dne 7. 5. 2011 

vyvěšeno: 2012-06-08 | bylo sejmuto: 2012-06-25


Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky na dobu určitou 6 let Základní škola a Mateřská škola Slatinice s předpokládaným nástupem k 1. září 2012 

vyvěšeno: 2012-06-06 | bylo sejmuto: 2012-07-18


Exekutorský úřad Brno - venkov, Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání č.j.: 137 Ex 1772/09-221, ev.č. opr.M-0807/1885 z 5.6.2012  

vyvěšeno: 2012-06-06 | bylo sejmuto: 2012-10-15


SÚ Lutín - SÚ/626/2012 ze dne 18. 5. 2012 

vyvěšeno: 2012-06-01 | bylo sejmuto: 2012-06-18


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1269/2012 ze dne 31. 5. 2012 

vyvěšeno: 2012-06-01 | bylo sejmuto: 2012-06-18


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, dne 6. 6. 2012 v 18.00 hod. v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2012-05-29 | bylo sejmuto: 2012-06-08


Obec Lutín - Záměr na pronájem části pozemkù parcelní číslo 189/3 v k. ú. Lutín  

vyvěšeno: 2012-05-24 | bylo sejmuto: 2012-06-11


Obec Lutín - Záměr na pronájem části nemovitosti (nebytových prostor) v Třebčíně, č.p. 13 

vyvěšeno: 2012-05-24 | bylo sejmuto: 2012-06-11


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1121/2012 ze dne 22. 5. 2012 

vyvěšeno: 2012-05-23 | bylo sejmuto: 2012-06-08


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1143/2012 

vyvěšeno: 2012-05-23 | bylo sejmuto: 2012-06-08


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společného územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1163/2012 ze dne 23. 5. 2012 

vyvěšeno: 2012-05-23 | bylo sejmuto: 2012-06-08


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/87/827/2012 ze dne 23.5.2012 Hněvotín, K Lutínu - nové NNk na parc. č. 938/2, 936, 1032/2, 1032/1, 1032/3, st. 279, 1136 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-05-23 | bylo sejmuto: 2012-06-08


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1154/2012 ze dne 21.5.2012 

vyvěšeno: 2012-05-22 | bylo sejmuto: 2012-06-07


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, SÚ/784/2012 ze dne 18. 5. 2012 "Lutín - výstavba chodníku ul. U Kapličky" 

vyvěšeno: 2012-05-21 | bylo sejmuto: 2012-06-06


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. SÚ/84/858/2012 ze dne 18. 5. 2012 - rozhodnutí o umístění stavby - kopaná studna na pozemku parc. č. 993/71 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-05-21 | bylo sejmuto: 2012-06-06


ČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny, 7.6.2012 od 7.30 do 18.00 hod. v obci Lutín 

vyvěšeno: 2012-05-21 | bylo sejmuto: 2012-06-08


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/83/745/2012 ze dne 17. 5. 2012 

vyvěšeno: 2012-05-18 | bylo sejmuto: 2012-06-04


MŽP - Posuzování vlivù na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonù, ve znění pozdějších předpisù - zahájení zjiš 

vyvěšeno: 2012-05-18 | bylo sejmuto: 2012-06-18


Hasiči informují - nebezpečí proměnlivosti počasí 

vyvěšeno: 2012-05-18 | bylo sejmuto: 2012-09-10


SÚ Lutín - Rozhodnutí č.j. SÚ/82/2400/2011/2012 ze dne 16. 5. 2012 

vyvěšeno: 2012-05-17 | bylo sejmuto: 2012-06-04


Záměr na pronájem nebytových prostor 

vyvěšeno: 2012-05-17 | bylo sejmuto: 2012-06-04


SÚ Lutín - územní rozhodnutí - zamítnutí dělení pozemku na k.ú. Hněvotín parc.č. 187/1 

vyvěšeno: 2012-05-10 | bylo sejmuto: 2012-05-28


SÚ Lutín - oznámení o zahájení územ. a staveb. řízení - stavba RD v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-05-10 | bylo sejmuto: 2012-05-28


SÚ Lutín - vyrozumění veřej. vyhláškou, osazení části plotu k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-05-07 | bylo sejmuto: 2012-05-23


Exekutorský úřad Ostrava - Usnesení č.j. 069 EX 399/08-69 - dražební vyhláška, Josef Švanda, Třebčín 54 

vyvěšeno: 2012-05-02 | bylo sejmuto: 2012-06-22


Exekutorský úřad Ostrava - Usnesení č.j. 069 EX 399/08-68 - dražební vyhláška, Josef Švanda, Třebčín 54 

vyvěšeno: 2012-05-02 | bylo sejmuto: 2012-06-22


ZD Senice na Hané - oznámení o aplikaci Nurelle D v porostech máku .... 

vyvěšeno: 2012-04-27 | bylo sejmuto: 2012-05-29


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení SÚ/725/2012 ze dne 24.4.2012 

vyvěšeno: 2012-04-25 | bylo sejmuto: 2012-05-11


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/66/2371/2011/2012 ze dne 24.4. 2012 

vyvěšeno: 2012-04-25 | bylo sejmuto: 2012-05-11


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení SÚ/726/2012 ze dne 24.4.2012 

vyvěšeno: 2012-04-25 | bylo sejmuto: 2012-05-11


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, č.j. SÚ/724/2012 ze dne 24.4.2012 

vyvěšeno: 2012-04-25 | bylo sejmuto: 2012-05-11


Poskytnutí příspěvku na opravu vozidla CAS 25 JSDH 

vyvěšeno: 2012-04-25 | bylo sejmuto: 2012-05-25


Okresní soud Olomouc - Dražební vyhláška č.j. 44 E 654/2011 - 27 ze dne 23. 4. 2012, povinný David Skopal, Třebčín 218 

vyvěšeno: 2012-04-24 | bylo sejmuto: 2012-05-17


Okresní soud Olomouc - Dražební vyhláška č.j. 43 E 999/2010 - 56 ze dne 23.4.2012, povinný David Skopal, Třebčín 218 

vyvěšeno: 2012-04-24 | bylo sejmuto: 2012-05-17


Statutární město Olomouc, Městská policie Olomouc - veř. vyhláška - oznámení o uložení písemnosti, Petr Elšík, roč. 1991 

vyvěšeno: 2012-04-20 | bylo sejmuto: 2012-05-07


24. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, 27. 4. 2012 - 10.00 hod. 

vyvěšeno: 2012-04-19 | bylo sejmuto: 2012-04-30


HZS Olomouckého kraje - Hasiči informují - Nebezpečí při pálení čarodějnic 

vyvěšeno: 2012-04-18 | bylo sejmuto: 2012-05-17


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/63/546/2012 ze dne 16. 4. 2012 

vyvěšeno: 2012-04-16 | bylo sejmuto: 2012-05-02


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/59/2390/2012 ze dne 10.4.2012 

vyvěšeno: 2012-04-13 | bylo sejmuto: 2012-05-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/827/2012 ze dne 13.4.2012 

vyvěšeno: 2012-04-13 | bylo sejmuto: 2012-05-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/858/2012 ze dne 11. 4. 2012 

vyvěšeno: 2012-04-12 | bylo sejmuto: 2012-04-30


Kominík - 11. a 14. 5. 2012 v obci Lutín 

vyvěšeno: 2012-04-12 | bylo sejmuto: 2012-05-11


SÚ Lutín - Rozhodnutí o místění stavby - studna k.ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2012-04-06 | bylo sejmuto: 2012-04-23


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání č.j. SÚ/745/2012 z 3. 4. 2012 

vyvěšeno: 2012-04-04 | bylo sejmuto: 2012-04-20


Poplatky za komunální odpad na rok 2012 

vyvěšeno: 2012-04-04 | bylo sejmuto: 2012-06-11


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společného územ. řízení a stavebního řízení SÚ/2400/2011/2012 ze dne 23.3.2012 

vyvěšeno: 2012-03-26 | bylo sejmuto: 2012-04-11


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/46/120/2012 ze dne 22.3.2012 

vyvěšeno: 2012-03-23 | bylo sejmuto: 2012-04-10


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/45/228/2012 ze dne 16.3.2012 

vyvěšeno: 2012-03-22 | bylo sejmuto: 2012-04-10


Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 

vyvěšeno: 2012-03-22 | bylo sejmuto: 2012-04-07


Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2012 

vyvěšeno: 2012-03-21 | bylo sejmuto: 2012-04-05


Závěrečný účet SOSM za rok 2011 

vyvěšeno: 2012-03-21 | bylo sejmuto: 2012-04-05


KÚOk - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2011 

vyvěšeno: 2012-03-21 | bylo sejmuto: 2012-04-05


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/44/217/2012 ze dne 16.3.2012 

vyvěšeno: 2012-03-19 | bylo sejmuto: 2012-04-04


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/41/2455/2011/2012 ze dne 14. 3. 2012 - garáž pro dva osobní automobily vč. zpevněné plochy a vsakovací nádrže na pozemku p.č. 533 v k. ú. Ústín 

vyvěšeno: 2012-03-16 | bylo sejmuto: 2012-04-02


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/42/2202/2011/2012, změna druhu pozemku orná pùda na zahradu o výměře 1254 m2 na parc. č. 487/2 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-03-16 | bylo sejmuto: 2012-04-02


Státní veterinární správa - Nařízení mimořádných veterinárních opatření proti nebezpečné nákaze - varroze včel v chovech včel v katastrálních územích obcí Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2012-03-16 | bylo sejmuto: 2012-04-02


Hasiči informují - nebezpečí při vypalování trávy 

vyvěšeno: 2012-03-15 | bylo sejmuto: 2012-05-18


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, které se uskuteční 21.3.2012 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2012-03-14 | bylo sejmuto: 2012-03-22


SÚ Lutín - Vyrozumění o změně záměru podaného žadatelem a o nových podkladech - veř. vyhl. SÚ/2371/2011/2012 ze dne 12.3.2012 

vyvěšeno: 2012-03-13 | bylo sejmuto: 2012-03-29


Oznámení SÚ o zahájení územního řízení - vrtaná studna k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-03-09 | bylo sejmuto: 2012-03-26


Rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 2012 

vyvěšeno: 2012-03-09 | bylo sejmuto: 2012-03-26


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o změně územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/79/336/2010 ze dne 7. 4. 2010 

vyvěšeno: 2012-03-08 | bylo sejmuto: 2012-03-26


Městský úřad Prostějov - veř. vyhláška PVMU 24808/2012 61 ze dne 29.2.2012 - projednání návrhu zadání územního plánu Olšany u Prostějova 

vyvěšeno: 2012-03-07 | bylo sejmuto: 2012-04-12


MM Olomouce, odbor agendy řidičù a motorových vozidel - Veřejná vyhláška - "Oznámení o dosažení celkového počtu 12 bodù" - Petr Radoslav, r. 1956 

vyvěšeno: 2012-03-06 | bylo sejmuto: 2012-03-22


Návrh rozpočtu obce Lutín na rok 2012 

vyvěšeno: 2012-03-05 | bylo sejmuto: 2012-03-21


Závěrečný účet obce Lutín za rok 2011, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2011 

vyvěšeno: 2012-03-05 | bylo sejmuto: 2012-03-21


Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion KOSÍØSKO 2011 

vyvěšeno: 2012-03-05 | bylo sejmuto: 2012-03-21


SÚ Lutín - Uvědomění účastníka řízení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou SÚ/482/2012 ze dne 29.2.2012 

vyvěšeno: 2012-03-01 | bylo sejmuto: 2012-03-19


ČSÚ - Životní podmínky 2012 - výběrové šetření v domácnostech 

vyvěšeno: 2012-02-29 | bylo sejmuto: 2012-05-14


SÚ Lutín - zahájení územ. řízení dělení pozemku parc. č. 187/1 k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-02-28 | bylo sejmuto: 2012-03-15


SÚ Lutín - pozvánka k jednání oplocení parcely č. 993/72 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2012-02-27 | bylo sejmuto: 2012-03-14


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/25/2497/2011/2012 ze dne 22.2.2012 

vyvěšeno: 2012-02-24 | bylo sejmuto: 2012-03-12


České dráhy a.s., Regionální správa majetku Olomouc - Výběrové řízení - nabízejí k pronájmu nebytové prostory v železniční stanici Třebčín - sklad. 

vyvěšeno: 2012-02-23 | bylo sejmuto: 2012-03-30


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2390/2011/2012 ze dne 21. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-22 | bylo sejmuto: 2012-03-19


Návrh programu 23. veřejného zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 24. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-16 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Onámení o přerušení dodávky elektřiny - Třebčín, 1. 3. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-16 | bylo sejmuto: 2012-03-02


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/21/87/2012 z 15. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-16 | bylo sejmuto: 2012-03-05


OÚ Lutín - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011 

vyvěšeno: 2012-02-16 | bylo sejmuto: 2012-03-05


Okresní soud Olomouc - Dražební vyhláška č.j. 43 E 999/2010-43 ze dne 13.2.2012 

vyvěšeno: 2012-02-16 | bylo sejmuto: 2012-03-16


Okresní soud Olomouc - Dražební vyhláška č.j. 44 E 654/2011 - 19 ze dne 13.2.2012 

vyvěšeno: 2012-02-16 | bylo sejmuto: 2012-03-16


VZP ČR - veř. vyhláška - vydání nedoručené písemnosti, týkající se daòové exekuce , Zdeněk Bednárek, r. 1946 

vyvěšeno: 2012-02-15 | bylo sejmuto: 2012-03-02


Exekutorský úřad Olomouc - Usnesení - dražební vyhláška 045 WX 1316/06-142 z 30.1.2012 

vyvěšeno: 2012-02-14 | bylo sejmuto: 2012-04-04


HZS Olomouckého kraje - Informace - požární prevence 

vyvěšeno: 2012-02-14 | bylo sejmuto: 2012-05-18


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení - změny územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/137/1441/2011 ze dne 12.8.2011 a staveb. řízení - SÚ/228/2012 ze dne 9. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-13 | bylo sejmuto: 2012-02-29


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební bvyhláška o oznámení dražebního roku 103 Ex 22545/09-31 ze dne 9. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-13 | bylo sejmuto: 2012-03-19


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/2202/2011/2012 ze dne 8. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-09 | bylo sejmuto: 2012-02-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/120/2012 ze dne 8. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-08 | bylo sejmuto: 2012-02-24


Upozornění - splatnost poplatek ze psù - do 15. února 

vyvěšeno: 2012-02-07 | bylo sejmuto: 2012-03-19


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2371/2011/2012 ze dne 2. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-06 | bylo sejmuto: 2012-02-22


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení - změny územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/79/336/2010 ze dne 7. 4. 2010 veř. vyhláškou - SÚ/477/2011/2012 ze dne 3. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-06 | bylo sejmuto: 2012-02-22


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/217/2012 ze dne 2. 2. 2012 

vyvěšeno: 2012-02-03 | bylo sejmuto: 2012-02-20


Obec Lutín - Záměr - pronájem části nemovitosti Třebčín č.p. 13 

vyvěšeno: 2012-02-02 | bylo sejmuto: 2012-02-20


HZS Olomouckého kraje - Hasiči informují - Nebezpečí v zimním období 

vyvěšeno: 2012-02-01 | bylo sejmuto: 2012-05-18


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - David Dvorský, r. 1972 - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2012-01-24 | bylo sejmuto: 2012-02-09


Městský úřad Litovel - veř. vyhláška - výzva k vyzvednutí písemnosti, Petr Sedláček, r. 1970, č.j. VNI 25/2011 ze dne 18. 1. 2012 

vyvěšeno: 2012-01-23 | bylo sejmuto: 2012-02-08


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/193/1903/2011 

vyvěšeno: 2012-01-20 | bylo sejmuto: 2012-02-06


Statutární město Olomouc - veř. vyhláška č.j. SMOL/011467/2012/MPO/VS/UVI z 18. 1. 2012 - Oznámení o uložení písemnosti Veronice Hrbkové, nar. 1981 

vyvěšeno: 2012-01-19 | bylo sejmuto: 2012-02-06


Obec Lutín - Záměr - pronájem nebytových prostor ul. U Parku č.p. 85, 165 Lutín, vč. pozemkù pod objekty 

vyvěšeno: 2012-01-17 | bylo sejmuto: 2012-02-02


SÚ Lutín - oznámení o zahájení úz. řízení - prosloužení plynovodu 

vyvěšeno: 2012-01-17 | bylo sejmuto: 2012-02-02


Výsledky Tříkrálové sbírky 2012 

vyvěšeno: 2012-01-16 | bylo sejmuto: 2012-02-01


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, David Dvorský, r. 1972 - Výzvu účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí 

vyvěšeno: 2012-01-13 | bylo sejmuto: 2012-01-30


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení - veř. vyhláškou SÚ/87/2012 ze dne 11. 1. 2012 

vyvěšeno: 2012-01-12 | bylo sejmuto: 2012-01-30


Obec Lutín - Cenová kalkulace vodného a stočného na 2012 

vyvěšeno: 2012-01-12 | bylo sejmuto: 2012-02-20


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení 103 Ex 02528/04-108 ze dne 11. 1. 2012 - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2012-01-12 | bylo sejmuto: 2012-03-19


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2455/2011/2012 z 4. 1. 2012 

vyvěšeno: 2012-01-06 | bylo sejmuto: 2012-01-23


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Jaromír Zavadil, r. 1961 - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2012-01-06 | bylo sejmuto: 2012-01-23


OÚ Lutín - Pravidla pro přidělení vyhrazených parkovacích míst na sídlišti v Lutíně 

vyvěšeno: 2012-01-03 | bylo sejmuto: 2012-02-01


Záměr Obce Lutín - Vyhrazená parkovací místa v Lutíně na sídlišti 

vyvěšeno: 2012-01-03 | bylo sejmuto: 2012-02-01


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |