Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • Lutín
  • Třebčín
  • Lutín
  • Třebčín

Archiv úřední desky 2021


|  Uloženo je 25 dokumentů | admin | 

Stavební úřad Lutín - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, č.j. OU/1263/21 ze dne 28. 4. 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-28 | bylo sejmuto: 2021-05-07


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OU/1172/21 ze dne 19.4.2021, "Hněvotín, veřejné osvětlení - směr Žerůvky" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-20 | bylo sejmuto: 2021-05-06


OU Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Petrásek, r. 1987 - Usnesení o ustanovení opatrovníka otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-12 | bylo sejmuto: 2021-04-28


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Michal Polcr, r. 1986 - Oznámení o zahájení správního řízení otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-08 | bylo sejmuto: 2021-04-26


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Michal Polcr, r. 1986 - Usnesení o ustanovení opatrovníka otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-08 | bylo sejmuto: 2021-04-26


Mikroregion KOSÍŘSKO – Pozvánka na valnou hromadu MK č. 1/2021, 9.4.2021, OÚ Těšetice otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-01 | bylo sejmuto: 2021-04-10


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 16 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 11. 3. 2021  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-18 | bylo sejmuto: 2021-04-07


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Exekutorský úřad Olomouc - Mgr. Svatopluk Šůstek - Usnesení č.j. 185EX 1381/12-245 - zrušení nařízené dražby nemovitých věcí dne 11.3.2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-03-11


ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů - Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-03-23


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 16 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 11. 3. 2021 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-03 | bylo sejmuto: 2021-03-12


Rada obce Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor, Lutín, Břízová č.p. 127 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-03 | bylo sejmuto: 2021-03-19


Magistrát města Olomouce - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/053494/2021/OS/PK/Urb otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-24 | bylo sejmuto: 2021-03-12


Obec Lutín - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Návrh rozpočtu obce Lutín na rok 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu obce Lutín za rok 2020, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2020, IČ 00299189 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - pronajmout část pozemku parc.č. st. 144, k. ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-05


KÚ pro Olomoucký kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Třebčín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-22


Rada obce Lutín - vyhlašuje Záměr na pronájem části nemovitosti - nebytové prostory v Lutíně, ul. Na Záhumení č.p. 51  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-05


Obec Lutín - zveřejnění záměru obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 293/8 - orná půda v k. ú. Třebčín o výměře 328 m2 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-04 | bylo sejmuto: 2021-02-22


Exekutorský úřad Olomouc, soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek - Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání - elektronická dražba, č.j. 185EX 1381/12-160 ze dne 29.1.2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-02 | bylo sejmuto: 2021-03-09


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 11/2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-01-12 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2021 - Pravidla rozpočtového provizoria otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-01-07 | bylo sejmuto: 2021-04-30


HASIČI RADÍ, proč si pořídit požární hlásič otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-01-07 | bylo sejmuto: 2021-01-31


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2021


|  Uloženo je 25 dokumentů | admin | 

Stavební úřad Lutín - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, č.j. OU/1263/21 ze dne 28. 4. 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-28 | bylo sejmuto: 2021-05-07


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OU/1172/21 ze dne 19.4.2021, "Hněvotín, veřejné osvětlení - směr Žerůvky" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-20 | bylo sejmuto: 2021-05-06


OU Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Petrásek, r. 1987 - Usnesení o ustanovení opatrovníka otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-12 | bylo sejmuto: 2021-04-28


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Michal Polcr, r. 1986 - Oznámení o zahájení správního řízení otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-08 | bylo sejmuto: 2021-04-26


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Michal Polcr, r. 1986 - Usnesení o ustanovení opatrovníka otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-08 | bylo sejmuto: 2021-04-26


Mikroregion KOSÍŘSKO – Pozvánka na valnou hromadu MK č. 1/2021, 9.4.2021, OÚ Těšetice otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-01 | bylo sejmuto: 2021-04-10


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 16 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 11. 3. 2021  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-18 | bylo sejmuto: 2021-04-07


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Exekutorský úřad Olomouc - Mgr. Svatopluk Šůstek - Usnesení č.j. 185EX 1381/12-245 - zrušení nařízené dražby nemovitých věcí dne 11.3.2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-03-11


ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů - Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-03-23


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 16 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 11. 3. 2021 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-03 | bylo sejmuto: 2021-03-12


Rada obce Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor, Lutín, Břízová č.p. 127 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-03 | bylo sejmuto: 2021-03-19


Magistrát města Olomouce - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/053494/2021/OS/PK/Urb otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-24 | bylo sejmuto: 2021-03-12


Obec Lutín - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Návrh rozpočtu obce Lutín na rok 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu obce Lutín za rok 2020, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2020, IČ 00299189 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - pronajmout část pozemku parc.č. st. 144, k. ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-05


KÚ pro Olomoucký kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Třebčín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-22


Rada obce Lutín - vyhlašuje Záměr na pronájem části nemovitosti - nebytové prostory v Lutíně, ul. Na Záhumení č.p. 51  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-05


Obec Lutín - zveřejnění záměru obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 293/8 - orná půda v k. ú. Třebčín o výměře 328 m2 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-04 | bylo sejmuto: 2021-02-22


Exekutorský úřad Olomouc, soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek - Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání - elektronická dražba, č.j. 185EX 1381/12-160 ze dne 29.1.2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-02 | bylo sejmuto: 2021-03-09


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 11/2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-01-12 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2021 - Pravidla rozpočtového provizoria otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-01-07 | bylo sejmuto: 2021-04-30


HASIČI RADÍ, proč si pořídit požární hlásič otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-01-07 | bylo sejmuto: 2021-01-31


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |