Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2023


|  Archivováno je 40 dokumentů | admin | 


Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany, odd. krizového řízení a bezpečnosti - Ohlášení 21. základny taktického letectva Čáslav 

vyvěšeno: 2023-05-10 | bylo sejmuto: 2023-05-12


Magistrát města Olomouce, odbor stavební - veř. vyhláška č.j. SMOL/139560/2023/OS/PK/Kli, Oznámení o zahájení společného územ. a staveb. řízení "Kompletní rekonstrukce Břízová v obci Lutín" SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 

vyvěšeno: 2023-05-04 | bylo sejmuto: 2023-05-22


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 24.4.2023 

vyvěšeno: 2023-05-03 | bylo sejmuto: 2023-05-19


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2022, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2023-04-26 | bylo sejmuto: 2004-06-30


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 3/2023 

vyvěšeno: 2023-04-24 | bylo sejmuto: 2023-05-13


Finanční úřad pro Olomoucký kraj - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 - veř. vyhláška č.j. 781737/23/3100-11530-801530 ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daňovým subjektům nepřihlášených k platbě daně z nemovitých věcí prostřednistvím SIPO. 

vyvěšeno: 2023-04-21 | bylo sejmuto: 2023-05-31


Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, veř. vyhláška SMOL/120986/2023/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, místo úpravy: na sil. III/44925 k.ú. Třebčín (u domu č.p. 120) 

vyvěšeno: 2023-04-18 | bylo sejmuto: 2023-05-04


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 6 Zastupitelstva obce Lutín, dne 24.4.2023, Kulturní sál Třebčín č.p. 13 

vyvěšeno: 2023-04-14 | bylo sejmuto: 2023-04-25


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/117378/2023/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na sil. III/44925 za obcí Lutín - místní část Třebčín (směrem na Olšany u Prostějova) 

vyvěšeno: 2023-04-13 | bylo sejmuto: 2023-05-02


Obec Lutín - Záměr na prodej části obecního pozemku parcelní číslo 228/2, trvalý travní porost o výměře cca 300m2 v k.ú Třebčín 

vyvěšeno: 2023-04-05 | bylo sejmuto: 2023-04-21


Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, veř. vyhláška č.j. SMOL/109003/2023/OS/PK/Vla, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2023-04-05 | bylo sejmuto: 2023-04-21


Obec Lutín - Záměr na pronájem části kancelářských prostor v budově č.p. 109 v Třebčíně. 

vyvěšeno: 2023-04-05 | bylo sejmuto: 2023-04-21


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu obce Lutín za rok 2022, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2022, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2023-04-05 | bylo sejmuto: 2023-04-26


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání č. 5 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 20.3.2023 

vyvěšeno: 2023-03-28 | bylo sejmuto: 2023-04-13


Obec Lutín - Rozpočet Obce Lutín na rok 2023 

vyvěšeno: 2023-03-23 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Zemědělské družstvo Haná - Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců 

vyvěšeno: 2023-03-17 | bylo sejmuto: 2023-04-30


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 2/2023 

vyvěšeno: 2023-03-13 | bylo sejmuto: 2023-03-23


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 5 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 20.3.2023 v Aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2023-03-10 | bylo sejmuto: 2023-03-21


ZD Senice na Hané - Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců 

vyvěšeno: 2023-03-09 | bylo sejmuto: 2023-04-30


Magistrát města Olomouce - Odbor stavební, veř. vyhláška č.j. SMOL/076533/2023/OS/PK/Urb ze dne 7.3.2023, OOP o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2023-03-08 | bylo sejmuto: 2023-03-24


Mikroregion KOSÍŘSKO - vyhlašuje záměr na sjednání pronájmu Rozhledny na Kosíři 

vyvěšeno: 2023-03-01 | bylo sejmuto: 2023-03-18


Obec Lutín - Návrh rozpočtu obce na rok 2023 

vyvěšeno: 2023-03-01 | bylo sejmuto: 2023-04-30


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 4 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 15.2.2023 

vyvěšeno: 2023-02-21 | bylo sejmuto: 2023-03-09


KÚOK - veř. vyhláška o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (09/2019-06/2023) 

vyvěšeno: 2023-02-13 | bylo sejmuto: 2023-03-16


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 1/2023, která se koná v úterý 17.2.2023 

vyvěšeno: 2023-02-07 | bylo sejmuto: 2023-02-18


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 4 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 15.2.2023 v Aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2023-02-07 | bylo sejmuto: 2023-02-16


Obec Lutín - Záměr - Převod části stavby cyklostezky s asfaltovým povrchem o šířce 2,5m včetně dopravního značení a závory, vše umístěné na pozemku p.č. 305 v k. ú. Luběnice do majetku Obce Luběnice 

vyvěšeno: 2023-02-03 | bylo sejmuto: 2023-02-20


Státní veterinární správa - ukončení mimořádných veterinárních opatření ze dne 16.3.2022, Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/015371-G 

vyvěšeno: 2023-02-01 | bylo sejmuto: 2023-02-17


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, veř. vyhláška č.j. SMOL/031513/2023/OS/PK/Urb ze dne 30.1.2023 

vyvěšeno: 2023-02-01 | bylo sejmuto: 2023-02-17


Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí, Závěr zjišťovacího řízení - ROZHODNUTÍ doručované veř. vyhláškou č.j. KUOK 10271/2023 ze dne 27. 1. 2023 "Retail park Lutín" 

vyvěšeno: 2023-02-01 | bylo sejmuto: 2023-02-17


KUOK - Nařízení SVS, č.j. SVS/2023/015371-G - Ukončení mimořádných veterinárních opatření 

vyvěšeno: 2023-02-01 | bylo sejmuto: 2023-02-17


ČSÚ - Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku č. 1 - 4, obec Lutín 

vyvěšeno: 2023-01-28 | bylo sejmuto: 2023-02-14


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění na odstávku elektřiny dne 9. 2. 2023, lokalita: Lutín, U Mlýnku č.p. 48, 232-236,297, parc.č. 169/70 

vyvěšeno: 2023-01-19 | bylo sejmuto: 2023-02-10


OÚ Lutín, stavební úřad - veř. vyhláška č.j. OUL/192/23, sp.zn.: SÚ/814/22, Oznámení o možnosti převzít písemnost 

vyvěšeno: 2023-01-17 | bylo sejmuto: 2023-02-02


OÚ Lutín, stavební úřad - veř. vyhláška č.j. OUL(192/23, zp.zn.: SÚ/814/22 ze dne 16.1.2023, Oznámení o možnosti převzít písemnost 

vyvěšeno: 2023-01-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Starosta obce - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo, ve dnech 27. - 28.1.2023 

vyvěšeno: 2023-01-16 | bylo sejmuto: 2023-01-29


ČSÚ - Volba prezidenta republiky ČR, I. kolo - Protokoly o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okresku 1 - 4 obec Lutín, vč. Opisu výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1-4 

vyvěšeno: 2023-01-14 | bylo sejmuto: 2023-01-30


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/006547/2023/OS/PK/Urb, Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2023-01-09 | bylo sejmuto: 2023-01-25


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 14/2022 

vyvěšeno: 2023-01-05 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Krajský úřad Olomouckého kraje - Aktualizace informace k volbám - změna telefonních kontaktů pro žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 

vyvěšeno: 2023-01-04 | bylo sejmuto: 2023-01-29


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2023


|  Archivováno je 40 dokumentů | admin | 


Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany, odd. krizového řízení a bezpečnosti - Ohlášení 21. základny taktického letectva Čáslav 

vyvěšeno: 2023-05-10 | bylo sejmuto: 2023-05-12


Magistrát města Olomouce, odbor stavební - veř. vyhláška č.j. SMOL/139560/2023/OS/PK/Kli, Oznámení o zahájení společného územ. a staveb. řízení "Kompletní rekonstrukce Břízová v obci Lutín" SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 

vyvěšeno: 2023-05-04 | bylo sejmuto: 2023-05-22


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 24.4.2023 

vyvěšeno: 2023-05-03 | bylo sejmuto: 2023-05-19


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2022, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2023-04-26 | bylo sejmuto: 2004-06-30


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 3/2023 

vyvěšeno: 2023-04-24 | bylo sejmuto: 2023-05-13


Finanční úřad pro Olomoucký kraj - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 - veř. vyhláška č.j. 781737/23/3100-11530-801530 ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daňovým subjektům nepřihlášených k platbě daně z nemovitých věcí prostřednistvím SIPO. 

vyvěšeno: 2023-04-21 | bylo sejmuto: 2023-05-31


Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, veř. vyhláška SMOL/120986/2023/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, místo úpravy: na sil. III/44925 k.ú. Třebčín (u domu č.p. 120) 

vyvěšeno: 2023-04-18 | bylo sejmuto: 2023-05-04


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 6 Zastupitelstva obce Lutín, dne 24.4.2023, Kulturní sál Třebčín č.p. 13 

vyvěšeno: 2023-04-14 | bylo sejmuto: 2023-04-25


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/117378/2023/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na sil. III/44925 za obcí Lutín - místní část Třebčín (směrem na Olšany u Prostějova) 

vyvěšeno: 2023-04-13 | bylo sejmuto: 2023-05-02


Obec Lutín - Záměr na prodej části obecního pozemku parcelní číslo 228/2, trvalý travní porost o výměře cca 300m2 v k.ú Třebčín 

vyvěšeno: 2023-04-05 | bylo sejmuto: 2023-04-21


Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, veř. vyhláška č.j. SMOL/109003/2023/OS/PK/Vla, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2023-04-05 | bylo sejmuto: 2023-04-21


Obec Lutín - Záměr na pronájem části kancelářských prostor v budově č.p. 109 v Třebčíně. 

vyvěšeno: 2023-04-05 | bylo sejmuto: 2023-04-21


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu obce Lutín za rok 2022, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2022, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2023-04-05 | bylo sejmuto: 2023-04-26


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání č. 5 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 20.3.2023 

vyvěšeno: 2023-03-28 | bylo sejmuto: 2023-04-13


Obec Lutín - Rozpočet Obce Lutín na rok 2023 

vyvěšeno: 2023-03-23 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Zemědělské družstvo Haná - Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců 

vyvěšeno: 2023-03-17 | bylo sejmuto: 2023-04-30


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 2/2023 

vyvěšeno: 2023-03-13 | bylo sejmuto: 2023-03-23


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 5 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 20.3.2023 v Aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2023-03-10 | bylo sejmuto: 2023-03-21


ZD Senice na Hané - Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců 

vyvěšeno: 2023-03-09 | bylo sejmuto: 2023-04-30


Magistrát města Olomouce - Odbor stavební, veř. vyhláška č.j. SMOL/076533/2023/OS/PK/Urb ze dne 7.3.2023, OOP o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2023-03-08 | bylo sejmuto: 2023-03-24


Mikroregion KOSÍŘSKO - vyhlašuje záměr na sjednání pronájmu Rozhledny na Kosíři 

vyvěšeno: 2023-03-01 | bylo sejmuto: 2023-03-18


Obec Lutín - Návrh rozpočtu obce na rok 2023 

vyvěšeno: 2023-03-01 | bylo sejmuto: 2023-04-30


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 4 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 15.2.2023 

vyvěšeno: 2023-02-21 | bylo sejmuto: 2023-03-09


KÚOK - veř. vyhláška o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (09/2019-06/2023) 

vyvěšeno: 2023-02-13 | bylo sejmuto: 2023-03-16


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 1/2023, která se koná v úterý 17.2.2023 

vyvěšeno: 2023-02-07 | bylo sejmuto: 2023-02-18


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 4 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 15.2.2023 v Aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2023-02-07 | bylo sejmuto: 2023-02-16


Obec Lutín - Záměr - Převod části stavby cyklostezky s asfaltovým povrchem o šířce 2,5m včetně dopravního značení a závory, vše umístěné na pozemku p.č. 305 v k. ú. Luběnice do majetku Obce Luběnice 

vyvěšeno: 2023-02-03 | bylo sejmuto: 2023-02-20


Státní veterinární správa - ukončení mimořádných veterinárních opatření ze dne 16.3.2022, Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/015371-G 

vyvěšeno: 2023-02-01 | bylo sejmuto: 2023-02-17


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, veř. vyhláška č.j. SMOL/031513/2023/OS/PK/Urb ze dne 30.1.2023 

vyvěšeno: 2023-02-01 | bylo sejmuto: 2023-02-17


Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí, Závěr zjišťovacího řízení - ROZHODNUTÍ doručované veř. vyhláškou č.j. KUOK 10271/2023 ze dne 27. 1. 2023 "Retail park Lutín" 

vyvěšeno: 2023-02-01 | bylo sejmuto: 2023-02-17


KUOK - Nařízení SVS, č.j. SVS/2023/015371-G - Ukončení mimořádných veterinárních opatření 

vyvěšeno: 2023-02-01 | bylo sejmuto: 2023-02-17


ČSÚ - Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku č. 1 - 4, obec Lutín 

vyvěšeno: 2023-01-28 | bylo sejmuto: 2023-02-14


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění na odstávku elektřiny dne 9. 2. 2023, lokalita: Lutín, U Mlýnku č.p. 48, 232-236,297, parc.č. 169/70 

vyvěšeno: 2023-01-19 | bylo sejmuto: 2023-02-10


OÚ Lutín, stavební úřad - veř. vyhláška č.j. OUL/192/23, sp.zn.: SÚ/814/22, Oznámení o možnosti převzít písemnost 

vyvěšeno: 2023-01-17 | bylo sejmuto: 2023-02-02


OÚ Lutín, stavební úřad - veř. vyhláška č.j. OUL(192/23, zp.zn.: SÚ/814/22 ze dne 16.1.2023, Oznámení o možnosti převzít písemnost 

vyvěšeno: 2023-01-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Starosta obce - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo, ve dnech 27. - 28.1.2023 

vyvěšeno: 2023-01-16 | bylo sejmuto: 2023-01-29


ČSÚ - Volba prezidenta republiky ČR, I. kolo - Protokoly o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okresku 1 - 4 obec Lutín, vč. Opisu výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1-4 

vyvěšeno: 2023-01-14 | bylo sejmuto: 2023-01-30


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/006547/2023/OS/PK/Urb, Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2023-01-09 | bylo sejmuto: 2023-01-25


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 14/2022 

vyvěšeno: 2023-01-05 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Krajský úřad Olomouckého kraje - Aktualizace informace k volbám - změna telefonních kontaktů pro žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 

vyvěšeno: 2023-01-04 | bylo sejmuto: 2023-01-29


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |