Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2021


|  Uloženo je 77 dokumentů | admin | 

Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 3/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-10-15 | bylo sejmuto: 2021-10-23


ČSÚ - Protokoly o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku č. 1 - 4, Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-10-09 | bylo sejmuto: 2021-10-26


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/2712/2021/Se, Oznámení o zahájení správního řízení, Lenka Čeplová, r. 1999 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-10-04 | bylo sejmuto: 2021-10-20


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/EO/2913-1/2021/Se, Usnesení o ustanovení opatrovníka Lence Čeplové, r. 1999 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-10-04 | bylo sejmuto: 2021-10-20


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/242866/2021/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-10-01 | bylo sejmuto: 2021-10-18


Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření ze dne 27. 9. 2021, č.j.: MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN - postup k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-30 | bylo sejmuto: 2021-10-11


KIDSOK - Návrh změny JŘ k celostátním změnám v prosinci 2021 - linka 891370 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-29 | bylo sejmuto: 2021-10-09


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 19 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 20.9.2021 v aule ZŠ Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-27 | bylo sejmuto: 2021-10-13


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/238293/2021/OS/PK/Vra, Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Cyklostezka Luběnice - Lutín" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-24 | bylo sejmuto: 2021-10-12


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-22 | bylo sejmuto: 2021-10-08


Obec Lutín - Upozornění - Obecní úřad a Stavební úřad Lutín dne 27.9.2021 bude uzavřen otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-16 | bylo sejmuto: 2021-09-28


ČEZ Distribuce, a.s. - Odečty elektroměrů na odběrných místech v obci Lutín - Lutín, Třebčín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-13 | bylo sejmuto: 2021-10-08


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 19 Zastupitelstva obce Lutín, dne 20.9.2021 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-10 | bylo sejmuto: 2021-09-21


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška, č.j. SMOL/219138/2021/OS/PK/Vra, "Rekonstrukce části komunikace a úprava křižovatky, Třebčín" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-09 | bylo sejmuto: 2021-09-27


Starosta obce - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 8. a 9. 10. 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-03 | bylo sejmuto: 2021-10-10


KIDSOK - Návrhy změn jízdních řádů autobusové dopravy k připomínkování otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-24 | bylo sejmuto: 2021-09-10


Obec Lutín, starosta obce - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání okr. volebních komisí v obci Lutín, školení OVK. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-23 | bylo sejmuto: 2021-10-06


Obec Lutín - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v obci Lutín pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. - 9. 10. 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-23 | bylo sejmuto: 2021-10-10


Okresní soud v Olomouci - Usnesení č.j. 37 Nc 1903/2021-20 - určení data smrti, Jaromír Planička otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-18 | bylo sejmuto: 2021-09-16


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, Rozhodnutí č.j. SMOL/199455/2021/OS/PK/Kra, cyklistický závod "Chronometr tour - 3. ročník" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-13 | bylo sejmuto: 2021-08-19


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/197588/2021/OS/PK/PT, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-12 | bylo sejmuto: 2021-08-30


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na pronájem části pozemku parc.č. 279 o výměře 30 m2, v k. ú. Lutín, druh pozemku - ostatní plocha otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-09 | bylo sejmuto: 2021-08-25


Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk, Dražební vyhláška č.j. 139/EX02822/14-115 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-06 | bylo sejmuto: 2021-09-14


Obec Lutín - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - počet členů okr. volebních komisí, počet a sídlo volebních okrsků otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-07-30 | bylo sejmuto: 2021-10-09


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na pronájem části pozemku parc.č. 180/1 o velikosti 8 m2, v k. ú. Třebčín, druh pozemku - zahrada otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-07-19 | bylo sejmuto: 2021-08-04


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na pronájem části pozemku parc.č. 84/3 o výměře 245 m2, v k. ú. Lutín, druh pozemku - zahrada otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-07-19 | bylo sejmuto: 2021-08-04


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na prodej části pozemku parc.č. 231/26 o velikosti cca 150 m2 v k. ú. Lutín, druh pozemku - ostatní plocha otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-07-19 | bylo sejmuto: 2021-08-04


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, veř. vyhláška č.j. SMOL/173040/2021/OS/PK/PT, OOP PřDZ- Lutín, MK v ul. Růžová, K Sídlišti otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-07-15 | bylo sejmuto: 2021-07-31


Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha, Dražební vyhláška, č.j. 191EX253/21-98 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-07-15 | bylo sejmuto: 2021-09-08


Obec Lutín - Zápis a Usnesnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Lutín, dne 28.6.2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-07-02 | bylo sejmuto: 2021-07-19


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín pronajmout část pozemku parc.č. 184/1, k. ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-06-29 | bylo sejmuto: 2021-07-15


KIDSOK - Příprava jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2021/2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-06-17 | bylo sejmuto: 2021-07-07


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 18 Zastupitelstva obce Lutín, dne 28. 6. 2021, KSZ Třebčín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-06-17 | bylo sejmuto: 2021-06-29


Rada Olomouckého kraje - Informace o záměru Olomouckého kraje - bezúplatně převést nemovitý majetek  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-06-08 | bylo sejmuto: 2021-07-10


SÚ Lutín - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 74/21 ze dne 3.6.2021 - rozhodnutí o umístění stavby Hněvotín, veřejné osvětlení - směr Žerůvky otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-06-03 | bylo sejmuto: 2021-06-19


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení, č.j. OU/1734/21, "Hněvotín, veřejné osvětlení - v ulici Za Zbrojnicí" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-06-03 | bylo sejmuto: 2021-06-19


MZ - veř. vyhláška, č.j. MZE-33053/2021-15121, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzvak uplatnění připomínek vč. Návrhů opatření obecné povahy o vydání Norodního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-05-28 | bylo sejmuto: 2021-06-18


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 17 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 17.5.2021, aula ZŠ Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-05-25 | bylo sejmuto: 2021-06-10


Krajský úřad Olomouckého kraje - veř. vyhláška č.j. KUOK 48743/2021 KÚOK/48742/2021/OSR/218 - veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-05-14 | bylo sejmuto: 2021-07-02


Magistrát města Olomouce -veř. vyhláška, č.j. SMOL/111452/2021/OS/PK/Jan - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-05-13 | bylo sejmuto: 2021-05-29


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 2/2021, 21.5.2021, OÚ Těšetice otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-05-12 | bylo sejmuto: 2021-05-22


JUDr. Dalimil Mika, LL.M. soudní exekutor - Usnesení č.j. 120 EX 11569/20-113, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické dražby nemovitých věcí otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-05-11 | bylo sejmuto: 2021-07-22


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 17 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 17. 5. 2021, aula ZŠ Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-05-07 | bylo sejmuto: 2021-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Přílohy k ZÚ MK za rok 2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-29 | bylo sejmuto: 2021-05-21


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu KOSÍŘSKO za rok 2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-29 | bylo sejmuto: 2021-05-21


Stavební úřad Lutín - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, č.j. OU/1263/21 ze dne 28. 4. 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-28 | bylo sejmuto: 2021-05-07


Obecní úřad Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/EO/1282-1/2021/Se - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí ve věci, Jaroslav Petrásek, r. 1987 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-28 | bylo sejmuto: 2021-05-14


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - pronajmout část pozemku parc.č. st. 417/1, k. ú. Třebčín, o výměře cca 3m2 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-26 | bylo sejmuto: 2021-05-12


OÚ Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/EO/1242-1/2021/Se - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí, Michal Polcr, r. 1986  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-26 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Finanční úřad pro Olomoucký kraj - veř. vyhláška č.j. 763443/21/3100-11460-803122, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-22 | bylo sejmuto: 2021-05-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OU/1172/21 ze dne 19.4.2021, "Hněvotín, veřejné osvětlení - směr Žerůvky" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-20 | bylo sejmuto: 2021-05-06


OU Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Petrásek, r. 1987 - Usnesení o ustanovení opatrovníka otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-12 | bylo sejmuto: 2021-04-28


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Michal Polcr, r. 1986 - Oznámení o zahájení správního řízení otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-08 | bylo sejmuto: 2021-04-26


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Michal Polcr, r. 1986 - Usnesení o ustanovení opatrovníka otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-08 | bylo sejmuto: 2021-04-26


Mikroregion KOSÍŘSKO – Pozvánka na valnou hromadu MK č. 1/2021, 9.4.2021, OÚ Těšetice otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-01 | bylo sejmuto: 2021-04-10


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 16 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 11. 3. 2021  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-18 | bylo sejmuto: 2021-04-07


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2021-03-31


ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů - Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Exekutorský úřad Olomouc - Mgr. Svatopluk Šůstek - Usnesení č.j. 185EX 1381/12-245 - zrušení nařízené dražby nemovitých věcí dne 11.3.2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-03-11


ČSÚ - Sčítání 2021 - Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021 pro organizace zastupující národnostní menšiny otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-05-12


ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů - Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-03-23


Rada obce Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor, Lutín, Břízová č.p. 127 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-03 | bylo sejmuto: 2021-03-19


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 16 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 11. 3. 2021 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-03 | bylo sejmuto: 2021-03-12


Magistrát města Olomouce - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/053494/2021/OS/PK/Urb otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-24 | bylo sejmuto: 2021-03-12


Obec Lutín - Návrh rozpočtu obce Lutín na rok 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu obce Lutín za rok 2020, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2020, IČ 00299189 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


ČSÚ - Oznámení ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-19 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - pronajmout část pozemku parc.č. st. 144, k. ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-05


KÚ pro Olomoucký kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Třebčín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-22


Rada obce Lutín - vyhlašuje Záměr na pronájem části nemovitosti - nebytové prostory v Lutíně, ul. Na Záhumení č.p. 51  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-05


Obec Lutín - zveřejnění záměru obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 293/8 - orná půda v k. ú. Třebčín o výměře 328 m2 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-04 | bylo sejmuto: 2021-02-22


Exekutorský úřad Olomouc, soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek - Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání - elektronická dražba, č.j. 185EX 1381/12-160 ze dne 29.1.2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-02 | bylo sejmuto: 2021-03-09


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 11/2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-01-12 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2021 - Pravidla rozpočtového provizoria otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-01-07 | bylo sejmuto: 2021-04-30


HASIČI RADÍ, proč si pořídit požární hlásič otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-01-07 | bylo sejmuto: 2021-01-31


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2021


|  Uloženo je 77 dokumentů | admin | 

Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 3/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-10-15 | bylo sejmuto: 2021-10-23


ČSÚ - Protokoly o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku č. 1 - 4, Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-10-09 | bylo sejmuto: 2021-10-26


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/2712/2021/Se, Oznámení o zahájení správního řízení, Lenka Čeplová, r. 1999 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-10-04 | bylo sejmuto: 2021-10-20


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/EO/2913-1/2021/Se, Usnesení o ustanovení opatrovníka Lence Čeplové, r. 1999 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-10-04 | bylo sejmuto: 2021-10-20


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/242866/2021/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-10-01 | bylo sejmuto: 2021-10-18


Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření ze dne 27. 9. 2021, č.j.: MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN - postup k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-30 | bylo sejmuto: 2021-10-11


KIDSOK - Návrh změny JŘ k celostátním změnám v prosinci 2021 - linka 891370 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-29 | bylo sejmuto: 2021-10-09


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 19 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 20.9.2021 v aule ZŠ Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-27 | bylo sejmuto: 2021-10-13


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/238293/2021/OS/PK/Vra, Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Cyklostezka Luběnice - Lutín" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-24 | bylo sejmuto: 2021-10-12


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-22 | bylo sejmuto: 2021-10-08


Obec Lutín - Upozornění - Obecní úřad a Stavební úřad Lutín dne 27.9.2021 bude uzavřen otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-16 | bylo sejmuto: 2021-09-28


ČEZ Distribuce, a.s. - Odečty elektroměrů na odběrných místech v obci Lutín - Lutín, Třebčín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-13 | bylo sejmuto: 2021-10-08


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 19 Zastupitelstva obce Lutín, dne 20.9.2021 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-10 | bylo sejmuto: 2021-09-21


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška, č.j. SMOL/219138/2021/OS/PK/Vra, "Rekonstrukce části komunikace a úprava křižovatky, Třebčín" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-09 | bylo sejmuto: 2021-09-27


Starosta obce - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 8. a 9. 10. 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-09-03 | bylo sejmuto: 2021-10-10


KIDSOK - Návrhy změn jízdních řádů autobusové dopravy k připomínkování otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-24 | bylo sejmuto: 2021-09-10


Obec Lutín, starosta obce - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání okr. volebních komisí v obci Lutín, školení OVK. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-23 | bylo sejmuto: 2021-10-06


Obec Lutín - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v obci Lutín pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. - 9. 10. 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-23 | bylo sejmuto: 2021-10-10


Okresní soud v Olomouci - Usnesení č.j. 37 Nc 1903/2021-20 - určení data smrti, Jaromír Planička otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-18 | bylo sejmuto: 2021-09-16


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, Rozhodnutí č.j. SMOL/199455/2021/OS/PK/Kra, cyklistický závod "Chronometr tour - 3. ročník" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-13 | bylo sejmuto: 2021-08-19


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/197588/2021/OS/PK/PT, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-12 | bylo sejmuto: 2021-08-30


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na pronájem části pozemku parc.č. 279 o výměře 30 m2, v k. ú. Lutín, druh pozemku - ostatní plocha otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-09 | bylo sejmuto: 2021-08-25


Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk, Dražební vyhláška č.j. 139/EX02822/14-115 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-08-06 | bylo sejmuto: 2021-09-14


Obec Lutín - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - počet členů okr. volebních komisí, počet a sídlo volebních okrsků otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-07-30 | bylo sejmuto: 2021-10-09


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na pronájem části pozemku parc.č. 180/1 o velikosti 8 m2, v k. ú. Třebčín, druh pozemku - zahrada otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-07-19 | bylo sejmuto: 2021-08-04


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na pronájem části pozemku parc.č. 84/3 o výměře 245 m2, v k. ú. Lutín, druh pozemku - zahrada otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-07-19 | bylo sejmuto: 2021-08-04


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na prodej části pozemku parc.č. 231/26 o velikosti cca 150 m2 v k. ú. Lutín, druh pozemku - ostatní plocha otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-07-19 | bylo sejmuto: 2021-08-04


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, veř. vyhláška č.j. SMOL/173040/2021/OS/PK/PT, OOP PřDZ- Lutín, MK v ul. Růžová, K Sídlišti otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-07-15 | bylo sejmuto: 2021-07-31


Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha, Dražební vyhláška, č.j. 191EX253/21-98 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-07-15 | bylo sejmuto: 2021-09-08


Obec Lutín - Zápis a Usnesnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Lutín, dne 28.6.2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-07-02 | bylo sejmuto: 2021-07-19


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín pronajmout část pozemku parc.č. 184/1, k. ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-06-29 | bylo sejmuto: 2021-07-15


KIDSOK - Příprava jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2021/2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-06-17 | bylo sejmuto: 2021-07-07


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 18 Zastupitelstva obce Lutín, dne 28. 6. 2021, KSZ Třebčín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-06-17 | bylo sejmuto: 2021-06-29


Rada Olomouckého kraje - Informace o záměru Olomouckého kraje - bezúplatně převést nemovitý majetek  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-06-08 | bylo sejmuto: 2021-07-10


SÚ Lutín - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 74/21 ze dne 3.6.2021 - rozhodnutí o umístění stavby Hněvotín, veřejné osvětlení - směr Žerůvky otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-06-03 | bylo sejmuto: 2021-06-19


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení, č.j. OU/1734/21, "Hněvotín, veřejné osvětlení - v ulici Za Zbrojnicí" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-06-03 | bylo sejmuto: 2021-06-19


MZ - veř. vyhláška, č.j. MZE-33053/2021-15121, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzvak uplatnění připomínek vč. Návrhů opatření obecné povahy o vydání Norodního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-05-28 | bylo sejmuto: 2021-06-18


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 17 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 17.5.2021, aula ZŠ Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-05-25 | bylo sejmuto: 2021-06-10


Krajský úřad Olomouckého kraje - veř. vyhláška č.j. KUOK 48743/2021 KÚOK/48742/2021/OSR/218 - veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-05-14 | bylo sejmuto: 2021-07-02


Magistrát města Olomouce -veř. vyhláška, č.j. SMOL/111452/2021/OS/PK/Jan - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-05-13 | bylo sejmuto: 2021-05-29


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 2/2021, 21.5.2021, OÚ Těšetice otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-05-12 | bylo sejmuto: 2021-05-22


JUDr. Dalimil Mika, LL.M. soudní exekutor - Usnesení č.j. 120 EX 11569/20-113, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické dražby nemovitých věcí otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-05-11 | bylo sejmuto: 2021-07-22


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 17 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 17. 5. 2021, aula ZŠ Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-05-07 | bylo sejmuto: 2021-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Přílohy k ZÚ MK za rok 2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-29 | bylo sejmuto: 2021-05-21


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu KOSÍŘSKO za rok 2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-29 | bylo sejmuto: 2021-05-21


Stavební úřad Lutín - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, č.j. OU/1263/21 ze dne 28. 4. 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-28 | bylo sejmuto: 2021-05-07


Obecní úřad Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/EO/1282-1/2021/Se - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí ve věci, Jaroslav Petrásek, r. 1987 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-28 | bylo sejmuto: 2021-05-14


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - pronajmout část pozemku parc.č. st. 417/1, k. ú. Třebčín, o výměře cca 3m2 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-26 | bylo sejmuto: 2021-05-12


OÚ Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/EO/1242-1/2021/Se - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí, Michal Polcr, r. 1986  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-26 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Finanční úřad pro Olomoucký kraj - veř. vyhláška č.j. 763443/21/3100-11460-803122, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-22 | bylo sejmuto: 2021-05-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OU/1172/21 ze dne 19.4.2021, "Hněvotín, veřejné osvětlení - směr Žerůvky" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-20 | bylo sejmuto: 2021-05-06


OU Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Petrásek, r. 1987 - Usnesení o ustanovení opatrovníka otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-12 | bylo sejmuto: 2021-04-28


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Michal Polcr, r. 1986 - Oznámení o zahájení správního řízení otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-08 | bylo sejmuto: 2021-04-26


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Michal Polcr, r. 1986 - Usnesení o ustanovení opatrovníka otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-08 | bylo sejmuto: 2021-04-26


Mikroregion KOSÍŘSKO – Pozvánka na valnou hromadu MK č. 1/2021, 9.4.2021, OÚ Těšetice otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-04-01 | bylo sejmuto: 2021-04-10


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 16 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 11. 3. 2021  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-18 | bylo sejmuto: 2021-04-07


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-15 | bylo sejmuto: 2021-03-31


ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů - Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Exekutorský úřad Olomouc - Mgr. Svatopluk Šůstek - Usnesení č.j. 185EX 1381/12-245 - zrušení nařízené dražby nemovitých věcí dne 11.3.2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-03-11


ČSÚ - Sčítání 2021 - Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021 pro organizace zastupující národnostní menšiny otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-05-12


ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů - Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-09 | bylo sejmuto: 2021-03-23


Rada obce Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor, Lutín, Břízová č.p. 127 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-03 | bylo sejmuto: 2021-03-19


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 16 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 11. 3. 2021 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-03-03 | bylo sejmuto: 2021-03-12


Magistrát města Olomouce - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/053494/2021/OS/PK/Urb otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-24 | bylo sejmuto: 2021-03-12


Obec Lutín - Návrh rozpočtu obce Lutín na rok 2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu obce Lutín za rok 2020, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2020, IČ 00299189 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-23 | bylo sejmuto: 2021-03-31


ČSÚ - Oznámení ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-19 | bylo sejmuto: 2021-05-12


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - pronajmout část pozemku parc.č. st. 144, k. ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-05


KÚ pro Olomoucký kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Třebčín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-22


Rada obce Lutín - vyhlašuje Záměr na pronájem části nemovitosti - nebytové prostory v Lutíně, ul. Na Záhumení č.p. 51  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-17 | bylo sejmuto: 2021-03-05


Obec Lutín - zveřejnění záměru obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 293/8 - orná půda v k. ú. Třebčín o výměře 328 m2 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-04 | bylo sejmuto: 2021-02-22


Exekutorský úřad Olomouc, soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek - Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání - elektronická dražba, č.j. 185EX 1381/12-160 ze dne 29.1.2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-02-02 | bylo sejmuto: 2021-03-09


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 11/2020 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-01-12 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2021 - Pravidla rozpočtového provizoria otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-01-07 | bylo sejmuto: 2021-04-30


HASIČI RADÍ, proč si pořídit požární hlásič otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2021-01-07 | bylo sejmuto: 2021-01-31


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |