Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Územně plánovací dokumentace obce Lutín


Územní plán obce z roku 2004:  část Lutín - *.jpg otevření odkazu v novém okně...část Třebčín - *.jpg otevření odkazu v novém okně...

 

ZMĚNA č. 2

Text:

I. Soubor změn č. 2 Územního plánu obce Lutín otevření odkazu v novém okně...

II. Odůvodnění souboru změn č. 2 Územního plánu obce Lutín otevření odkazu v novém okně...

 

Grafika:

Hlavní výkres - soubor změn č. 2 - 1 otevření odkazu v novém okně...

Hlavní výkres - Návrh využití území sídla a krajiny - 1 otevření odkazu v novém okně...

Hlavní výkres - Návrh využití území sídla a krajiny - LEGENDA 1 otevření odkazu v novém okně...

Koncepce dopravy - soubor změn č. 2 - 3 otevření odkazu v novém okně...

Koncepce zásobování vodou - soubor změn č. 2 - 4 otevření odkazu v novém okně...

Koncepce odkanalizování - soubor změn č. 2 -5 otevření odkazu v novém okně...

Koncepce zásobování plynem a teplem - soubor změn č. 2 - 6 otevření odkazu v novém okně...

Koncepce zásobování el. energií a spoje - soubor změn č. 2 - 7 otevření odkazu v novém okně...

Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL, ÚSES - 8 otevření odkazu v novém okně...

Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL, ÚSES - LEGENDA 8 otevření odkazu v novém okně...

Veřejně prospěšné stavby - soubor změn č. 2 - 9 otevření odkazu v novém okně...

Etapizace - soubor změn č. 2 - 10 otevření odkazu v novém okně...

Širší vztahy - 11 otevření odkazu v novém okně...

Výkres základního členění území - soubor změn č. 2 otevření odkazu v novém okně...

 

Územní studie

Územní studie Lutín, k.ú. TŘEBČÍN, lokalita 2.07 otevření odkazu v novém okně...

Územní studie Lutín lokalita U mlýnku otevření odkazu v novém okně...

Územní studie Lutín Na Záhumení otevření odkazu v novém okně...

Územní studie Lutín Třebčínská, Za rybníčkem a Třebčín Za Nádražím a Olšanská otevření odkazu v novém okně...

 

 

Důležité odkazy

Služba UtilityReport na podávání žádostí o vyjádření k existenci sítí

Studie rekonstrukcí a výstaveb v Lutíně...

Územně plánovací dokumentace obce Lutín...

Informace k prováděcím vyhláškám ke stavebnímu zákonu... otevření odkazu v novém okně...

 

 

|kategorie: Stavební úřad → Stavební úřadÚzemně plánovací dokumentace obce Lutín | nahoru | 

Územně plánovací dokumentace obce Lutín


Územní plán obce z roku 2004:  část Lutín - *.jpg otevření odkazu v novém okně...část Třebčín - *.jpg otevření odkazu v novém okně...

 

ZMĚNA č. 2

Text:

I. Soubor změn č. 2 Územního plánu obce Lutín otevření odkazu v novém okně...

II. Odůvodnění souboru změn č. 2 Územního plánu obce Lutín otevření odkazu v novém okně...

 

Grafika:

Hlavní výkres - soubor změn č. 2 - 1 otevření odkazu v novém okně...

Hlavní výkres - Návrh využití území sídla a krajiny - 1 otevření odkazu v novém okně...

Hlavní výkres - Návrh využití území sídla a krajiny - LEGENDA 1 otevření odkazu v novém okně...

Koncepce dopravy - soubor změn č. 2 - 3 otevření odkazu v novém okně...

Koncepce zásobování vodou - soubor změn č. 2 - 4 otevření odkazu v novém okně...

Koncepce odkanalizování - soubor změn č. 2 -5 otevření odkazu v novém okně...

Koncepce zásobování plynem a teplem - soubor změn č. 2 - 6 otevření odkazu v novém okně...

Koncepce zásobování el. energií a spoje - soubor změn č. 2 - 7 otevření odkazu v novém okně...

Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL, ÚSES - 8 otevření odkazu v novém okně...

Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL, ÚSES - LEGENDA 8 otevření odkazu v novém okně...

Veřejně prospěšné stavby - soubor změn č. 2 - 9 otevření odkazu v novém okně...

Etapizace - soubor změn č. 2 - 10 otevření odkazu v novém okně...

Širší vztahy - 11 otevření odkazu v novém okně...

Výkres základního členění území - soubor změn č. 2 otevření odkazu v novém okně...

 

Územní studie

Územní studie Lutín, k.ú. TŘEBČÍN, lokalita 2.07 otevření odkazu v novém okně...

Územní studie Lutín lokalita U mlýnku otevření odkazu v novém okně...

Územní studie Lutín Na Záhumení otevření odkazu v novém okně...

Územní studie Lutín Třebčínská, Za rybníčkem a Třebčín Za Nádražím a Olšanská otevření odkazu v novém okně...

 

 

Důležité odkazy

Služba UtilityReport na podávání žádostí o vyjádření k existenci sítí

Studie rekonstrukcí a výstaveb v Lutíně...

Územně plánovací dokumentace obce Lutín...

Informace k prováděcím vyhláškám ke stavebnímu zákonu... otevření odkazu v novém okně...

 

 

|kategorie: Stavební úřad → Stavební úřadStudie rekonstrukcí a výstaveb | nahoru |